Aan het begin van dit schooljaar mocht ik er even bij stil staan dat ik al veertig jaar in het onderwijs werkzaam ben, dertig jaar schoolleider ben van eenzelfde daltonschool en nu al weer ruim twaalf jaar bestuurlijke taken verricht voor de NDV. Vanaf dag 1 in mijn onderwijsloopbaan heb ik mij kunnen vinden in de visie op het daltononderwijs. Ik ben nog altijd mijn leerkracht op mijn lagere school dankbaar dat hij mij taken liet maken in een door mij verkozen volgorde. Het maakte mij verantwoordelijk voor mijn eigen leerproces. Niet meer aan het handje van de leerkracht. Het maakte ook mijn leertijd efficiënter, er ging geen tijd meer verloren aan wachten op anderen. Bij het door hem zelfgemaakte keuzewerk nam het plezier in het anders leren alleen maar toe. Het was dalton in een notendop. Samenwerken vond helaas vrijwel niet plaats en dit gold ook voor reflectie voor, tijdens en na het werk. Ik was allang blij dat de volgende weektaak op het bord verscheen.

De afgelopen jaren ben ik in de positie geweest om een bijdrage te mogen leveren aan de visie op het daltononderwijs. Met name de uitbreiding van kernwaarden met reflectie en effectiviteit heeft een bijdrage geleverd aan een professionele leergemeenschap waarin de overige kernwaarden vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking beter ingebed raakten in een beredeneerd onderwijsaanbod. Het beschrijven van de te bereiken (tussen)doelen m.b.t. de daltonkernwaarden is een volgende stap in de ontwikkeling van een doorgaande ontwikkelingslijn. De borging van al deze ontwikkelingen is in de nieuwe manier van visiteren in toenemende mate aan de school. De zelfevaluatie nodigt de school uit om alle aspecten van het eigen daltononderwijs te belichten. Het NDV visitatieteam heeft door deze zelfevaluatie de juiste tools in handen om de school efficiënt te kunnen visiteren. Binnenkort vindt er een studiedag plaats in het kader van “waarderend auditen” om in de toekomst een visitatie nog prettiger en leerzamer te maken. Onder het mom “het hoeft allemaal niet ingewikkelder, maar wel beter” wil de NDV de komende jaren inzetten op kwaliteitsborging, om van daaruit te kunnen komen tot vernieuwingen. Dalton is niet een optelsom van losse bouwstenen, het is meer de specie die de bouwstenen op zijn plaats houdt en zorgt voor verband.

Tijdens de startvergadering heb ik aan mijn team een A4tje uitgedeeld dat gevuld is met uitspraken over onderwijs die mij uit het hart gegrepen zijn en voor mij de komende jaren leidend blijven voor goed onderwijs. Aangezien het plakwerkje zich niet leent voor het format van de nieuwsbrief zal ik een aantal uitspraken op een rijtje zetten.

“Als je wilt dat iemand leert, geef hem of haar dan verantwoordelijkheid.”

“De school is een vrijplaats om te leren op een volwassen manier in de wereld te staan.”

“Kwaliteit= rendement + plezier.”

“Het doel van onderwijs is niet prestaties behalen. Het doel van onderwijs is dat kinderen zich ontwikkelen.”

“Door open te staan voor elkaar kun je veel leren, ook samenwerken.”

“Wie iets waagt, verliest even zijn houvast, wie niets waagt, verliest zichzelf.”

“Het kan de berg niet schelen langs welke weg je hem beklimt.”

“Voor iemand die niet weet waar hij heen wil, bestaat er geen gunstige wind.”

Afscheid Koen Groeneveld

Tot slot wil ik in mijn column stilstaan bij het afscheid van Koen Groeneveld. Koen is bijna 10 jaar lang onze ambtelijk secretaris van de vereniging geweest. Door aanwezig te zijn bij heel veel vergaderingen en werkgroepen, werd hij een soort van spin in het web. Natuurlijk zorgde hij voor het verslag ervan, maar ook zijn inhoudelijke inbreng werd ontzettend op prijs gesteld. We konden altijd op Koen rekenen. Hij heeft ook door zijn warme persoonlijkheid een grote bijdrage geleverd aan de prettige sfeer binnen onze vereniging. We zijn er al een tijdje aan gewend dat Ben Mom op een prettige en goede wijze zijn taken heeft overgenomen als ambtelijk secretaris. Koen groeide binnen de VBS door en werd uiteindelijk mededirecteur van de VBS. Hij heeft er voor gekozen om per 1 november de VBS te verlaten en gaat professioneel het avontuur tegemoet in zijn nieuwe woonland België. Namens alle daltonianen wil ik Koen bedanken voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft verzet. Nog vlak voor zijn afscheid rondt hij samen met onze lector Patrick Sins het onderzoek af m.b.t. de nieuwe wijze van visiteren.

Koen, het ga je goed in goede gezondheid met je vrouw en kinderen!

Willem Wagenaar

voorzitter

 

Deel deze pagina

Uitgelicht