16 januari 2023

Visitaties PO

Aan de volgende scholen wordt een licentie voor 5 jaar toegekend

  • Floriant te Den Helder
  • Basisschool Sint Laurentius te Kekerdom

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar

  • IKC De Overlaat te Tolkamer

De volgende scholen worden over 2 jaar opnieuw gevisiteerd

  • Daltonschool De Tweemaster te Hoorn
  • Openbare Daltonschool De Tandem te IJsselstein

Deel deze pagina

Uitgelicht