De gedachte:
Daltonscholen zijn van oudsher ‘de school met de taak’ (tachtiger jaren vorige eeuw). Die taak is eigenlijk sinds die periode nauwelijks verder ontwikkeld. We constateren dat veel weektaken eigenlijk niet veel meer waren en zijn dan een verzameling doe-opdrachten, die leerlingen moeten uitvoeren in de betreffende week. Eigenaar zijn van die taak, je echt verantwoordelijk voelen was eigenlijk niet nodig. Zorg dat je taak AF is. Eind van de week controleren veel leraren of de leerling zijn taak af heeft.

Klik hier voor het artikel

Deel deze pagina

Uitgelicht