“George Steiner […] definieert de eigenheid van het continent (Europa) aan de hand van vijf onderscheidende kenmerken. Het eerste is, interessant genoeg, de alomtegenwoordigheid van cafés, die hij, beschaafd als hij is, niet zozeer beschouwt als drenkplaatsen van de hopelozen waar zure vergetelheid wordt geschonken in een bodemloos glas, als wel als ontmoetingsplaatsen waar de intelligentisa samenzweert, schrijft en debatteert, en waar de bepalende filosofieën zijn ontstaan, alsmede de toonaangevende artistieke stromingen en de ideologische en esthetische revoluties.”

De Nederlandse DaltonVereniging organiseert in samenwerking met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs een DaltonCafé op maandag 9 mei.
In het DaltonCafé delen we ontwikkelingen in het PO en VO waarbij onderzoek en praktijkervaringen centraal staan. We houden ontwikkelingen in onderwijsland tegen het licht en we delen onze dromen over fantastisch onderwijs.

Wij nodigen iedereen die werkzaam is in het daltononderwijs binnen het PO en VO uit!

dag                        9 mei 2022

tijd                         16.00 – 17.00 uur

plaats                    online

presentator          René Berends

thema 
Helen Parkhurst als inspiratiebron toelichting Parkhurst vond dat het onderwijs ‘gerevitaliseerd’ moest worden. In eerste instantie introduceerde ze daarvoor het idee om kinderen verantwoordelijkheid te maken voor hun schoolwerk dat in de vorm van interessante taken aangeboden moest worden. Het schoolwerk moest ‘life-like-experiences’ opleveren en daarvoor realiseerde zij een vorm van proefondervindelijk onderwijs. Later heeft Parkhurst ook ideeën uitgewerkt voor vernieuwing van het curriculum en over het voeren van (pedagogische) gesprekken met kinderen over thema’s die er in het leven voor hen werkelijk toe doen. Parkhurst vertelde open dat dit was wat zij bedacht heeft, maar dat leraren die haar wilden volgen haar Dalton Plan dienden aan te passen aan de eigen tijd, omstandigheden, situatie en kinderen. Ze gaf ons daarvoor de opdracht zelf te experimenteren. Daarmee is Parkhurst een inspiratiebron, niet een voorbeeld dat gevolgd moet worden. We maken in dit Dalton Café nader kennis met Parkhurst, gebruiken citaten van haar om haar Dalton Plan te verduidelijken. Van daaruit trekken we de lijn door naar de praktijk van het hier en nu.

doelgroep
Deze sessie van het Dalton Café is interessant voor leraren po en vo, pedagogisch medewerkers die nader kennis willen maken met Parkhurst en lering willen trekken voor hun eigen (experimentele) praktijk, als ook voor daco’s en (adjunct)directeuren / rectoren die Parkhurst als inspiratiebron voor (het aanscherpen van) hun schoolvisie willen gebruiken.

Klik hier om u aan te melden.
Al eerder aangemeld? Dan hoeft dit niet nogmaals.

Doe mee, denk mee, deel ervaringen!

Namens de NDV en het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs,
Vera Otten, Marja Out & Patrick Sins

Deel deze pagina

Uitgelicht