Dalton en omgaan met talenten

Tijdens een studiedag van mijn schoolbestuur heb ik mogen genieten van een presentatie over omgaan met talenten door Luc Dewulf. Deze Belgische pedagoog en onderwijskundige heeft een lijst samengesteld van 39 talenten. Hij stelt dat ieder kind tussen de 10 en 14 talenten heeft meegekregen.

De volgende talenten onderscheidt hij:

Doordenker ‘Ik luister naar de mening van anderen en denk daarop door.’

Weger ‘Ik ga nooit over één nacht ijs.’

Herkauwer ‘Ik leer veel over mezelf en wat me overkomt.’

Kennisspons ‘Ik ben heel weetgierig.’

Toekomstdenker ‘Voor mij is het heel duidelijk hoe de toekomst er uit zal zien.’

Ontrafelaar ‘Ik zie makkelijk patronen in complexe zaken.’

Ontstaansbegrijper ‘Om iets te kunnen begrijpen, moet je volgens mij naar het verleden kunnen kijken.’

Beeldorganisator ‘Wat er moet gebeuren, zie ik als een film voor mijn ogen.’

Bewuste beweger ‘Ik houd ervan om dingen te doen waar ik mijn lichaam bij kan gebruiken.’  Creatieve maker ‘Ik hou van het gevoel dat ik met mijn eigen handen iets maak.’

Planmaker ‘Ik ga altijd heel efficiënt op mijn doel af.’ 

Doorzetter ‘Ik maak alles graag af, zelfs als het tegenzit.’

Ideeënfontein ‘Ik voel een continue stroom van ideeën.’

Mooimaker ‘Ik maak graag dingen mooi en wil er zelf ook goed uitzien.’

Momentgenieter ‘Ik heb zelden stress, ik leef in het hier en nu.’ 

Bruggenbouwer ‘Ik voel spanning tussen mensen gemakkelijk aan.’ 

Zinzoeker ‘Ik richt mijn leven in volgens een aantal principes, normen en waarden.’  Groeimotor ‘Ik krijg energie als ik anderen zie ontwikkelen.’

Positivo ‘Ik zie altijd de positieve kanten.’

Meetrekker ‘Ik kan anderen makkelijk enthousiast maken.’

Uitblinker als ik dat wil ‘Bij alles wat mij interesseert, streef ik naar excellentie.’ Samenbrenger ‘Ik houd ervan om mensen met elkaar in contact te brengen.’

Sterktearchitect ‘Ik zie makkelijk de unieke kwaliteiten van mensen.’

Foutenspeurneus ‘Ik vind geen rust voor fouten en problemen weggewerkt zijn.’

Bezige bij ‘Ik wil iets bereikt hebben op het einde van de dag.’

Zichtbare presteerder ‘Ik wil iets betekenen voor een ander en vind het belangrijk dat mijn prestaties gezien worden.’

Grenzenverlegger ‘Ik win graag, ik wil de beste zijn.’

Buikdenker ‘Ik kan snel de vinger op de zere plek leggen, waarbij ik vooral op mijn intuïtie af ga.’

Rots ‘Ik weet heel goed hoe ik het beste kan handelen.’

Aansteker ‘Ik kan goed ideeën omzetten in actie.’

Nieuwfreak ‘Ik ben altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.’

Ja-zegger ‘Ik neem graag verantwoordelijkheid.’

Groepsdier ‘Ik vind het fijn om deel van een groep uit te maken.’

Kansengever ‘Ik heb geen vooroordelen tegenover mensen.’

Vertrouweling ‘Mensen vertellen mij altijd meer dan ze eigenlijk van plan zijn.’

Stille helper ‘Ik geniet ervan om voor anderen te zorgen zodat zij uitblinken.’

Trouwe vriend ‘Ik hou van diepe relaties.’

Sfeervoeler ‘Ik voel me sterk verbonden met iedereen die ik ken.’

Woordkunstenaar ‘Het geeft me veel voldoening als ik precies de juiste woorden vind om uit te drukken wat ik wil zeggen.’

Het zal duidelijk zijn dat hij het niet heeft over talenten in de orde van absolute uitblinker in bijvoorbeeld sport of op muziekgebied.

Ieder kind wil “gezien” worden.  Een talent is pas een talent als het door anderen wordt gezien. Wie herinnert zich niet die ene leerkracht die je in je kracht zette door je talent(en) te herkennen en te benoemen. “Ik zie in jou wel een organisator” of  “Daar moet je meer mee doen, je hebt elke keer zoveel goede ideeën”.

Het zou toch geweldig zijn als we allemaal in het onderwijs talenten zien en benoemen bij onze leerlingen, zodat jij ook die leraar bent die herinnerd wordt als degene die een leerling sterker maakt door zijn of haar talenten te benoemen.

Ons onderwijs zou daartoe contextrijker moeten worden ingevuld om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de talenten van onze leerlingen.  Leerlingen moeten ook uitgedaagd worden om hen talenten verder te ontwikkelen, daar hebben ze ook lef voor nodig en vertrouwen. Ik ben er van overtuigd dat het daltononderwijs een uitermate geschikt onderwijsconcept is om vanuit vertrouwen middels onze kernwaarden te komen tot de mens met lef, waarbij de kennis en persoonlijke ontwikkeling in evenwicht met elkaar zijn.

Mocht je meer willen weten van Luc Dewulf: https://www.youtube.com/watch?v=QHMuss1vq7Q

https://www.youtube.com/watch?v=ICVnXQKki0Y

 

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht