De decembermaand in het primair onderwijs is normaliter met Sinterklaas- en Kerstviering al een drukke maand. Nu hebben we wederom en wel voor de derde keer met een lockdown van het onderwijs te maken. Zo vlak voor de kerstvakantie een hoop extra geregel. Je wilt toch het kalenderjaar feestelijk afronden en tegelijkertijd moet er weer een hoop worden geregeld zoals de noodopvang. Ik heb echt te doen met de directies van de scholen om dit weer te moeten vormgeven.

Het onderwijs snakt naar een rustiger vaarwater waar weer ruimte gemaakt kan worden voor een andere koers. De waan van de dag heeft nu al bijna twee jaar lang vrijwel alle energie verbruikt. Ik merk van alle kanten dat er gesnakt wordt naar rust enerzijds en inhoudelijke verdieping anderzijds. Bezig zijn met je vak zonder al die poespas. Niet alleen in het onderwijs maar in vele andere sectoren in onze samenleving is de nood hoog. Een tekort aan menskracht gooit zand in de motor. We moeten ook gaan wennen aan tekorten en een oplopende inflatie door met name oplopende prijzen voor gas en elektra. De samenleving raakt hierdoor onderkoeld of juist oververhit. De maatschappelijke onrust wordt door enkelen gebruikt om te rellen en andermans eigendommen te vernielen. Mensen lijken recht tegenover elkaar te staan. We moeten weer opnieuw gaan oefenen in samenleven. De school is daar de juiste plek voor om jongvolwassenen de normen en waarden mee te geven die de olie voor de samenlevingsmotor moet zijn. En als je al volwassen bent, gedraag je daar dan ook naar en wees een rolmodel voor de jeugd.

De NDV is ook toe aan een nieuwe periode in haar 90 jarig bestaan.

Het bestuur wil minder op afstand besturen en stelt zich ten doel om de leden meer met elkaar te verbinden. Behouden wat goed werkt en zoeken naar verbeteringen van zaken die niet (meer) naar tevredenheid werken. Dit is kenmerkend voor ons traditioneel- vernieuwend onderwijsconcept.

Al meer dan tien jaar werken we samen met de VBS (vereniging van algemeen bijzondere scholen). Zij verzorgt het daltonsecretariaat en ondersteunt het bestuur en de diverse werkgroepen. Op 1 februari 2022 eindigt deze samenwerking op beider verzoek.

In de nieuwsbrief van januari stellen wij onze leden op de hoogte van de veranderingen die gaan plaatsvinden vanaf 1 februari 2022. Het gaat hier ten eerste om onze bereikbaarheid. Ander adres, nieuwe telefoonnummers en e-mailadressen zullen we dan met jullie delen.

Namens het bestuur wens ik jullie prettige feestdagen en een gezond 2022 toe.

Willem Wagenaar
voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht