Tijdens de toogdag van de inspectie op woensdag 11 april werd de staat van het onderwijs door de inspecteur-generaal Monique Vogelzang toegelicht. 

De conclusies uit het verslag zijn:

-De prestaties van het funderend onderwijs dalen gestaag. 
-De segregatie in het onderwijs neemt toe. 
-Verschillen tussen vergelijkbare scholen nemen toe waardoor ongelijke kansen ontstaan.
-Autonomie wordt door scholen onvoldoende benut. 
-Te open overheidssturing leidt regelmatig tot vrijblijvendheid. 

De inspectie roept op tot betere samenwerking voor de maatschappelijke taak van het onderwijs

Deze oproep klinkt ons Daltonianen als muziek in de oren. Een onderwijsinspectie die haar vizier richt op de maatschappelijke taak betekent een bevestiging van de ruimere blik op het onderwijs. Niet alleen de cognitieve ontwikkeling maar ook de persoonsontwikkeling is belangrijk om later een maatschappelijke taak naar behoren uit te kunnen voeren. 

Bij binnenkomst in de grote zaal trof ik de inspecteur generaal Monique Vogelzang in opperste concentratie om haar speech goed tot uitvoering te brengen. Toch was er even tijd om elkaar te begroeten en haar ons DaltonIDee te overhandigen. Ze overhandigde later het onderwijsverslag aan de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. In een reactie op het rapport verzuimde Slob niet het lerarentekort, de hoge werkdruk en de lage salariëring te benoemen. Dit siert hem. Als hij nu ook nog de daad bij het woord voegt, dan wordt het basisonderwijs weer serieus genomen. Want dat mankeert er juist aan. Kwaliteit vraagt een prijs. Ons kabinet doet wel miljardenuitgaven op het gebied van opheffen dividendbelasting, verhoging van defensie-uitgaven en kwaliteitsverbetering van verpleeginstellingen voor ouderen. Juist de toekomst van de jeugd verdient een flinke investering. Niet alleen in het onderwijs maar ook in de jeugdzorg, woningen voor jongeren en baanzekerheid in plaats van onduidelijke flexcontracten. 

Er waren honderden vertegenwoordigers uit het onderwijs aanwezig op het inspectiecongres. Ik zei tegen mijn tafelgenoot: ” Ben benieuwd wie zijn vinger opsteekt bij de vraag of hij of zij nog daadwerkelijk voor de klas staat”. Allemaal mensen die hun goed belegde boterham verdienen aan het onderwijs en niet erin.  

Aan het eind van het plenaire gedeelte moest een ieder eens gaan nadenken over te nemen maatregelen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Ik schoof langzaam naar voren om beide ministers na afloop ons DaltonIDee aan te bieden. En dat is gelukt. Beide ministers hebben ons visitekaartje in ontvangst genomen. Missie geslaagd. De drie hoofdrolspelers van het congres in het bezit van ons DaltonIDee. 

Zoals eerder aangegeven komen alle daltonscholen in de maand juni in het bezit van DaltonIDee, het wordt gevoegd bij de uitgave van Daltonvisie. 

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht