Dat schrijft Aleid Truijens in haar wekelijkse column in de Volkskrant van dinsdag 29 november jl. Ze preciseert haar openingszin nog met de volgende aanvulling: ‘Althans degenen die zich roeren’. Ze refereert hier aan de speech van Henk Hagoort, de voorzitter van de VO-raad, die tijdens een congres van bestuurders in zijn toespraak de politiek verwijt dat ze het werk in het onderwijs ingewikkeld hebben gemaakt. In Het Parool uit hij zich nog wat feller richting de minister: ‘de onderwijsministers zou bestuurders “de duimschroeven aandraaien”. Hun boosheid richt zich op onderwijsminister Dennis Wiersma.

Wat is er aan de hand?
Dennis Wiersma stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer waarin hij vertelt wat er in het basis- en voortgezet onderwijs hoognodig moet gebeuren. De leerresultaten van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in de basisvakken taal, lezen en rekenen zijn al 20 jaar niet op niveau. Als gevolg van het rond 1990 ingezette derugeleringsbeleid in het onderwijs met als doel de verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit en de leerresultaten in de handen te leggen van de schoolbestuurders, heeft volgens Aleid Truijens volledig gefaald. Aleid somt nog meer misstanden op zoals het inzetten van onbevoegde leraren, de tijdelijke contracten die de leraren kregen aangeboden, de geldstromen ter verbetering van het onderwijs die daar niet terecht kwamen, kortom de leraar werd de ‘sluitpost’ en de bestuurslaag groeide. Wiersma wil ‘paal en perk’ stellen aan deze teloorgang.

In het onderwijsblad PO Management van november 2022 stelt Rob Brunekreeft, bestuurder van scholengroep Perspectief: ‘Vaak wordt gezegd: goed onderwijs begint bij de leerkrachten. Maar die leerkracht moet worden aangestuurd door de schoolleider. En die schoolleider moet het goede voorbeeld krijgen van de bestuurder, met een visie op onderwijs die gedragen wordt door de hele organisatie. Kortom alle lagen dragen hun steentje bij aan de realisatie van een professionele cultuur.
Begrippen als zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit, vertrouwen en elkaar aanspreken op gedrag zijn de kernwaarden van de professionele leergemeenschap zoals Rob Bunekreeft die volgens mij bedoelt. Het zijn ook de kernwaarden van het Daltononderwijs waar wij als daltonvisiteurs leerlingen, ouders, leerkrachten, overige medewerkers en bestuurders tijdens onze dalton visitatie op bevragen. Willem Wagenaar, voorzitter van de NDV benoemde bij de start van elke visitatie zijn eerste beoordeling altijd als volgt: ‘Je voelt als je de daltonschool binnenkomt in hoeverre er sprake is van een oprechte professionele dalton leergemeenschap’. En ik moet bekennen dat bij het vaststellen van de eindconclusie van de meeste visitaties Willem het bij het rechte eind had.

In de Daltonscholen die een positieve beoordeling van het visitatieteam bij een visitatie krijgen zijn de daltonpijlers duidelijk in de attitude van de leerlingen, de leerkrachten, de schoolleider en medewerkers te zien en te horen en in de Dalton beleidsstukken kun je die dan ook lezen. Deze categorie daltonscholen benoemen vaak al zelf in hun daltonboek welke daltonzaken verbetering behoeven. Het nieuwste visitatiekader geeft de scholen ook alle ruimte om juist deze verbeteringen te beschrijven in het visitatieverslag alvorens de visitatie heeft plaatsgevonden.

Er ontstaan wel eens problemen, ook wel eens met bestuurders. Zeker bij het mededelen van een negatieve beoordeling van een dalton visitatie. Natuurlijk kan een visitatieteam wel eens op basis van bijvoorbeeld onduidelijke informatie een verkeerde eindbeoordeling maken. Die worden dan ook zeker gecorrigeerd. Helaas gebeurt het ook, dat je soms bij je negatieve beoordeling moet blijven. Bestuurders, schoolleiders of daltoncoördinatoren die zich dan met alle macht en middelen gaan verdedigen laten dan toch zien, dat ze de daltonkernwaarden niet in de haarvaten hebben zitten. Zo ook de ietwat vreemde en felle reactie van Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad is onbegrijpelijk. Laat hem eerst de hand in eigen boezem steken en eens diep in de bestuurdersspiegel kijken alvorens kritiek op de duidelijke plannen van minister Dennis Wiersma te geven.

Lou Pinckaers

Deel deze pagina

Uitgelicht