Op 20 maart 2024 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in Amersfoort. De opkomst was laag, maar wel van kwaliteit! Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over de financiën en de activiteiten in 2023 en vooruitgekeken naar de plannen en de bijbehorende budgetten voor 2024. De stukken van de vergadering zijn nog altijd via de website te lezen.

Door de vergadering is Jody van den Berg verkozen als nieuw bestuurslid, ter vervanging van Sandy Sibbald die per 1 januari 2024 haar taken in het bestuur heeft neergelegd. Wij willen hierbij nogmaals Sandy bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren als bestuurslid en als voorzitter van de visitatiecommissie PO. Ook heten we op deze plek Jody nogmaals welkom in het bestuur. Verderop in deze nieuwsbrief stelt Jody zich kort voor, zoals hij dat ook (online) tijdens de ALV heeft gedaan.

Volgend jaar zullen wij de ALV niet alleen fysiek (dat is een wettelijke verplichting) maar ook online proberen te organiseren. Een hybride vorm stelt hopelijk meer leden in staat om de ALV bij te wonen. Het is toch een mooi moment elk jaar om weer met elkaar te bespreken wat de vereniging allemaal heeft gedaan en van plan is!

Wij danken alle aanwezigen en zien uit naar een mooi verenigingsjaar 2024!

Deel deze pagina

Uitgelicht