We timmeren weer flink aan de weg, tijdens het aanstaande Daltoncongres op 7 november 2018 verschijnen namelijk drie nieuwe publicaties van het lectoraat. Het allereerste kinderboek over het daltononderwijs Expeditie Dalton, iSelf – Aanpak voor het bevorderen van zelfsturend leren door leraren en het boek Perspectieven op dalton. De boeken kunnen worden besteld via onze huisuitgever Saxion Progressive Education University Press <http://www.leonon.nl/saxion_dalton_54>

Expeditie Dalton

Expeditie Dalton is het eerste boek over daltononderwijs voor kinderen. Dit boek gaat over daltononderwijs. Als je daarover van alles wil weten, dan is dit boek precies iets voor jou! Het is ook slim om dit boek te lezen als je zelf nieuw bent op een daltonschool en je precies wilt weten wat je daar te wachten staat. En lijkt het je wat om op jouw daltonschool in de leerlingenraad te gaan zitten? Dan moet je dit boek echt lezen! 

iSelf – Aanpak voor het bevorderen van zelfsturend leren door leraren

In dit handboek is de didactiek van iSelf besproken en wordt beschreven hoe basisschoolleerkrachten elkaar kunnen begeleiden en trainen in het bevorderen van zelfsturend leren aan de hand van iSelf. De didactiek van iSelf houdt in dat je als leraar tijdens de les aandacht besteed aan: (1) expliciete instructie van zelfsturend leren, (2), integratie van de instructie met de lesstof en (3) aansluiten op het individu. Om je te ondersteunen deze didactiek je meer eigen te
maken, is het van belang dat leerkrachten (zoals collega’s binnen een school) samen leren omgaan met kennis over zelfsturend leren en inzichten zelf toepassen in de eigen les. In dit handboek wordt dan ook beschreven hoe collega’s elkaar kunnen coachen en ondersteunen bij het toepassen van de pijlers uit iSelf.

Perspectieven op Dalton

In Perspectieven op Dalton laten acht daltonopleiders de lezer kennismaken met hun persoonlijke visie op daltononderwijs. Het doel ervan is om met deze acht uitgewerkte voorbeelden leraren(teams) te helpen bij het formuleren van eigen perspectieven. Daltononderwijs vraagt immers van leraren om antwoorden te kunnen geven op de vraag waartoe je kinderen op een daltonschool opvoedt en onderwijst en waarom je de dingen in je daltonschool doet, zoals je ze doet.

Deel deze pagina

Uitgelicht