Nu de winter voorbij is en we door Corona ook sociaal in de kou hebben gezeten, breekt het voorjaar aan. In deze eerste lentemaand laat het zonnetje zich prominent zien. Het groen schiet de grond uit en planten en bomen staan al te bloeien. Het is te hopen dat de natuur ons inspireert om ook tot bloei te komen.

De Coronadeken heeft ons bijna twee jaar verstikt. Dat is ook zeker nadelig geweest voor ons creatieve denken. Scholen werden voornamelijk bezig gehouden met het oplossen van personele absentie. De twee schoolsluitingen zijn voor veel leerlingen nadelig geweest voor hun ontwikkeling. In een flink aantal gezinnen liep de stress hoog op. Thuiswerken en vrijwel tegelijkertijd aandacht schenken aan je kinderen was voor vele ouders een grote uitdaging. Langzamerhand komen we ook in het onderwijs weer in rustiger vaarwater. Alle coronamaatregelen zijn ten einde gekomen en we zijn daardoor bevrijd van de mondkapjes. Hopelijk komt het creatieve denken en doen ook weer op gang. Ons traditioneel vernieuwend onderwijs heeft het in haar genen om met vernieuwende ideeën te komen.

In mijn laatste jaar als voorzitter van de NDV nodig ik bij elke nieuwsbrief een gastcolumnist uit om een column te verzorgen die de collega’s kan inspireren om tot een vernieuwende dadendrang te komen. Voor de komende nieuwsbrieven stel ik graag mijn medebestuurders, die samen met mij in maart 2023 afscheid nemen, in de gelegenheid een column te verzorgen. In deze nieuwsbrief verzorgt Hans Wolthuis de column.

In de rondvraag van de ALV maak ik altijd gebruik van het moment om de leden iets actueels mee te geven. Op woensdag 16 maart sloot ik af met het volgende:

Beste daltonianen,

Wat mogen we ons toch gelukkig prijzen om in vrede te leven. De afschuwelijke oorlog in Oekraïne doet ons beseffen dat vrijheid een heel broos begrip is dat telkens een stevig onderhoud nodig heeft. Dat onderhoud heet verantwoordelijkheid. Zonder verantwoordelijkheid geen vrijheid. Onze belangrijkste kernwaarde is daardoor actueler dan ooit. Een volk zo te zien lijden onder de agressor Rusland is pijnlijk. Uitbreiding van deze oorlog ligt op de loer. Het is voor de NAVO landen een groot dilemma. Militair ingrijpen met troepen is te riskant en wellicht een voorbode voor een nog groter conflict in Europa. Het alternatief wordt met grote zorgvuldigheid uitgevoerd, het boycotten van de Russische economie en de zorg voor de vluchtende bevolking van Oekraïne. Dat vereist een grote mate van samenwerking. Aan de andere kant nemen burgers zelfstandig het initiatief om vluchtende Oekraïners op te vangen. Het is te hopen dat een gezonde reflectie snel een eind zal maken aan dit oorlogsdrama.

Ik kan jullie maar één opdracht meegeven: Koester onze kernwaarden en geef ze mee aan onze leerlingen.

Willem Wagenaar
voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht