Op woensdag 22 maart kwam het hoogste orgaan binnen de vereniging bij elkaar om het voorgenomen beleid van het bestuur te toetsen en daar wat van te vinden.

Alhoewel de opkomst niet groot was, de interactie met de leden was des te groter. Het huishoudelijke deel en de financiën konden vrij vlot de vergadering passeren. De penningmeester Paul Meuwese en de secretaris Han de Bruin hadden hun zaakjes prima op orde. Voor het zesde jaar op rij hoeft de contributie niet verhoogd te worden omdat de uitgaven binnen de begroting waren gebleven en de inkomsten iets gestegen waren door de toename van het aantal daltonleerlingen.  Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester die door Paul Meuwese ingewerkt zal worden.

Ik begon de vergadering met de woorden:”De NDV is tonnetje rond“. We hebben op 8 maart de 100.000e leerling mogen verwelkomen op basisschool de Magneet in Amersfoort. Directeur Paul de Bruin was helemaal in zijn element. In aanwezigheid van bestuursleden, politici en de wethouder onderwijs Amersfoort werd deze bereikte mijlpaal feestelijk gevierd.

Terug naar de ALV. Het inhoudelijke deel bestond uit een nieuwe beschrijving van de kernwaarde reflectie voor het identiteitsstuk. Voortschrijdend inzicht levert steeds een verscherping van de omschrijving van onze daltonidentiteit. Aangezien het ook tijd was voor een nieuw beleidsplan 2017-2020 werd deze keer gekozen voor een verkorte beschrijving van onze plannen in de komende jaren.. Om onze identiteit in een handzaam document te verpakken, werd vorig jaar gekozen voor het maken van een zogenaamd daltonpaspoort. In het formaat van een paspoort wil het bestuur kort en krachtig aan haar leden laten zien waar de vereniging voor staat. Het laten passeren van een uitgebreid meerjarenbeleidsplan van een bladzijde of 50 gaat eenvoudiger dan een compacte versie. Volgens de leden is de gekozen tekst nog niet echt “daltonuniek” en het woord paspoort vinden de leden te beladen heden ten dage. Beide argumenten werden door het bestuur begrepen en leidt tot het maken van huiswerk. De leden werd toegezegd dat in het najaar een inspiratiedag zal worden georganiseerd m.b.t. de vervolmaking van het daltondocument of ID bewijs voorheen benoemd als paspoort.

Een week later mocht ik als gastvisiteur mee naar een visitatie van het Haarlemmermeerlyceum in Hoofddorp. Het was voor het eerst dat ik een visitatie van een VO school mocht beleven. Een visitatieteam van 10 personen onder leiding van Siemon van der Wal kwam de avond voor de visitatiedag bij elkaar om af te stemmen en de taken te verdelen. De volgende morgen werden we door het team van de school verwelkomd en voorts werden alle zintuigen gebruikt om dalton te proeven.. aan het eind van de dag was de vereniging een daltonschool rijker. Unaniem vond het visitatieteam dat het Haarlemmermeerlyceum de licentie meer dan verdiende. Ik was onder de indruk van de wijze waarop een ieder zich had voorbereid,  zijn of haar taak uitvoerde en de school handvaten gaf voor de komende jaren. Zeer professioneel met af een toe een vleugje humor. We lieten de school in een opperbeste stemming achter. De voorzitter van het schoolbestuur gebruikte de woorden: “aardig, vaardig en waardig”  als omschrijving van de missie en visie. Het kreeg voor mij het beste gezicht in de wijze waarop de school tutoren inzette om leerlingen  uit lagere klassen te begeleiden m.b.t. de oefening van leerstof tijdens het daltonuur. Het droeg in grote mate bij aan de sterke sociale cohesie die in de school aanwezig was.

Tenslotte wil ik onze ambtelijk secretaris Ben Mom een spoedig herstel toewensen na zijn geslaagde hartoperatie. We hopen hem na de zomer weer in ons midden te hebben. 

Willem Wagenaar

voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht