Alle scholen in Nederland moeten iets aan burgerschap doen. Binnen het lectoraat Vernieuwend Onderwijs, Saxion Hogeschool, Deventer, zijn we een onderzoek gestart naar burgerschap. Vanuit dit onderzoek is een classificatieschema opgesteld over burgerschap. De traditionele vernieuwingsstromen (Montessori, Jenaplan en natuurlijk Dalton) onderzoeken nu in hoeverre ons onderwijsconcept zich verhoudt ten opzichte van de opvattingen over burgerschap. Wat kunnen we terugzien in het gedachtegoed van Helen Parkhurst over burgerschap? Wat betekent dit? En hoe geven de scholen daar nu invulling aan? Dit willen we onderzoeken in verschillende focusgroepen. Daarbij hebben we jullie hulp nodig!

De eerste rondes zijn op maandag 30 januari 10.00 – 12.30 uur en op donderdag 2 februari 13.00 -15.30 uur. Dan bekijken we vanuit het gedachtegoed van Helen Parkhurst in hoeverre dit zich verhoudt tot het classificatieschema burgerschap. We bespreken aan de hand van het classificatieschema het gedachtegoed van Parkhurst over burgerschap. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het classificatieschema toegestuurd om in te vullen, waarbij je aangeeft in hoeverre de stellingen zich verhouden tot het gedachtegoed van Helen Parkhurst. Primaire en secundaire bronnen worden bij dit onderzoek ingezet en verstrekt aan de deelnemers. Meer informatie volgt bij aanmelding.

Wil je participeren in een focusgroep over dalton en burgerschap?

Meld je dan aan via v.m.otten@saxion.nl

Kunnen we op jouw kennis rekenen?

René Berends
Vera Otten-Binnerts

Deel deze pagina

Uitgelicht