We kunnen weer met ruim 500 daltonianen terugkijken op een geslaagd congres. Met name de keuze voor Claire Boonstra als keynote spreekster viel bij velen in de smaak. Een extra koffiemomentje in de ochtend gaf iedereen weer even de gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten. Ook tijdens de goed verzorgde lunch was er veel ruimte om te netwerken.        

Ik wil namens de vereniging grote dank overbrengen aan een ieder die het congres mogelijk heeft gemaakt. Van de voorbereidingsgroep, de workshopgevers tot aan de studenten van Saxion en de medewerkers van de schouwburg en Saxion die voor de ontvangst en de catering hebben zorggedragen. We hopen over twee jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.

Tot mijn spijt heeft een groot aantal docenten uit het voortgezet onderwijs het congres niet bezocht. Er zal nog nader worden onderzocht waar dat door kwam. Aan het aanbod aan workshops voor het VO heeft het zeker niet gelegen, die waren er volop.

Voor een ieder die het congres heeft gemist, heb ik mijn openingsspeech hieronder integraal opgenomen in deze column.

“Als je het lef hebt”.

Tekst van een ouder tegen een al te opstandig puberkind.

Een kind dat zich afzet tegen zijn ouders en bestaande normen en waarden aan de laars lapt, kortom de grenzen van het speelveld voorbij gaat.

Lef hebben heeft dan een negatieve lading omdat het ongewenst gedrag is.

In ons daltononderwijs willen we juist dat lef tonen gewenst gedrag is bij onze leerlingen dat wordt aangemoedigd door leerkrachten met lef, een directie met lef en een bestuur met lef.

Helen Parkhurst toonde lef door in de vorige eeuw al een pedagogische didactische aanpak te kiezen die baanbrekend was.

Had zij soms een 1932 voor ogen, zoals wij een 2032 als punt op de horizon hebben gezet.

Onderwijsvernieuwing is van alle tijden.

Wij hebben de plicht om het lef te hebben hiervoor te zorgen.

De NDV heeft het lef gehad om een paar jaar geleden haar eigen identiteit bij te stellen door de kernwaarden reflectie en effectiviteit toe te voegen. Ook de nieuwe wijze van visiteren uitgaande van een schoolzelfevaluatie heeft bijgedragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. De voorlopige uitkomsten van het lectoraatsonderzoek naar de visitatie zijn verheugend te noemen. Zowel de scholen als de visitatieteams zijn hier erg tevreden over.

Wat willen de leerlingen: (uit “de staat van de leerling” in het primair onderwijs 2015)

 • Meer bewegen, meer frisse lucht, buitenles
 • Meer muziekles
 • Thematische lessen, projecten
 • Vrijheid voor iedereen, meer verantwoordelijkheid
 • Zelf je leerplek kiezen, een plek om rustig te lezen
 • Op eigen tempo mogen werken
 • Een duidelijke weekplanning
 • Meer lachen
 • Minder boeken, meer tablets met spelletjes waarvan je leert
 • Poefjes als stoelen
 • Meer samenwerken
 • Meer meesters, ze zijn vaak grappiger
 • Juffen en meesters moeten met hun tijd meegaan, computerproblemen kunnen oplossen
 • Ze moeten meespelen en meedoen als we buitenspelen
 • Goed pestgedrag kunnen herkennen en oplossen, op zoek gaan naar de bron van de ruzie
 • Regels die voor kinderen gelden, gelden ook voor juffen en meesters
 • We willen ons veilig voelen (EHBO diploma)
 • Om 10.00 uur beginnen. ‘s Morgens zijn we nog te moe.
 • Wat vaker een korte pauze op een schooldag.

Eigenlijk willen kinderen maar één ding, DALTON

De school zal in toenemende mate de plek zijn voor kinderen om sociaal te oefenen. De school als sociale oefenplaats. Leren kan je overal waar je een internetverbinding hebt.

Op school kan je kennis, vaardigheden en ervaringen delen.

Je kan er van elkaar leren.

Een kind met lef vraagt om leerkrachten met lef.

 • Durf los te laten, geef en neem meer verantwoordelijkheid
 • Doe waar je goed in bent,
 • Laat doen waar je niet zo goed in bent. TEAMTEACHING
 • Neem de ruimte om te experimenteren (leerlab)
 • Gooi overbodige administratie overboord ( een dokter heeft ook amper dossiers van zijn gezonde patiënten)
 • gebruik alleen het leerlingvolgsysteem om voor leerlingen andere doelen te stellen (Finland)
 • Leer van je collega’s (collegiale consultatie is een must)
 • Werk samen, lach samen (elkaar dollen is de hoogste vorm van samenwerken)
 • Stel prioriteiten

Dat laatste hebben jullie vandaag al gedaan door hier te zijn.

Zie lef als enkelvoud van leven.   Geniet van deze dag en laat je inspireren.

 

 

 

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht