Voor het sturen van de facturen voor de contributie van de NDV zijn we afhankelijk van de gegevens over leerlingenaantallen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor het VO is de teldatum 1 oktober (2022). Die gegevens hebben we en dus zal de contributiefactuur verstuurd worden. Ook de individuele leden krijgen hun factuur toegestuurd. Voor het PO is de teldatum veranderd naar 1 februari. Helaas heeft DUO vertraging opgelopen met het aanleveren van de juiste aantallen. Zelfs de uitgestelde datum van begin mei is niet gehaald. Wij hebben contact met DUO en hopen zo snel mogelijk de gegevens te krijgen. Zodra die er zijn, kunnen we de facturen versturen. We hopen dat dat in de maand juni 2023 zal lukken.

Deel deze pagina

Uitgelicht