Denk je met ons mee en deel je met ons jouw voorbeelden van burgerschap op een daltonschool?

Vanaf 1 augustus 2021 gelden nieuwe wettelijke eisen voor de bevordering van burgerschap in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Deze wettelijke opdracht om ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ te bevorderen, verduidelijkt de burgerschapsopdracht die de overheid in 2006 al had gesteld. Deze aanscherping van de wet betekent dat ook daltonscholen zich over de vraag moeten buigen hoe zij aan deze wettelijke opdracht voldoen. En dat heeft vervolgens de vragen opgeroepen in hoeverre daltononderwijs in haar wezen (oorspronkelijk) zelf al burgerschapsvormend is en hoe burgerschapsvormend daltononderwijs anno nu er uit zou moeten zien. En in het verlengde van deze twee vragen ligt er ook de vraag hoe in het daltononderwijs in het buitenland aangekeken wordt tegen ‘civic education’.

Het lectoraat Vernieuwend Onderwijs (Saxion Hogeschool, Deventer) is in samenwerking met de Nederlandse Dalton Vereniging een onderzoek gestart naar deze vragen. Onderzocht wordt welke ideeën over burgerschapsvorming een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het daltononderwijs. We gaan daarvoor terug naar de roots; naar Parkhurst zelf en naar de eerste ‘daltonianen’ in de wereld die het gedachtegoed van Parkhurst verspreid hebben en daarover hebben gepubliceerd.

Er zijn historische teksten verzameld, die verschillende daltonexperts bestuderen en duiden met behulp van het Overzicht van opvattingen over burgerschapsonderwijs dat in het lectoraat ontwikkeld is (Klaver, 2022). Op deze wijze worden de kenmerken van het oorspronkelijke daltongedachtegoed over burgerschapsvorming in kaart gebracht.

Parallel aan deze historische analyse zal met behulp van hetzelfde Overzicht van opvattingen over burgerschapsonderwijs ook de huidige praktijk van burgerschapsonderwijs op daltonscholen in kaart gebracht worden, waarna de informatie uit de historische analyse en die van de huidige praktijk van het daltononderwijs vergeleken zullen worden. Tot slot zullen ook concepten en praktijken van daltonscholen in het buitenland op een soortgelijke wijze in kaart gebracht worden.

Het uiteindelijk doel van de ‘drietrapsraket’ van het onderzoek is de daltonpraktijk te voorzien van input over de wijze waarop zij zoveel mogelijk vanuit het eigen gedachtegoed vorm kunnen geven aan de nieuwe wettelijke eisen betreffende burgerschapsvorming. Inzichtelijk zal worden wat daarbij ‘des daltons’ is en wat daarbij eventueel additioneel scholen opgelegd wordt vanuit de wettelijke kaders die zijn gaan gelden sinds 2021.

Wil je meedenken, meedoen en/of heb je een voorbeeld van hoe er invulling gegeven wordt aan burgerschap op jouw/een daltonschool? Neem dan contact op met René Berends en Vera Otten-Binnerts (v.m.otten@saxion.nl).

Deel deze pagina

Uitgelicht