Na een lange periode van samenwerking is het moment gekomen om afscheid van elkaar te nemen. De NDV heeft de afgelopen 15 jaar intensief samengewerkt met de Vereniging van algemeen Bijzondere Scholen (VBS). Naast het Daltonsecretariaat heeft de VBS ook jarenlang het secretariaat van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) gevoerd. Aangezien de VBS zich meer wil gaan richten op de ondersteuning van scholen die lid van de VBS zijn, heeft de VBS besloten om in goed overleg met de NMV en de NDV beide secretariaten af te stoten. Vanaf de zomer 2021 zijn gesprekken gevoerd om de transitie naar een andere vorm van ondersteuning te maken. Daar zijn we gelukkig op een goede wijze in geslaagd.

We kunnen daardoor op 1 februari 2022 afscheid nemen van de VBS. Langs deze weg wil ik nogmaals de VBS danken voor het voeren van de administratie en de begeleiding die we hebben mogen ontvangen. Nadat we in de beginjaren zijn ondersteund door Koen Groeneveld in de functie van ambtelijk secretaris, is later dit stokje overgenomen door Ben Mom. Velen van jullie zullen de laatste jaren contact met hem hebben gehad. Ben geniet vanaf 1 oktober van zijn pensioen en zijn taken zijn de laatste maanden waargenomen door de directeur van de VBS Edward Moolenburgh. Ook wil ik dank zeggen aan Miriam Leget. Zij heeft namens de VBS veel werk verricht om de transitie vorm te geven.

De NDV heeft er voor gekozen om naast de bestaande ondersteuning op financieel gebied (Den Boer en Vink) twee bekende personen mee te nemen in de nieuwe vorm.

Brigitte Vercauteren en Mariska Leerdam zullen zich op ZZP basis blijven inzetten voor onze vereniging. Brigitte zal het eerste aanspreekpunt zijn voor de leden die algemene vragen hebben en de visitaties voortgezet onderwijs blijven ondersteunen. Mariska zal de administratie m.b.t. de visitaties Primair Onderwijs blijven waarnemen.

Zij hebben beiden al heel veel knowhow opgedaan aangaande het reilen en zeilen van de NDV. We hebben er daarom ook veel vertrouwen in dat deze transitie soepel zal verlopen.

De NDV zal per 1 februari 2022 op een andere wijze te bereiken zijn:

Het nieuwe postadres:

Nederlandse Dalton Vereniging
Postbus 52000
2505 CA Den Haag

Het nieuwe telefoonnummer:

06-27 86 99 77

Als er niet direct wordt opgenomen, dan kunt u een boodschap inspreken of een SMS bericht verzenden. Binnen twee werkdagen kunt u een antwoord verwachten.

De nieuwe e-mailadressen:

secretariaat@dalton.nl    Voor algemene zaken en visitaties VO   Brigitte Vercauteren
visitatiesPO@dalton.nl    Voor visitaties PO                                      Mariska Leerdam

Hopelijk ondervinden jullie geen hinder van deze transitie en kunnen alle contacten op een bevredigende wijze worden voortgezet.

Willem Wagenaar
voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht