Daltononderwijs in Nederland mag duurzaam worden genoemd. Volgend jaar bestaat de NDV 90 jaar. Met name de laatste 25 jaar heeft de NDV een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal scholen en het aantal daltonleerlingen is in die periode verdubbeld. Groei is voor onze vereniging nooit een doel op zich geweest. We vinden wel dat iedere leerling daltononderwijs gegund wordt. Juist het gunnen heeft er voor gezorgd dat veel scholen de weg naar dalton gevonden hebben binnen onze vereniging en zich snel thuis hebben gevoeld. Zeker binnen de diverse regio’s worden nieuwe scholen hartelijk verwelkomd en draaien al vaak volwaardig mee als (aspirant) lid.

Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben we moeten constateren dat met de huidige communicatiemiddelen we slechts een klein deel van onze leden bereiken. Onze website wordt best vaak geraadpleegd, maar is niet echt klantvriendelijk ingericht. De maandelijkse nieuwsbrief wordt door een derde deel van onze leden geopend, hiervan klikt slechts 7% door om artikelen of deze nieuwsbrief te lezen. Alhoewel iedereen zich persoonlijk kan opgeven voor het rechtstreeks op eigen mailadres ontvangen van deze nieuwsbrief, gebeurt dat slechts mondjesmaat. De scholen hebben de taak om de nieuwsbrief te verspreiden onder hun teamleden. Ook dit gebeurt weinig. Ons kwartaalblad DaltonVisie wordt gratis aangeboden aan de leden. Het is onbekend hoe frequent DaltonVisie wordt gelezen. Tijdens ons laatste daltoncongres hebben we de daltonapp geïntroduceerd. Ook hiervan valt het gebruik tegen. De daltonapp leeft niet echt onder de leden. DaltonIDee wordt wel vaak besteld om te gebruiken als een soort van visitekaartje van onze vereniging.

Het bestuur wil de komende periode gebruiken om zich te laten adviseren over effectief communiceren en wellicht andere communicatiekanalen te gaan gebruiken. Ook zijn we op zoek naar de wijze waarop we ons daltonarchief toegankelijker kunnen maken. We denken tevens aan de mogelijkheid om daltoninspiratiemomenten als een soort van “Tedtalks” te gaan verspreiden. Kortom, de bijna 90 jarige NDV zet in op verbinden, van elkaar leren en verduurzamen.

Duurzaamheid heeft binnen het onderwijs nog niet de plek gekregen die het verdient. Toen ik laatst bovenbouwleerlingen heb bevraagd op wat zij nu missen in hun onderwijs benoemden ze drie zaken: “buiten , bewegen en duurzaamheid”. Voor leerlingen die gehuisvest zijn in te kleine verouderde noodlokalen geen rare wensen. Te koud in de winter en te heet in de zomer. We snakken naar nieuwbouw waar het goed vertoeven is zonder het milieu te belasten. We hebben de plicht om de volgende generaties een leefbare aarde te geven. Hiertoe hebben we een circulaire economie in te richten waar afval vrijwel niet meer bestaat. Nu belasten we onze aarde te veel. Earth overshoot day, de dag in het kalenderjaar dat we de aarde gaan overbelasten, is in 2019 bepaald op 29 juli. Dit betekent dat we wereldwijd vanaf 30 juli de aarde overbelasten. De USA heeft deze dag al op 14 maart bereikt. Nederland op 3 mei. Wij hebben dus drie aardes per jaar nodig. Hiermee is de noodzaak tot drastische verandering wel aangegeven en dat we de opdracht hebben om duurzaamheid een prominente plek te geven in ons onderwijs is buiten kijf. Samen zullen we de verantwoordelijkheid moeten nemen om onze aarde leefbaar te houden. Dit vraagt om een andere kijk op onderwijs. Vandaag beginnen maar.

Om enige inspiratie op te doen:

https://www.youtube.com/watch?v=BvWn3ch9iRM

https://www.youtube.com/watch?v=pIRbcHc0blo

Willem Wagenaar
voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht