Sinds maart 2020 verkeert de NDV in een lockdown waar we niet vrolijk van worden. Hoedster zijn van het daltononderwijs in Nederland heeft de vereniging de afgelopen 30 jaar uit haar negentigjarig bestaan opgevat als aanjager van daltonkwaliteit. Hierbij is het visiteren van daltonscholen min of meer de hoeksteen van ons bestaan geworden. Met heel veel energie is er in deze jaren gewerkt aan een visitatieformat waarin de school beeld kon geven van haar daltonontwikkeling aan de hand van de vijf daltonkernwaarden. Gedurende de visitatiedag kreeg een team van daltondeskundigen praktijkbeelden van het daltongehalte van de school. Met het achterlaten van een aantal aanbevelingen kon de school haar voordeel doen om nieuwe ontwikkelingen aan te gaan. Zo hebben we de kwaliteit van ons daltononderwijs stevig zien toenemen. Nu we zover zijn om het eigenaarschap van de visitatie voor het allergrootste deel in handen te leggen van de school, worden we stevig beknot in onze mogelijkheden om de school te visiteren. We zijn nu plannen aan het maken om de scholen op afstand te monitoren en te stimuleren in hun daltonontwikkeling.

We beseffen dat in deze Coronatijd de scholen stevig te maken hebben met de waan van de dag. Het geven van onderwijs op afstand, het verzorgen van noodopvang en de grote onzekerheid qua personele inzet vraagt veel van de scholen. Tussen de twee lockdowns in maart/april 2020 en januari 2021 verkeerden de scholen in verschillende tussenfases waarin een vorm van hybride onderwijs verzorgd moest worden, halve of hele klassen moesten worden lesgegeven of de school moest dealen met een volledige openstelling waarbij ouders geen toegang meer hadden tot de school. Oudergesprekken werden digitaal gevoerd of als het kon op gepaste afstand op school. Afscheid nemen van de groepen 8 werd op alternatieve wijze vorm gegeven. Schoolreizen werden omgezet in activiteiten in of om de school. Kortom, er werd een groot beroep gedaan op de spankracht van schoolteams. En we zijn er nog niet.

De komende maanden zullen nog vol onzekerheden zitten. Voor de ontwikkeling van ons onderwijs is weinig tijd en energie overgebleven. Pas als de scholen weer een tijdje normaal kunnen draaien zal er in mijn ogen tijd zijn voor ontwikkeling. Het ligt dan ook voor de hand om de visitaties wederom uit te stellen tot zeker 1 januari 2022.  We doen niets liever dan de scholen bezoeken en met de scholen in gesprek gaan over het verbeteren van ons onderwijs We zullen het geduld moeten opbrengen en kijken uit naar een tijd van vele ontmoetingen. 

Willem Wagenaar
voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht