Bart deed een verslag van zijn onderzoek hiernaar onder veel belangstelling van collega’s uit po en vo: 72 deelnemers.

Bart Smeets, teamleider aan het Erasmus College in Zoetermeer, volgde van 2017 tot 2019 de master educational leadership in Deventer. In 2019 deed hij in het kader van deze opleiding een onderzoek. In die tijd gebeurde er veel op het Erasmus: nieuwe rector, nieuwe invulling van de schoolleiding (leerlaagcoördinatoren werden teamleiders) en de gevoelde noodzaak om te werken aan personeelsbeleid. Vanuit zijn opvatting dat het faciliteren van professionalisering van docenten tot de kerntaken behoort van een leidinggevende in het onderwijs, stelde Bart een behoefteanalyse op met als vraag: hoe ontwikkelen docenten zich? Via kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar behoeften van docenten met betrekking tot hun professionele ontwikkeling stelde Bart vast wat toentertijd de situatie was en wat de gewenste situatie was: er was behoefte aan een gestructureerde gesprekscyclus en een duidelijke en zichtbare leider.

Na grondige literatuurstudie stelde Bart vast dat hij de volgende instrumenten wilde inzetten voor de begeleiding van zijn collega’s:

  • progressiecirkel als startgesprek
  • professioneel ontwikkelingsplan
  • krachtgerichte coachingsgesprekken (minimaal 2)
  • lesbezoek (minimaal 2)

De interventie werd gedaan met 7 collega’s, van wie er twee het traject samen wilde doorlopen. De insteek was vanuit het waarderend perspectief en zo is de opzet aan de hand van de progressiecirkel ook. Eerst bekijken leidinggevende en docent wat de ontwikkelwens is en welke stappen er al gemaakt zijn. Vervolgens stelt de docent vast wat de volgende ontwikkelstap is. De basis voor dit alles vormden de daltonkernwaarden.

Uit de evaluatie bleek, dat het POP goed werd gewaardeerd na aanvankelijk aarzeling van de deelnemers. Het POP werd ervaren als een motiverende stok achter de deur. Ook de progressiecirkel werd aanvankelijk niet helemaal begrepen, maar is inmiddels omarmd op het Erasmus: ook de secties werken inmiddels met de progressiecirkel. Het lesbezoek werd zeer gewaardeerd en de coachingsgesprekken werden het hoogst gewaardeerd. De nieuwe rector heeft samen met Bart een werkgroep opgericht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het interventieonderzoek van Bart heeft hierbij een belangrijke bijdrage geleverd aan het personeelsbeleid. 

Na afloop waren er veel vragen en veel deelnemers hebben hun waardering geuit over de bijdrage van Bart. Op de vraag van een van de deelnemers naar tips van Bart was de reactie:

  • begin klein
  • “alle goede komt van boven”…. en zo is het ook met dalton. Heb vertrouwen in je docenten.

Marja Out

Deel deze pagina

Uitgelicht