Dit kalenderjaar heeft de NDV weer een groei doorgemaakt. Bereikten we in mei de grens van 100.000 leerlingen, sindsdien zijn er weer enkele scholen lid geworden van onze vereniging.

De groei en bloei van de NDV moeten we echter niet alleen zoeken in de kwantiteit. De kwaliteit van onderwijs is en blijft belangrijker. De zoektocht naar kwaliteitsverbetering is er vaak één van vallen en opstaan. Het opnieuw beschrijven van onze daltonidentiteit heeft met de toevoeging van de  twee kernwaarden reflectie  efficiënt/ doelmatig werken een flinke boost gegeven aan onze daltonkwaliteit. Daarbij opgeteld de vertaling van al onze kernwaarden naar ik- doelen per leerjaar en het doelgericht werken aan en verwerken van de leerstof in een taak op maat brengt ons onderwijs op een hoger niveau.

Ik mag  met grote regelmaat in daltonscholen komen, daardoor voel ik mij een bevoorrecht mens. Tegelijkertijd bemerk ik dat het lastig is om al die individuele schoolontwikkelingen met elkaar te delen. De werkdruk en het gebrek aan vervanging laten het vaak niet toe om buiten de deur te gaan om bijvoorbeeld een andere daltonschool te bezoeken of deel te nemen aan regio-overleg. We bemerken dit ook rondom de inspiratiemiddagen. Maar al te vaak wordt er een middag afgelast vanwege te weinig belangstelling. Er moet ook zoveel op die woensdagmiddagen. Toch zijn het wel vaak dezelfde daltonscholen die weinig tot niets delen met andere daltonscholen en dus vrijwel nooit een regio-dag bijwonen. Waar een wil is, is een weg, zou ik zeggen. Ik wil deze scholen dan ook zeker aanmoedigen om meer met elkaar te gaan delen. Alle daltonscholen krijgen na de visitatie aanbevelingen waar ze mee naar buiten moeten.

Wellicht ligt in de andere school de sleutel om eigen ontwikkelingen vlot te trekken.

Het is ook zeker het overdenken waard om de lestijd per schooljaar te verminderen naar bijvoorbeeld 900 lesuren. De vrijgekomen 40 lesuren zijn omgerekend 5 lesdagen die ingezet kunnen worden voor scholenbezoeken, regiobijeenkomsten, schooloverstijgende collegiale consultatie , pre-visitatie, het organiseren van dalton tweedaagsen of inzet voor bestuur en werkgroepen. Als daar ons onderwijs veel beter van wordt, dan wordt het kwantitatieve verlies van 40 lesuren ruimschoots gecompenseerd door een betere kwaliteit. Op deze wijze kan er een begin gemaakt worden aan het verminderen van de werkdruk en bieden we ruimte aan leren van elkaar en samen delen van de parels uit ons daltononderwijs.

Voor de komende weken wens ik jullie allen prettige kerstdagen, een gezellig uiteinde en een goed en gezond 2018 waarin delen het nieuwe vermenigvuldigen wordt.

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht