Ik leef in de overtuiging dat onze kernwaarden tijdloos zijn. Ook in de snel veranderende samenleving blijven ze overeind staan. Zelfstandigheid, het nemen en geven van verantwoordelijkheid, om kunnen gaan met de geboden vrijheid en ruimte om zelf beslissingen te kunnen nemen, samenwerking, reflecteren op je eigen handelen in relatie tot de omgeving en op een effectieve wijze je tijd benutten. Deze kernwaarden bepalen in hoge mate je functioneren in onze samenleving. Een samenleving die met rasse schreden niet meer één samenleving is, de digitale samenleving rukt op en heeft grote invloed op ons handelen en onze privacy.

Feitelijk hebben we onze privacy al voor een groot deel uit handen gegeven aan Facebook, Instagram en andere sociale media. Elk spoor dat je achterlaat op het internet, keert zich weer naar je toe. Interesse in een product of dienst boemerangt nog dezelfde dag in advertenties en uitnodigingen om je eens getoonde interesse om te zetten in daden of aankopen. Maandenlang ben ik bestookt met tuindeuren, rondreizen in Griekenland, voetbalreizen e.d.  Bij het openen van Google tref ik alleen nog maar berichten aan die helemaal in mijn straatje passen.

Toen ik nog een huurhuis had, kreeg ik nooit iets te lezen over hypotheken, nu struikel ik erover. Langzaam aan worden we persoonlijk in een tunnel gezogen waardoor onze brede blik op de samenleving wordt verengd. Was dat vroeger niet zo dan? Zeker, maar dat had dan te maken met de keuze van je dagblad, tijdschriften, lidmaatschap van een vereniging en je familie- en vriendenkring. Laat de school alsjeblieft het instituut blijven waar je mag ontdekken wie je bent en waar je interesse in hebt. Een opdracht voor iedere school om de blik op onze samenleving zo breed als mogelijk te houden.

Burgerschapsvorming en daltononderwijs gaan in mijn ogen gelijk op. Wat er in de samenleving gebeurt, moet een vertaling krijgen in onze scholen. Het is de opdracht voor elke onderwijsgevende om naar eer en geweten onze leerlingen voor te bereiden op een wereld zonder grenzen en een uitermate begrensde wereld die ons wordt aangeboden op internet zonder er naar te zoeken. Datzelfde internet geeft ons ook de ruimte om ons te oriënteren op onze wereld. Topondernemers of IPC lenen zich bij uitstek om leerlingen ondernemend en actief kennis te laten vergaren, te delen en om te zetten in presentaties m.b.t. wereldoriënterende thema’s. Op deze wijze worden leerlingen eigenaar van hun onderwijs.

We staan voor de opdracht om ons zelf en onze leerlingen uit te dagen om kennis en vaardigheden op een ondernemende en actieve wijze op te doen. Ik herinner mij van mijn eigen basisschool en VO tijd die activiteiten het meest die in een soort van thema of project waren gegoten. Totaliteitsonderwijs was toen een gangbare term. 

De school moet vooral ook een plek zijn waar leerlingen worden aangemoedigd om basisvaardigheden te leren. Toen ik laatst een jongvolwassene  de som 20 X 4 zag oplossen door 20 keer 4 onder elkaar te zetten en deze vervolgens zag optellen, dacht ik, die heeft iets gemist. Laten we binnen het daltononderwijs oog blijven houden voor een gedegen aanbod aan basisvaardigheden en onderwijsvernieuwing. 

 

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht