In het begin lijkt er geen eind aan te komen. De zomervakantie is toch wel een heerlijke break. Je laat echt een schooljaar achter je en na een paar weken rust begint het weer te kriebelen om er een mooi nieuw schooljaar van te maken. Schoolteams zijn een aantal dagen in de zomervakantie bezig om de leerlingen de eerste schooldag in een opgeruimd en hopelijk schoon gebouw te verwelkomen.

Ook na ruim veertig jaar slaap ik van zondag op maandag minder goed. Ook ik verheug me telkens op een nieuw schooljaar. Bij het openen van de schooldeur zie ik al die verwachtingsvolle koppies. Hoe zal de nieuwe juf zijn?  Waar is mijn nieuwe lokaal ook alweer? We hebben er allemaal reuze veel zin in.

Bij het invullen van alle voorgenomen activiteiten in de agenda, kom je er toch weer achter dat het weer drukke tijden gaan worden en dat er niet veel meer bij kan komen. Ook 5 oktober is ingepland met meerdere activiteiten die afgezegd moeten worden omdat er gestaakt gaat worden om enerzijds de leerkrachtensalarissen op te schalen naar die van de collega’s uit het VO en anderzijds maatregelen af te dwingen om de werkdruk te verlagen. In totaal vraagt het PO 1,4 miljard extra om het vak aantrekkelijker te maken. Dit ook in het licht van de grote uitstroom uit het onderwijs van collega’s die met pensioen gaan of tussentijds het onderwijs verlaten omdat het vak te veel van ze vraagt.
De PvdA maakt er een hard punt van en wil desnoods het demissionaire kabinet erop laten vallen. Er wordt na onderhandelingen met de VVD  een substantieel bedrag beloofd. 270 miljoen komt uit de hoge hoed. Genoeg om de leerkrachten 3% loonsverhoging te geven. Dit terwijl de achterstand ongeveer 15% bedraagt.

Niet alleen het primair onderwijs heeft een boost nodig. Vanuit vele kanten uit onze samenleving klinken noodkreten dat de werkdruk te hoog is en de arbeidsvoorwaarden jaren zijn verwaarloosd. Met name de personeelstekorten die verwacht worden in de komende jaren baren mij zorgen. Er waren nu al scholen die de formatie niet rond konden krijgen aan het begin van dit verwachtingsvolle schooljaar.

Dit leidt op veel scholen al snel tot het opdelen van de groep over de overige groepen, wat weer zorgt voor verhoging van de werkdruk en uitval van leerkrachten. Op 5 oktober geven we een tweede signaal aan de overheid om aanvullende maatregelen te nemen.

Ondanks bovenstaande wordt ons onderwijs geroemd om haar kwaliteit. In het AOB blad stond een artikel van de Britse hoogleraar Alma Harris die ons onderwijs roemt om het feit dat uit onderzoek blijkt dat de opbrengsten hoog zijn en het plezier en de motivatie van onze leerlingen groot is. Dat kan niet altijd gezegd worden van andere landen die hoog in de PISA-ranking staan. Het samengaan van persoonlijke ontwikkeling c.q. welbevinden en het behalen van leeropbrengsten staat in onze daltonvisie centraal. Leerlingen met lef die op basis van vertrouwen onze samenleving gaan versterken.

Dat we het goed doen mag voor de overheid geen enkele reden zijn om niet meer te investeren in de toekomst van onze samenleving, leerkrachten en leerlingen. Mogen wij in dezen gaan rekenen op het gezonde verstand van onze nieuwe regering.

Ik wens jullie allemaal een daadkrachtig en gezond schooljaar toe.

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht