De visitaties op scholen voor Primair Onderwijs en daltonkindcentra worden vormgegeven en begeleid door een commissie visitatie PO.
Deze commissie wordt administratief ondersteund door Mariska Leerdam.
De voorzitter van de commissie is tevens bestuurslid van de NDV.
De leden van de commissie zijn werkzaam in het primair onderwijs aangevuld met deskundige opleiders.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden omdat twee leden met pensioen zijn gegaan. De commissie vergadert zes keer per schooljaar in Amersfoort of via Teams. Tevens verzorgt de commissie de twee scholingsdagen voor visiteurs en drie scholingsdagen voor de visitatievoorzitters. Ook onderhoudt de commissie jaarlijks de contacten met de regio’s primair onderwijs.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die hun daltondeskundigheid willen inzetten ten behoeve van de kwaliteit van onze visitaties. Het deelnemen aan de vergaderingen wordt gehonoreerd met een tegemoetkoming van €100 per vergadering.

We gaan graag met je in gesprek na het lezen van je CV en motivatiebrief. Deze kun je voor 1 maart 2022 sturen aan: visitatiesPO@dalton.nl

Sandy Sibbald
voorzitter visitatiecommissie PO

Deel deze pagina

Uitgelicht