De afgelopen maand is uw voorzitter bezig gehouden met tal van verschillende daltonactiviteiten. Ik zal daar voor een keer enig inzicht in geven:

Sinds jaren heb ik zelf weer een daltonpresentatie mogen houden op een basisschool in Leiden. Om mij goed in te leven in de school heb ik naast hun website ook mijn favoriete website “scholen op de kaart” geraadpleegd. Ik kwam er al snel achter dat deze school al een aardig eindje op weg is naar Dalton. Toen ik in de presentatie het team hun eigen schoolprofiel voorschotelde, gingen er toch wat wenkbrauwen omhoog. Na afloop werd mij wel duidelijk dat de uitvoering niet geheel overeenkwam met hetgeen het team zichzelf beloofd had. Dit is geen unieke situatie in het onderwijs. Samen de daltonvisie gaan delen zal gevolgd moeten worden door een eensluidende uitvoering, waardoor het kind ook een groei wordt gegund in de daltonvaardigheden.

Vervolgens heb ik overleg gehad met de landelijke visitatiecommissie om het één en ander af te stemmen. De bijeenkomst met de visitatievoorzitters werd online gevoerd omdat de inleiders verhinderd waren. De afgelopen jaren hebben we afscheid genomen van een flink aantal visitatievoorzitters waardoor er nu nog maar ongeveer 13 zijn overgebleven. We zijn daardoor naarstig op zoek naar aanwas.

Overleg met onze twee lectoren stond ook op de agenda. Zowel Patrick Sins als Symen van der Zee zijn op vele fronten tegelijk bezig met onderzoek waar de praktijk haar voordeel uit kan halen. Een indrukwekkende lijst van publicaties is het afgelopen jaar verschenen.

Op uitnodiging van het democratisch onderwijs in Nederland is er overleg gevoerd over hoe het onderwijs anders ingericht zou kunnen worden om leerlingen grotere kansen te geven door bijvoorbeeld de selectie richting VO uit te stellen, PO en VO beter te laten aansluiten en kritisch om te gaan met de grote hoeveelheden aan toetsen die worden afgenomen.

Ik mocht op de regiobijeenkomst van Zuid-Holland/Zeeland de gesprekskaarten behorende bij de Daltonspiegel aan de scholen uitreiken. De bijeenkomst in Barendrecht was prima verzorgd en de keuze om de aanwezigheden kennis te laten maken met “Omdenken” gaf mooi nieuwe inzichten.

In Amsterdam Noord een goed gesprek mogen voeren met de directeur van een daltonschool om uitleg te geven over het visitatiekader.

Een absoluut hoogtepunt was het bezoek aan het Erasmuscollege in Zoetermeer. Om het 50 jarig bestaan van de school te vieren werd twee jaar later een heuse feestweek georganiseerd. Naast het uitgeven van een fraai jubileumboek werd een prachtige dans/muziek/lichtshow gegeven en waren er voor de inwendige mens tal van plekken omgetoverd in restaurantjes. Van een saloon tot een chansoncafé, van een Japanse sushitent tot een crêperie, je kon het zo gek niet bedenken of het was gecreëerd. Leerlingen van brugklassers tot eindexamenkandidaten, docenten en ouders maakten er een zeer feestelijk en smakelijk geheel van. Ik heb er enorm van genoten, zeker van de wijze waarop leerlingen hun verantwoordelijkheid namen.

Van de praktijkvloer naar bestuurlijk overleg met de andere traditioneel vernieuwende onderwijsrichtingen maakt het leven van uw voorzitter meer dan boeiend. Ik hoop hier nog een paar maanden van te mogen genieten.

Willem Wagenaar
voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht