Balanceren is de kunst om in evenwicht te blijven. De af te lopen leerweg vraagt telkens van je om in balans te blijven door je doel voor ogen te houden. Als je dat doel bereikt hebt stel je een nieuw doel om na te streven. De weg er naar toe is de ene keer moeilijker begaanbaar dan de andere keer. Met alles wat je in je hebt probeer je te bereiken wat je nastreeft. Door gebruik te maken van je talenten maak je het jezelf gemakkelijk en kan je met grote sprongen vooruit. Je toont lef omdat je zeker bent van je mogelijkheden en durf je ook risico’s te nemen. Aan de andere kant heb je te maken met moeilijker trajecten die je dan ook voetje voor voetje aflegt. Je voelt je onzeker en neemt telkens het zekere voor het onzekere. Voor de weg die je moeizaam aflegt heb je heel wat motivatie nodig. Jezelf moed inpraten, iemand die je begeleidt en moed geeft of zelf de af te leggen weg in kortere stukken verdelen waardoor er eerder een succes te vieren is. De voldoening is des te groter als je dat doel bereikt door al je inspanningen. Maar ook de frustratie is des te groter als je dat doel niet bereikt. Wat is er mooier dan je eigen persoonlijke leerweg te bewandelen waarbij je enerzijds gebruik maakt van je talenten en anderzijds wordt uitgedaagd om je te ontwikkelen op die gebieden waar je je niet zo goed kan bewegen. Hiervoor is evenwicht nodig. Dalton is altijd op zoek naar het evenwicht. Je persoonlijke ontwikkeling is net zo belangrijk als je cognitieve leeropbrengsten. “De mens zonder vrees” zoekt uitdaging en wil uitgedaagd worden op zijn persoonlijke leerweg. Is het dan nodig om deze leerweg te voorzien van de nodige hekken, hindernissen, kloven of andersoortige obstakels. We noemen ze ook wel uniforme toetsen. We zetten ze ook keer op keer in en noemen het dan een leerlingvolgsysteem. Vaak blijven we steken bij de constatering dat het kind de hindernis makkelijk, moeilijk of niet heeft genomen. Een ABCDE’tje of een 12345je. Zo wordt het kind gestickerd, de groep gelabeld en de school bestempeld. Gevolg hiervan is dat er extra wordt getraind met alle kinderen om de uniforme hindernis te nemen. “Teaching for the test”.

Laten we het anders doen…….. Tijdens je persoonlijke leerweg behaal je credits als je je doel hebt bereikt. Sommige credits scoor je op basis van je talenten makkelijk en veel. Andere credits moet je moeite voor doen om ze te behalen, maar hebben voor jou dan ook veel meer waarde. Uiteindelijk bereik je het volgende level (opleidingsniveau) als je voldoende credits hebt verzameld. Misschien moet je aan het eind van elk level wel een meesterstukje of meesterproef uithalen om tot het volgende level toegelaten te worden. Zie je het als een bewijs van toegepaste kennis. Onderwijs kan leuk worden, nog voor 2032.

Prettige vakantie!!!
Willem Wagenaar
voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht