Dalton en vertrouwen

Het is verheugend te zien dat er nog steeds een grote belangstelling voor ons Daltononderwijs is. Wekelijks praat ik met ouders die aan het eind van het intakegesprek het vertrouwen geven om hun kind aan je school toe te vertrouwen. Zeker in een omgeving waar voor ouders veel te kiezen valt is het opvallend dat zowel daltonschool de Horizon in Amsterdam nieuw west  en onze school in Badhoevedorp de grootste scholen zijn binnen een straal  van ruim 1 km waar nog 6 andere basisscholen actief zijn.
Ook na dertig jaar vind ik het een heerlijk moment om nieuwe ouders te mogen ontvangen die vol verwachtingen het gesprek ingaan.

Zo’n intakegesprek en rondleiding door de school (het liefst vergezeld door een leerling van de leerlingenraad) bevatten voor mij een aantal vaste elementen:

 • Het aanbieden van een consumptie.
 • Zorgen voor speelmateriaal voor het kind dat meegekomen is.
 • Vragen op welke wijze ze onze school al kennen en via wie.
 • Teruggrijpen op een goed verzorgde website waar dalton prominent terug te vinden is. Tijdens het maken van de afspraak verwijs ik er al naar.
 • Een geordende tafel waar het gesprek aan gevoerd wordt waarbij de volgende stukken niet mogen ontbreken:
  Het daltonmodel met de vijf kernwaarden, een schoolgids, het daltonhandboek als borgingsinstrument en één of meerdere andere parels van je school, die je school het unieke karakter geven.
 • Als aan de hand van het daltonmodel ouders duidelijk gemaakt wordt wat er binnen ons daltononderwijs bedoeld wordt met brede vorming die gepaard gaat met burgerschapsvorming, begrijpen ouders heel goed dat ons onderwijs voorbereidt op de echte wereld.
 • De rondleiding. Uiteraard is het van groot belang dat bij de rondleiding door de school de daltonkernwaarden herkenbaar aanwezig zijn. Een groep die zonder leerkracht stevig aan het werk is maakt grote indruk. Ook hoe leerlingen zich verplaatsen van a naar b binnen de school rekening houdend met leerlingen die aan het werk zijn wordt als pluspunt gezien. Het liefst laat ik een groep 1/ 2 zien die met arbeid naar keuze bezig is. Tijdens zo’n moment zien de ouders het aanbod in het volle spectrum. In een leeg kleuterlokaal geef ik graag uitleg over de inrichting, van takenbord tot uitgestelde aandachtsymbool. Een bezoek aan het speellokaal ervaren de ouders ook als prettig.
 • Het schoolplein. Als we het schoolplein oversteken en er even op stilstaan wijs ik ouders op enkele speelregels die we met de kinderen hebben gemaakt.
 • Afronding gesprek. Teruggekomen in de directieruimte vraag ik de ouders welke zaken hen opvielen en of de werkelijkheid overeenkomt met het verhaal.
 • Als ouders nog een school bezoeken, dan vraag ik hen of ze het inschrijfformulier alvast willen invullen, de ondertekening volgt dan wel bij komst van de leerling.

Ouders blijven op zoek naar een veilige haven voor hun kind met voldoende uitdaging.

Hun vertrouwen winnen door je school te laten “proeven”, blijft voor mij nog steeds een grote uitdaging.

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht