Dalton en het congres op 9 april 2014

Ik heb er voor gekozen om in deze column mijn toespraak tot het congres over te nemen. Op deze wijze kan ik mijn gedachten met alle leden delen en niet alleen met de congresgangers.

Daltonfamilieleden: Welkom op ons daltoncongres.

De 83 jarige NDV heeft sinds het vorige congres drie jaar geleden enige twijfel gekend of een congres door de familie nog wel zou worden gewaardeerd. Blijkbaar was het vorige congres zo goed bevallen dat we nu uitverkocht zijn.

We hebben wel een afmelding gekregen van ons enige erelid Jan Diemer. Hij moest voor controle naar het ziekenhuis.

DALTON OP KOERS

De afgelopen jaren heeft de NDV zich bezonnen op haar identiteit.

Traditioneel- vernieuwend onderwijs

Geïnspireerd door het onderzoek van onze eerste lector Piet van der Ploeg naar de oorsprong en theorie van het daltononderwijs (traditionele kant) en de altijd maar weer vernieuwende daltonpraktijk (de parels tijdens de visitaties) had het daltonbestuur maar één doel voor ogen. We moeten richting geven aan de daltonidentiteit in het begin van deze 21e eeuw waarbij de oorsprong en theorie van Helen Parkhurst gekoppeld zou worden aan de dagelijkse schoolpraktijk.

Daartoe hebben we in 2010 een lector, Patrick Sins, aangesteld om de brug te slaan tussen theorie en praktijk.

De opbrengsten van dit bijna aflopende lectoraat zijn groot. De reeks van boeken wordt vandaag
met twee titels uitgebreid. De NDV is momenteel druk doende om een nieuw lectoraat te verwerven voor de komende 4 jaar.

Wij, en bijna 100.000 leerlingen, weten wel dat daltononderwijs het beste onderwijs is, maar onderzoek zorgt voor de nodige bewijzen om ook de politiek verantwoordelijken, de inspectie en
uiteraard de ouders van toekomstige leerlingen te overtuigen.

De dialoog binnen de vereniging m.b.t. de nieuwe daltonidentiteit was levendig, kritisch als het
nodig was,maar altijd opbouwend van aard. De momenten van wrijving waren nodig om aan onze identiteit glans te geven.

De drie oude pijlers werden onderdeel van zes nieuwe kernwaarden. (wie heeft ze tegenwoordig niet) Aan de bevordering van zelfstandigheid, het samenwerken en het nemen en geven van de verantwoordelijkheid binnen de grenzen van de gebonden vrijheid werd al jaren hard gewerkt op iedere daltonschool. De Deventer ontwikkelingsdriehoek was bij menige visitatie onderwerp van gesprek en uitnodigend om de volgende ontwikkelingsfase te verkennen of de bestaande verder uit te diepen. In deze vernieuwings- en verbeteringsdrift kwam de opbrengstgerichtheid
wel eens onder druk te staan en was er te weinig oog voor reflectie. Vele aanbevelingen zijn er de afgelopen jaren in deze richtingen gedaan.

Wat ook vaak naar voren kwam tijdens de visitaties was dat de borging van alle goede ontwikkelingen onderbelicht bleef. Borging is mensenwerk dat aan het papier toevertrouwd moet
worden om er voor te zorgen dat de doorgaande daltonontwikkelingslijnen op een
school intact blijven. Te vaak heeft wisseling van directie of daltoncoördinator ervoor gezorgd dat er daltonkwaliteit verloren is geraakt.

Dalton is traditioneel vernieuwend onderwijs waarbij borging er zorg voor draagt dat vernieuwingen schoolcultuur worden. Wat nu traditie is en tot de genen van een daltonschool behoort , was ooit een vernieuwing die goed geborgd is. Steeds meer scholen beschikken over een borgingsinstrument, het daltonbeleidsplan, waaraan gerefereerd kan worden in de nieuwe wijze van visiteren. Er wordt van de school een zorgvuldige zelfevaluatie verwacht waarbij het nieuwe visitatieverslag gebruikt kan worden als reflectieinstrument.

De vernieuwde visitatie is door de pilotscholen zo goed ontvangen dat het vanaf het nieuwe schooljaar 2014-2015 wordt gebruikt voor alle scholen.

Een nieuwe identiteit vraagt ook om een verandering in onze presentatie. Hoe zet je dalton in de etalage? Deze opdracht was voor de commissie communicatie en imago een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat dalton in de huisstijl zichtbaarder zou worden en dichter bij de klant zou
komen. Dat is een niet geringe opdracht geworden. Ten eerste is hard gewerkt aan het uitbrengen van het daltonblad “Daltonvisie”.

Ik wil op deze plek de redactie van daltonvisie: Martijn Bakker, Rosanne Bekker, Marja Out, Rene Berends. Dick de Haan en Anita Kleinjan- Sons namens alle leden bedanken voor de prachtige uitgaven die tot op heden zijn verschenen.

Bij een nieuw daltongezicht horen ook echte gezichten van leerlingen uit het PO en VO. Vanmiddag ontvangt elke school een serie posters waarbij de kernwaarden een gezicht krijgen.

Als de gezondheid het toelaat zult u het nog een tweede termijn met deze voorzitter moeten doen. Ik wil bij deze de leden bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en zal met grote energie het voortouw blijven nemen van deze bloeiende vereniging. Ik wens u allen namens het voltallige bestuur een gezellige en vruchtbare dag toe.

…………………………………………………………………………………

En dan als klap op de vuurpijl. Een nieuwe website.

De redactie bestaande uit Ben Mom, Joeri van Beek, Richard Young en Paul Hendriks heeft de
keus gemaakt voor een website die in eigen beheer onderhouden kan worden. Nou dat hebben ze geweten: weken, dagen en uren zijn ze bezig geweest, tot gisteren aan toe om de website inhoud te geven. Om gezicht te geven aan onze nieuwe website wil ik graag
uitnodigen ons meest opvallende daltongezicht: Hans Wenke.

Beste Hans,

De afgelopen 5 jaar ben ik steeds mijn column begonnen met dalton en …… Toen ik in 1986 in aanraking kwam met het daltononderwijs wist ik niet beter dat dalton = Hans Wenke. Al tientallen jaren ben je bezig schoolteams te inspireren om daltonschool te worden en te blijven. Voor mij persoonlijk ben je al die jaren de belichaming geweest van dalton in Nederland en over de grenzen. Ook de boekenreeks die je samen met je maatje Roel Rohner hebt laten verschijnen is voor menig daltonstudent en daltonleerkracht een bron van inspiratie geweest. In je nimmer aflatende drive om het daltononderwijs te verbeteren, was er weinig ruimte voor persoonlijke reflectie. Dit heb je in één keer goed gemaakt door de uitgifte van het boekje: “Waarom? Daarom! Een titel die op zich ruimte geeft voor verschillende interpretatie. Het kan zijn de ultieme begrenzing van het nieuwsgierige kind. Als je inhoud geeft aan het “Daarom” komt een persoon naar voren die het kind/ de leerkracht het vertrouwen geeft het zelf te doen.

Ik wil je persoonlijk en namens de hele daltonfamilie bijzonder dank zeggen voor je enorme inzet voor het daltononderwijs in de meest brede zin.

Ik wil je als pater familias vragen om met een druk op de knop de nieuwe website van de NDV te lanceren en wens je toe om nog lang actief in ons midden te zijn.

Willem Wagenaar,
voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht