In de laatste bestuursvergadering van een schooljaar is er meestal ruimte om vooruit te blikken. “Daltononderwijs vergelijken met de 21 century skills ” werd onder leiding van onze lector Patrick Sins doorgenomen. Naarmate de 21e eeuw vordert hoor je steeds minder van deze goede bedoelingen die in het begin van deze eeuw zijn geformuleerd. Aangezien de daltonkernwaarden een grote overlap hebben met deze 21 century sklills kunnen we maar beter spreken over daltonskills aangevuld met de inzet van ICT die leraarvervangend kan worden ingezet. We waren aan het eind van de vorige eeuw al klaar voor deze eeuw, al weet niemand waar we de leerlingen van nu voor opleiden. Dat we de daltonkernwaarden nodig zullen hebben voor welk beroep dan ook, spreekt denk ik voor zich. We zullen zelfstandigheid in combinatie met samenwerking nodig hebben voor elk aandeel in onze samenleving.

De verantwoordelijkheid nemen om te kunnen blijven leven in vrijheid vraagt van elke burger inbreng, het liefst vanaf jonge leeftijd aangeleerd. Dat onze kernwaarde reflectie een grotere rol gaat spelen in onze steeds complexere samenleving is voorspelbaar. De digitale wereld gaat steeds meer ingrijpen op onze gewone wereld. Wat is echt en wat is niet echt?  Fake News leren onderscheiden van echt nieuws vraagt nu al veel van ons. In de toekomst zal dat onderscheid steeds moeilijker te maken zijn.

Daltononderwijs levert een grote bijdrage aan de persoonsontwikkeling die jongvolwassenen voorbereidt op onze samenleving. Dat we deze meerwaarde meegeven aan onze leerlingen, daar mogen we best trots op zijn en anderen mogen het weten ook. Jaren terug kende ons beleidsplan de titel:  “daltononderwijs is ieder kind gegund”. Dat gunnen kunnen we met een gerust hart meer gaan uitdragen. Op schoolniveau je laten zien in de buurt, dorp of stad. Ouders en leerkrachten kunnen daar een mooie ambassadeursrol in spelen. Ook in de diverse regio’s kunnen we dalton beter uitdragen. Dit zijn nu al grote netwerken die samen dalton gezicht geven, daar mag de buitenwacht best meer van weten. Ook het algemeen bestuur zal zich in de komende jaren meer moeten inspannen om dalton op de kaart te zetten. Onze PR is niet onze sterkste kant. We zijn in de groei van het daltononderwijs en de kwaliteitsbewaking ervan steeds naar binnen gericht geweest. Vergelijk het met een winkel, het magazijn is op orde, de winkel is gevuld met mooie producten en de klanten zijn tevreden. De etalage of een mooie uitstalling ontbreekt echter, waardoor nieuwe klanten niet verleid worden om binnen te komen. Om de klant met nog mooiere producten te confronteren heeft het algemeen bestuur het voornemen om jaarlijks de “Parkhurst” prijs uit te gaan reiken aan degene die de prijsvraag wint met een vernieuwend dalton idee dat toegepast kan worden in ons daltononderwijs. We willen daar een geldprijs aan verbinden van maximaal 10.000 euro. Dit is namelijk het budget dat jaarlijks  beschikbaar is voor innovaties en bekend staat als het Lignacfonds, vernoemd naar oud-voorzitter Wim Lignac.  Het zal in de vorm van een beloning voor een goed daltononderwijs idee meer publiciteit trekken en onder een groter publiek bekend worden dat we jaarlijks investeren in experimenten, proeftuintjes en andere ontwikkelingen die leiden naar daltononderwijs verbetering.

Hoe we het precies gaan vormgeven zullen we na de zomer bekend maken. Gebruik aub de zomervakantie voor ontspanning en geniet van je vrije tijd door ook even goed afstand te nemen van je werk. Mocht je toch een inspiratiemomentje hebben voor de verbetering van ons onderwijs neem het dan in je koffer mee terug naar huis.

Namens het algemeen bestuur wens ik iedereen een mooie zomervakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Willem Wagenaar

Deel deze pagina

Uitgelicht