In de afgelopen maanden is het voor elke school een zoektocht geweest om het onderwijs op een andere wijze in te richten. Je leerlingen niet meer om je heen maar op afstand. Je collega’s niet meer om de tafel maar op een Zoom of Teams scherm. Instructie geven achter een camera en je leerlingen in Google classroom. We hadden dit begin maart niet kunnen bedenken. Ik had zelf nog nooit gehoord van overleg via Teams of Zoom. Wel altijd beweerd dat je op elke plek op deze aardbol kan leren,als je maar een internetaansluiting hebt.

Het zijn bij mij in het team de jongere collega’s die de “oudjes” hebben meegenomen in deze nieuwe digitale wereld. Heb me ook werkelijk verbaasd over het leertempo van mijn collega’s. Sinds 11 maart hebben we een vorm van hybride onderwijs ontdekt waarbij de goede kanten van fysiek onderwijs en op afstand onderwijs samen komen.

De zin bij de leerlingen om weer naar school te komen was enorm. Je klasgenootjes weer ontmoeten en met elkaar spelen op het schoolplein werd een belevenis. Ik heb in de afgelopen dagen geen ruzietje of anderszins naar gedrag kunnen ontdekken. De volgende dag was weer een thuisdag om het schoolwerk zelfstandig te maken, waarbij de juf of meester te raadplegen was. De woensdag werd door de leerkrachten gebruikt voor collegiaal overleg om vervolgens op donderdag of vrijdag de leerlingen weer te ontmoeten. De groepen 1 t/m 3 gingen ook twee dagen naar school maar dan in halve groepen. Wat een ruimte hadden ze plotseling in de klas en op het schoolplein. Ook deze kinderen leefden in harmonie met elkaar. Ook het feit dat ouders niet in de school kwamen en hun kind overdroegen aan de collega die bij de ingang stond, is ons heel goed bevallen. Er vonden wel veel “raamvisites” plaats. Na anderhalve week kwamen wij tot de conclusie: Laat het zo maar tot aan de zomervakantie duren. 8 juni komt ons eigenlijk te vroeg om alles weer open te gooien. Geef ons gewoon de rust om er inhoud aan te geven. Snelle wisselingen blijven te veel op de vorm hangen. Natuurlijk ben ik ook reuze benieuwd hoe onze leerlingen er in oktober voorstaan. De Cito E toeten worden in september afgenomen en het welzijnsgesprek in oktober wordt gebruikt om met kind en ouder afspraken te maken m.b.t. het inhalen van de eventuele leerachterstanden.

De Corona pandemie heeft ons overvallen en ook de veranderingsgezindheid in ons los gemaakt. De samenleving zal na Corona niet meer dezelfde zijn als daarvoor. Ook ons onderwijs vraagt om een andere inrichting. De daltonkernwaarden kunnen in mijn ogen alleen maar ondersteunend zijn aan dit proces. Met name de kernwaarde reflectie zal in de komende periode van groot belang zijn. Wat hebben we geleerd in de afgelopen maanden? Wat heeft wel gewerkt en wat niet? Moet het onderwijs nog wel alleen tussen de schoolmuren plaatsvinden? Thuiswerken krijgt ook voor vele ouders een invulling. Als alleen al de reistijd naar en van het werk benut zou worden om samen met je kind aan de slag te gaan, dan snijdt het mes aan vele kanten.

Corona heeft voor veel bedreigingen gezorgd EN ook voor veel kansen om onze samenleving anders in te richten en ons milieu te sparen.

Willem Wagenaar
voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht