Zojuist nog een belletje gekregen van een collega die zich met griep ziek meldt voor morgen. Nadat we de grootst mogelijke moeite hebben moeten doen om met een volledige formatie aan dit schooljaar te beginnen, is het al vijf keer voorgekomen dat we de ouders hebben moeten vragen om hun kind zelf op te vangen, al minstens tien keer hebben we een groep verdeeld en hebben de intern begeleiders al vele keren een groep waargenomen. Vanuit de vervangingspool is nog amper een leerkracht te verkrijgen. Ik denk voor veel scholen een herkenbaar beeld. 

Bij alle plannen die we maken om het onderwijs te verbeteren, hebben we mensen nodig om het uit te voeren. Onderwijsvernieuwing komt onder druk te staan door een tekort aan personeel. Minister Slob heeft nog geen enkele moeite gedaan om tegemoet te komen aan de eisen van de bonden om het vak aantrekkelijker te maken. Hij begrijpt ook niet dat in een te krappe arbeidsmarkt arbeid duurder wordt. Uitzendbureaus voor leerkrachten duiken in het gat om besturen te voorzien van duurder personeel. Dat duurdere personeel moet uit de lengte of breedte komen, dus dat merken de scholen aan hun andere budgetten. Toekijken, niks doen  en commentaar leveren. “Het onderwijs raakt in het Slob”.

Kunnen we in het daltononderwijs dit tij keren? Kunnen onze kernwaarden en de uitwerking daarvan een handje helpen om het hoofd te bieden aan dit personeelstekort? Misschien een beetje vreemde vraag. Toch kunnen we met zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid en samenwerken efficiënter werken bereiken, zeker als we  ook regelmatig daarop reflecteren. Niet meer denken in klassen, maar in afdelingen. Instructie geven aan een grotere groep, instructies verdelen onder verschillende collega’s waardoor specialisten ontstaan.  Ook het gebruik van de computer kan een hoop werk uit handen van de leerkracht halen. Zo hebben wij al jaren goede ervaringen met Snappet. Verregaande samenwerking tussen collega’s kan zeker leiden tot het beter verdelen van de werkzaamheden. Ook de administratieve last kan een tandje minder. Hou alleen aantekeningen bij van die leerlingen die meer of minder nodig hebben of op een andere wijze extra steun nodig hebben. De huisarts houdt ook geen uitgebreid dossier bij van zijn gezonde patiënten.

Het uitbetalen van studenten voor de zelfstandige stages zoals de LIO stage is ook een mogelijkheid om het formatie probleem op te lossen. De afgelopen maanden hebben wij voor twee dagen en één dag per week een student formatie ingezet en uitbetaald als leerkrachtenondersteuner. De pabo’s werkten niet mee, deze studenten moesten ook gewoon een stageschool hebben.

Ik ben mij bewust van het feit dat het vrijwel allemaal korte termijn oplossingen zijn en dat meer salaris en minder werkdruk het vak echt interessant maken. Het zou mooi zijn als we de daltonscholen extra aantrekkelijk maken of weten te houden, zodat nieuwe collega’s ons snel weten te vinden.

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht