Dalton en een toekomstige inrichting en inhoud van ons onderwijs

Op alle niveaus binnen onze vereniging wordt nagedacht over de toekomstige inrichting en inhoud van ons daltononderwijs. En dat is natuurlijk volkomen terecht. Je mag met name van de  traditioneel vernieuwende onderwijsconcepten in Nederland verwachten dat zij ook in deze tijd voorop lopen als het gaat om vernieuwing cq verandering. In onze bestuursvergadering van juni is ook het algemeen bestuur aan het brainstormen over de toekomst onder leiding van onze lector vernieuwingsonderwijs Patrick Sins. Patrick is momenteel de verbindende schakel tussen diverse conceptscholen omdat binnen het lectoraat ook Montessori, Jenaplan en Freinet vertegenwoordigd zijn. Wellicht dat de druk vanuit het toekomstige lerarentekort een aanjager zal zijn om ons onderwijs anders in te richten. Het is me ook een doembeeld van jewelste, over 5 jaar een tekort van 5 tot 6 duizend leerkrachten alleen al in het primair onderwijs. Het wordt een mega opdracht om de kwaliteit van goed onderwijs te behouden. Ook tijdens een regiobijeenkomst in Zuid-Holland Zuid op 22 mei hebben een dertigtal collega’s met elkaar gesproken over deze ontwikkelingen. Hieronder enkele opbrengsten:

 

 • 4 daagse schoolweek invoeren
 • Digitalisering van de lesstof
 • Specialisatie leerkrachten
 • Samenwerken met externen
 • Inzet vakdocenten
 • Gebouw aanpassen
 • Werken in ateliers in de ochtenden, ’s middags zaakvakken
 • Geen jaarklassen meer
 • Meer gedeelde verantwoordelijkheid binnen het team
 • Schoolbreed denken
 • Tutorleren uitbreiden, de talenten van de leerlingen inzetten
 • Accepteren van elkaars talenten
 • Kritisch kijken naar lesaanbod
 • Efficiëntere registratie
 • Meer lesvoorbereidingstijd
 • Samenwerking VSO/TSO/NSO bijvoorbeeld in een Daltonkindcentrum
 • Kritisch kijken naar de organisatie jaargroepen
 • Groepsdoorbroken werken
 • Inzetten onderwijsassistenten
 • Geïntegreerd onderwijs (cultuur, techniek etc)
 • Leerkracht als mentor/ coach
 • Meer inzicht in de eigen ontwikkeling
 • Thematisch onderwijs

 

Voor de inrichting van de vierdaagse schoolweek zou het enorm helpen als er een wetswijziging zal plaatsvinden om de lesdagen niet te lang te laten worden voor onze leerlingen. Nederlandse kinderen volgen de meeste lesuren in vergelijking met hun Europese leeftijdgenootjes. Dat blijkt uit een vergelijking van de stuurgroep Dagindeling. Een negenjarig kind volgt in Nederland jaarlijks gemiddeld 940 uur les, tegen in Europa gemiddeld 837 uur. De minste lesuren krijgen kinderen in Duitsland (705) en Denemarken (660). Volgens de stuurgroep Dagindeling is Nederland topscorer, omdat er hier meer schooldagen zijn en minder vakantieweken per jaar. Als we op het Europees gemiddelde zouden gaan zitten leveren we 100 lesuren in. In veertig schoolweken wordt op de woensdagen meestal 160 uur les gegeven. Als we de overige 60 uur verdelen over de andere vier lesdagen dan wordt de schooldag hooguit een half uur langer.

En als we de zomervakantie zouden bekorten tot vier schoolweken, hoeven de schooldagen niet langer te worden dan ze nu zijn. Wie heeft het lef?

Succesvol voorbeeld van een vierdaagse schoolweek

Gepubliceerd: 16-05-2019 | 16:33:25

Op woensdag is het stil in de school. Alle 220 leerlingen zijn dan vrij. En dat is elke woensdag zo. Speciale basisschool De Wissel in Hoorn mag als enige school in Nederland met een vierdaagse schoolweek experimenteren. En dat bevalt uitstekend, vertelt directeur Mark Leek. “Dat de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs minimaal hetzelfde blijven, kan ik probleemloos aantonen. Sterker, we zien bij een aantal kinderen bijzondere vooruitgang.” De Wissel koos bewust voor een dag minder vanwege het hoge ziekteverzuim onder kinderen. Door passend onderwijs is het aantal leerlingen met complexe problematiek sterk toegenomen en met name voor hen is elke dag naar school ‘topsport’. Leek: “Aan het eind van de week waren ze helemaal op en op maandag nog niet genoeg hersteld. Alles wat we deden, zoals een weerbaarheidstraining of meer inzetten op praktisch leren, werkte niet voldoende. De gedachte dat meer uren beter is, is moeilijk uit te roeien’

Met het predicaat excellente school twee jaar op zak, mag de school meedoen aan de pilot Regelluwe scholen en dus met toestemming afwijken van de wet. Sinds dit schooljaar gaan de kinderen op woensdag niet naar school. Daardoor krijgen ze 140 uur per jaar (3,5 uur per week) minder les. Leek: “Wij willen aantonen dat we met minder uren toekunnen: less is more.”

Lees verder bij de bron: AOb.nl

(Methodisch) leren is niet meer een aangelegenheid die alleen maar tussen de schoolmuren hoeft plaats te vinden. De digitalisering van ons onderwijs en het leerkrachtonafhankelijk maken van software door instructiefilmpjes opent de deuren om thuis verder te gaan met het schoolwerk. Als deze ontwikkeling zich voortzet zullen we op school meer tijd kunnen besteden aan socialisering en het toepassen van onze kernwaarden. Het verstevigen van onze democratie en onze multiculturele samenleving zal geoefend moeten worden op school. Dit is de plek waar jongvolwassenen elkaar ontmoeten uit alle lagen van onze bevolking.

Met vriendelijke groet,

Willem Wagenaar

Deel deze pagina

Uitgelicht