Dalton en er voor opkomen

Donderdag 26 mei opende de Volkskrant met een artikel over de ongemotiveerdheid van Nederlandse scholieren. Met name de subkop van het artikel: nergens in de wereld zijn de klassen zo onordelijk en rumoerig” deed mij in de pen klimmen om een commentaar te schrijven voor de rubriek VK opinie.

Van: Willem Wagenaar : donderdag 26 mei 2016 22:38
Aan: VK Opinie
Onderwerp: Misleidende kop hoofdartikel OESO rapport

Geachte redactie,
Het is werkelijk stuitend hoe de redactie van de Volkskrant in staat is geweest om met een verkeerde kop het hoofdartikel over het OESO rapport in de krant van donderdag 26 mei te openen. Met name de subtitel “nergens in de wereld zijn de klassen zo onordelijk en rumoerig” getuigt van groot disrespect naar het onderwijs. Dat per saldo het onderwijs behoorlijk goed is, wordt in het artikel terzijde meegenomen. En dat deze goede resultaten behaald worden tegen relatief lage kosten is te danken aan de
motivatie en bezieling van vele onderwijsgevenden. Derde in de wereld qua geletterdheid en tweede op het gebied van ‘gecijferdheid’  is een prestatie van wereldformaat. Binnenkort dien ik het onderwijs 40 jaar en heb ik met hart en ziel een bijdrage geleverd aan kwalitatief goed onderwijs.  Als ik Belgische collega’s op bezoek kreeg waren ze vol lof over de mondigheid van de leerlingen, dat dit gepaard gaat met enig “leergeruis” is vaak het gevolg van samenwerking, iets dat nu eenmaal moeilijk samen gaat met de kiezen op elkaar houden. De school is in Nederland een oefenplaats voor democratisch burgerschap waarbij persoonsontwikkeling samen gaat met cognitieve ontwikkeling. Rond het jaar 2000 werd voor het laatst stevig geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Sindsdien zijn groepen in het basisonderwijs alleen maar gegroeid. Groepen van meer dan 30 leerlingen vormen meer regel dan uitzondering. En in die grotere groepen zitten meer leerlingen met specifieke behoeften die vroeger hun plek kregen in het speciaal (basis)onderwijs. Met name de leerlingen met een gedragsstoornis laten zich gelden. De overheid wil met passend onderwijs voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en de Volkskrant gebruikt vervolgens een kop bij een artikel die absoluut niet gepast is. Een betere kop was geweest: ” Ondanks geringe investeringen behoort het Nederlandse onderwijs tot de top 3 van de wereld”. “Hulde aan de leraar”.

Willem Wagenaar  Amsterdam

Voorzitter Nederlandse Dalton Vereniging

Het bovenstaande commentaar is niet geplaatst in de Volkskrant. Ik kreeg onderstaande flauwe reactie.

Geachte lezer,

Van: VK Opinie
Verzonden: vrijdag 27 mei 2016 10:19
Aan: VK Brieven
Onderwerp: FW: Misleidende kop hoofdartikel OESO rapport

Hartelijk dank voor uw bijdrage, die wij met belangstelling hebben gelezen. Helaas kunnen wij uw reactie niet publiceren. Wij ontvangen dagelijks een honderdtal brieven. De redactie is daar heel blij mee, maar de ruimte om brieven te publiceren is beperkt. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen u een volgende keer te mogen verwelkomen in de kolommen van Geachte redactie of op de U-pagina.

Met vriendelijke groet,

Henk Müller

Brievenredactie de Volkskrant

Het moet maar eens afgelopen zijn met de constante stroom van kritiek op ons onderwijs. Ongetwijfeld zal er in de zomervakantie wederom een negatief artikel verschijnen in één of ander dagblad over hoe slecht het allemaal niet gesteld is met ons onderwijs. De gemiddelde lezer zou dan kunnen denken: “Ze maken er een zootje van en hebben ook nog eens twaalf tot dertien weken vakantie per jaar.

Geniet er dus maar gewoon van!!

Namens het algemeen bestuur wens ik jullie allemaal een prettige zomervakantie toe om uiteraard daarna weer met opgeladen batterijen verder te gaan met het bieden van goed daltononderwijs.

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht