Maar was vroeger altijd beter? Ik ben geboren in de vrijstad Culemborg. Daar gold rond de middeleeuwen als je op tijd binnen de stadpoorten was, je ‘vrij ‘was. Veilig? Onschendbaar? Beter? Terugkijkend naar mijn jeugd en opvoeding door mijn ouders durf ik nu te beweren dat daar veel daltonkenmerken in aanwezig waren: zelfstandigheid, samenwerken, vooral verantwoordelijkheid nemen, maar ook mijn taken op tijd afhebben, schoolwerk, huishoudelijke klussen, meehelpen in het bedrijf. In de opvoeding van mijn eigen kinderen heb ik deze kenmerken meegenomen. Verbazingwekkend zal het niet zijn, dat op het moment dat ik de kans kreeg om een daltonschool te starten, ik die kans met beide handen heb aangegrepen.

De nadruk vanuit de inspectie ligt op het rekenen en de taalvaardigheid met name het leesonderwijs. Zeker belangrijk, maar in de huidige tijd zou ik daaraantoe willen voegen twee zaken die me aan het hart liggen. Op 1 zet ik dan de geschiedenis om beter te leren kennen, te weten en toe te passen naar deze tijd en op 2 de basis leggen voor het eigen kritisch leren denken. Nemen we alles klakkeloos aan of hebben we de verantwoordelijkheid om na te denken, een eigen mening te vormen en deze te toetsen, open te staan, kunnen reflecteren, ons zelfbeeld te zien in plaats van een selfie?

Way of live dalton is voor iedereen en overal. Aan een nieuwe generatie meegeven een proactieve democratische houding, leiderschap, open staan voor elkaar, en competenties ontwikkelen voor de toekomst. Eerlijk is eerlijk we hebben fouten gemaakt en zaken laten liggen ‘komt goed ‘te vaak gebruikt.

Met elkaar hebben we een mooi klein DaltonIDee gemaakt. Nog steeds maak ik gebruik van deze inhoud om te delen met anderen. Ik ben als vrijwilliger medeverantwoordelijk voor de programmering van arthouse films voor ons filmhuis Cameo in Zoetermeer. Na afloop van de films praten we soms na over wat we gezien hebben, hoe het verhaal is overgekomen, hoe het mogelijk is dat zoiets kan ontstaan. Ik gebruik dan best vaak onderdelen van ons DaltonIDee om te wijzen op het belang van goed onderwijs, van goed leren nadenken. IDFA een internationaal documentaire festival is nu bezig en de films die daar komen, geven een inkijk op wat er speelt. Niet altijd kom ik opgewekt de zaal uit, maar ik ben optimistisch als ik de kracht zie van onze toekomstige generatie.

Onze huidige voorzitter legt binnenkort zijn taken neer. Dank Willem voor jouw geweldige inzet voor de vereniging, jouw humor, jouw scherpe blik, jouw vertrouwen, jouw samenwerking. De nieuwe voorzitter wacht een mooie taak om samen met alle daltonianen en niet daltonianen jouw influence door te geven aan mensen met LEF.

Han de Bruin

Deel deze pagina

Uitgelicht