Openingswoord daltoncongres woensdag 3 november 10.15 uur in de Kleine Kapitein in Amsterdam.

Goedemorgen collega’s hier op daltonkindcentrum de Kleine Kapitein in Amsterdam en alle andere collega’s op de acht andere locaties verdeeld over het hele land.

Spijtig genoeg is de bijeenkomst op daltonkindcentrum Kloosterveen in Assen  afgelast vanwege mogelijke Corona besmettingen.

Nu komen ruim 1400 deelnemers samen om te vieren dat de NDV 90 jaar bestaat. Voor de helft collega’s uit het voortgezet onderwijs dat momenteel een flinke groei doormaakt zodat steeds meer daltonleerlingen een dalton VO school kunnen kiezen.

Nog nooit hebben zoveel collega’s tegelijk deelgenomen aan ons congres. Heerlijk om dit te mogen meemaken We voelen ons daardoor ook negentig lentes jong. Op naar het 100-jarig bestaan van onze vereniging.

Nog steeds staat in ons Parool dat we elk kind daltononderwijs gunnen. Dat is ons de afgelopen jaren ook zeer goed gelukt. Ruim 100.000 leerlingen genieten daltononderwijs.

Aan de hand van onze kernwaarden proberen wij ze tools mee te geven om te kunnen functioneren in een steeds ingewikkeld wordende samenleving. De fysieke werkelijkheid en de digitale gemaakte werkelijkheid zijn niet meer twee aparte werelden maar grijpen steeds meer op elkaar in. Hierdoor wordt het voor ons steeds moeilijker om onderscheid te blijven maken.

Is het echt of is het fake? Met deep fake technieken is het mogelijk om de onwerkelijkheid werkelijkheid te laten worden en algoritmen in de nieuwsvoorziening leiden ons in een tunnel waarin we telkens bevestigd worden in onze mening, waardoor deze de enige kan worden. Het elkaar ontmoeten en samen mogen zijn is door COVID een groot goed geworden.

Het is juist de ontmoeting met de andersdenkende die onze geest kan scherpen en ons van mening kan doen veranderen of onze eigen standpunten milder kunnen maken. De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander. Vrijheid bestaat niet zonder verantwoordelijkheid. Het is dan ook typerend dat juist deze kernwaarde de afgelopen decennia is opgeschoven van vrijheid via vrijheid in gebondenheid naar verantwoordelijkheid.

Als een daltonleerling al op jonge leeftijd leert om te gaan met verantwoordelijkheid, dan is dat een mooie opstap naar verantwoordelijk gedrag in onze samenleving waarin we rekening met elkaar moeten houden. Opdracht voor elke daltonlesgevende is dan ook om het lef te hebben verantwoordelijkheid te geven door los te laten zodat de leerling het kan vastpakken.

De NDV verkeert momenteel in een transitieperiode. Het bestuur heeft ook gereflecteerd op haar eigen handelen en haar kijk op de inrichting van onze vereniging. We hebben een duidelijk voornemen om er voor te zorgen dat de leden zich meer kunnen vinden en nog meer van elkaar kunnen leren.

Elke regio is nu min of meer op zichzelf staand. Ontwikkelingen blijven daardoor soms beperkt tot een bepaalde regio, terwijl andere regio’s er geen weet van hebben. De diverse bloedgroepen binnen de NDV: PO VO en HBO zijn nog te veel op zichzelf. Het zou mooi zijn als er verticale dwarsverbanden ontstaan tussen de verschillende bloedgroepen waardoor ons dalton DNA nog zichtbaarder wordt.

COVID heeft ons geleerd om digitaal met elkaar te overleggen. Dit schept in  de naaste toekomst tal van mogelijkheden om landelijk netwerken te organiseren rond bepaalde thema’s. Denk aan: dalton op een daltonkindcentrum, de inrichting van het ideale daltonlokaal, het personaliseren van de taak etc etc.

Ik heb de afgelopen veertig jaar mogen ontdekken dat daltonianen eenzelfde taal spreken, het zou mooi zijn om elkaar optimaal te kunnen horen.

Elkaar inspireren is de kurk waar ons daltononderwijs op drijft. Ook het durven aangaan van experimenten is ons lief. Het uitschrijven van een prijsvraag was dan ook een logische stap om parels te kunnen vissen en deze vervolgens in de etalage te mogen plaatsen. Dit heeft geleid tot een twintigtal inzendingen waarbij de jury de opdracht mee heeft gekregen om daar de meest vernieuwende en inspirerende ideeën uit vissen die bruikbaar en inzetbaar zijn in de praktijk en een verbinding hebben met de daltonkernwaarden. Dit heeft geleid tot de volgende uitkomst:

Op 3, ex aequo geëindigd:

  • obs De Zeppelin, Lonneke Tack en Chaveli Noordzij, met een Doorgaande daltonontwikkelingslijn van groep 1 tot en met groep 8 in postervorm

en

  • Dalton Voorburg, Patrick Fuchs met Leerlingcoaches voor onderbouw en basisonderwijs

Beide inzendingen krijgen €500,-

Op 2:

  • Anne Overpelt, wederom Dalton Voorburg, met de Studiewijzer in dienst van de leerling

De inzending van Anne krijgt €1500,-

Op 1:

  • Milou van Verseveld-Bakker, Françoise Smeele en Rudger Minnee van Jan Ligthartschool – Wapenveld, Juliana Daltonschool – Bussum, Daltonschool ´t Palet – Leusden met de Daltonspiegel, een reflectietool voor daltonleerkrachten.

Deze inzending krijgt €3000,-

In daltonvisie zullen de opbrengsten gepubliceerd worden.

Elke congresganger ontvangt van ons vandaag de jubileumuitgave van Daltonvisie. Ik wil vanaf deze plek dan ook de redactie zeer bedanken voor het maken en uitbrengen van deze mooie glossy.

Namens het algemeen bestuur wil ik de werkgroep onder leiding van Paul Hendriks  zeer bedanken voor hun vele voorwerk om tot deze mooie dag te komen.

Voor dat ik deze openingsspeech afsluit wil ik jullie voor de komende jaren meegeven om je leerlingen goed mee te nemen op het gebied van duurzaamheid en zorgvuldig omgaan met het milieu. Het is volgens mij de overkoepelende kernwaarde die nog te weinig zichtbaar is op onze scholen.

Voor vandaag wens ik  jullie nieuwe inzichten en mooie ontmoetingen toe.

Willem Wagenaar
voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht