Alle Daltonscholen van voortgezet onderwijs bij elkaar. Twee intensieve dagen met veel afwisseling in thematiek en werkvormen. Thema’s als de toekomst van dalton (hoe kun je die verbeelden?), onze schoolcultuur (sturen op gedrag) en reflectie van de Dalton-kernwaarden via de daltonspiegel en het daltonkaartspel (de basis waar alles op rust). Stilzitten was er niet veel bij.

Op 5 & 6 oktober was er weer de jaarlijkse 24-uursconferentie van NDV-regio VO. Dit jaar was het inhoudelijke programma en de begeleiding verzorgd door Elvira van den Hoek, Roderik Rot, Bart Smeets, Michiel van Munster en Marcia Brand van het Erasmus College uit Zoetermeer.

De toekomst
Reflecteren en waarderen met de hele school: wat is nu echt van waarde? Waar staan we voor? Wat willen we eigenlijk bereiken met ons onderwijs? Stel: we bouwen 3 fictieve scholen en gaan kijken wat we daar voor waardevolle elementen in vinden. Die halen we er voor onszelf uit. Hoe kom je met die elementen vervolgens tot een nieuw/aangepast schoolplan? Hoe ontwikkel je dit schoolplan waar iedereen aan mee kan denken en doen (medewerkers, leerlingen, ouders)? Op welke manier kun je met name medewerkers laten nadenken over de grote thema’s in de school: hoe kun je filteren wat iedereen belangrijk vindt, zodat de ‘grote’ thema’s in de school gaan leven?

Schoolcultuur
In elke organisatie en ook elke school is een cultuur merkbaar. Soms meer impliciet, soms heel duidelijk merkbaar. Voelt iedereen zich thuis in die cultuur? Herkent iedereen die cultuur? Klopt de cultuur met hoe we het eigenlijk zouden willen zien? De cultuur is van invloed op de manier waarop je met elkaar over onderwijs en leerlingen praat en hoe je met elkaar samenwerkt. En dus ook over de manier waarop je met elkaar over de toekomst denkt en praat. De schoolcultuur is medebepalend voor het succes van het thema van gisteren: in een (bijvoorbeeld) ambtelijke cultuur zal een ander schoolplan ontstaan en zal dat ook op een andere manier tot stand komen, dan in een familiecultuur, of een professionele cultuur. Cultuur raakt ook aan sturingsfilosofie. De wijze van sturen en het gedrag dat daarbij hoort is de verandering. Benoemen van dit gedrag en herkenbaar een plek geven helpt om samen op weg te gaan naar een andere cultuur. Elke cultuur is uniek en je kunt uiteindelijk er zelf een passende naam aangeven die voor jouw school passend is. Het is daarna zaak het gesprek over wat je in de cultuur belangrijk vindt, regelmatig in de dagelijkse praktijk onderwerp van gesprek te laten zijn op het moment dat dat aan de orde is. Jaarlijks terugblikken helpt om te bepalen of er al sprake is van voldoende verandering of dat er nog extra stappen gezet kunnen worden. Zo ga je bewust om met het vormgeven van de gewenste cultuur die je samen wilt bereiken. Met behulp van een kaartspel gaan alle deelnemers aan de slag. Hoe is de cultuur nu? Hoe zouden we het willen hebben? En hoe komen we daar dan?

De daltonspiegel
Pas als je in de spiegel kijkt, weet je of je haar een beetje netjes zit. Pas als je in de spiegel kijkt, kun je jezelf in de ogen zien. Als je in de daltonspiegel kijkt, zie je jezelf, als ‘daltonees’. Weet jij echt en eerlijk waar je eigen kracht zit? En je minder sterke punten? Durf je in de spiegel te kijken? Hoe bepalen jouw eigen sterke en zwakke kanten de manier waarop jij je onderwijs inricht? Een docent die niet heel goed weet hoe hij samenwerken moet, zal anders aankijken tegen werken met zelfsturende teams, dan een docent die juist graag samenwerkt. Een sterk team, dat zichzelf kent en elkaars sterktes en zwaktes, kan verder komen. Uiteraard zal ook hiervoor gelden, dat een zelfbewust team een ander schoolplan zal ontwerpen, dan een team wat de eigen kracht niet kent.

Françoise Smeele en Rudger Minnee vanuit het primair daltononderwijs hebben ons met kundigheid door hun daltonspiegel geleid. Er blijkt veel animo te zijn om hier voor het VO verder mee door te gaan. Hun kaartspel leidt tot verdieping in de daltonkernwaarden. Mooie ontmoetingen en enthousiaste gesprekken. Reflecties en overdenkingen.

Veel om mee te nemen in de winkelmandjes die letterlijk aanwezig waren en waar deelnemers op flashcards hun vragen en opmerkingen achter konden laten. We hebben veel opgehaald om te verwerken voor een vervolg. Wij sturen nog een verslag na met de (waardevolle en zeer complete) opbrengsten van de flashcards en ook sturen we de cultuurkaarten en de gebruikte presentaties nog na. Vragen die zijn opgeschreven op de kaartjes zullen we ook beantwoorden, per mail als dat gevraagd is door de vragensteller. Deze terugkoppeling komt wel pas na de voor iedereen ongetwijfeld weer welverdiende herfstvakantie…

De 24-uurse was vooral een succes door de actieve, enthousiaste en vooral openhartige houding van alle deelnemers, waarvoor nogmaals onze grote dank!

Deel deze pagina

Uitgelicht