Afgelopen Algemene Leden Vergadering heeft de NDV afscheid genomen van twee prominente bestuurders. Han de Bruin is ruim dertig jaar lid geweest van het algemeen bestuur en daarin voornamelijk secretaris geweest en lid van het dagelijks bestuur. Door zijn lange staat van dienst is hij van nabij getuige geweest van de stormachtige ontwikkeling en groei van het daltononderwijs in Nederland. Han was als cultuurdrager een baken van rust en we konden gebruik maken van zijn reflectieve vermogen. We zullen hem missen. Namens alle leden wil ik Han zeer bedanken voor zijn grote aandeel in de groei en bloei van de vereniging. Naast Han nemen we ook afscheid van Paul Meuwese. Paul is precies 20 jaar lid geweest van het bestuur en heeft er voor gezorgd dat al die jaren de financiën op orde waren. Ook Paul is heel lang lid geweest van het dagelijks bestuur. Een bestuurder om op terug te vallen. Je kon altijd op hem rekenen, altijd aanwezig en bereid om klussen te klaren. Paul onderhield de contacten met de uitgever van de boekenreeks geschreven vanuit het lectoraat. Hij las mee en gaf adviezen voor tekstuele aanpassingen. Zo ook voor deze column. Paul heeft vele daltoncongressen georganiseerd en trad ook vaak op als dagvoorzitter. Paul was ook vele malen gastheer tijdens inspiratiemiddagen. Ook Paul zullen we missen. Voor mij was hij altijd een maatje en vertrouweling. We wensen Han en Paul nog vele gezonde jaren toe samen met partner en kinderen.

We mochten ook twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Astrid Claessens uit Bunde in Limburg en Jeltsje Adema uit Leeuwarden. We namen ons 5 jaar geleden voor om meer vrouwen te werven voor het algemeen bestuur. Daarin zijn we geslaagd, het bestuur telt nu 6 vrouwen en 5 mannen.

Aan het eind van de algemene ledenvergadering stond ik nog even stil bij een alleszeggend moment dat ik beleefde tijdens een directieoverleg van mijn bestuur. Elke directeur bracht een leerling in die in zijn of haar ogen opviel. Het werd een aaneenschakeling van grote betrokkenheid van de schoolleider bij één van zijn leerlingen. Rode draad: focus op het kind in een complexe zorgelijke situatie. Daarna volgde een presentatie van de opbrengsten van alle scholen. Daar waar eerst werd ingezoomd tot het niveau van de individuele leerling, werd nu uitgezoomd naar de cognitieve opbrengsten van 4000 leerlingen. Een kleurenpalet dat op afstand de kleur bruin aannam. (Een kleur waar geen niveau aan af te meten is). Laten we het vermogen blijven houden om in te zoomen.

Willem Wagenaar, voorzitter

 

Deel deze pagina

Uitgelicht