Lopen we nog steeds voorop als het om onderwijsvernieuwing gaat?
Deze vraag stel ik mezelf vaak en wordt in daltonbijeenkomsten steeds vaker aan de orde gesteld. Om die reden kijk ik de laatste tijd steeds vaker over de schutting. Binnen het traditioneel vernieuwend onderwijs zie ik voorlopig geen kapers op de kust. De dialoog die wij zijn aangegaan met onze leden over onze identiteit en een herformulering van onze kernwaarden, heb ik bij de andere verenigingen nog niet ontdekt. Daltonscholen lopen dan toch vaak voorop als het gaat om vernieuwingen. De uitwerking van onze nieuwe kernwaarden “reflectie en effectiviteit/ efficiency” begint al zijn vruchten af te werpen. Ook de zelfevaluatie, die de basis vormt van een visitatie, doet daltonscholen nadenken over hun onderwijsaanbod. De 21e century skills zijn ook al voor een groot deel verankerd in het daltononderwijs. Wat missen we dan?
Over de schutting kijkend heb ik vandaag een conferentie bijgewoond van AMAC. Een organisatie die er voor zorg draagt dat binnen scholen een ideale Apple omgeving neergezet wordt. Zij leveren alle bouwstenen om het onderwijs te digitaliseren en adaptiever te maken. In een keynote van Claire Boonstra nam zij het publiek mee naar de nabije toekomst. Een toekomst waar andere kwaliteiten worden gevraagd van mensen om te kunnen functioneren in onze snel in ontwikkeling zijnde samenleving. Zij noemde er een aantal:
– Intuïtie – Samenwerken
– Creativiteit – Ondernemerschap
– Inventiviteit – Fatsoen
– Expressie – Identiteit
– Cultuur – Verbeeldingskracht
Ook gaf zij aan dat de hiërarchische structuren langzaam aan verdwijnen en dat daar netwerken voor in de plaats komen. Door te delen oefen je invloed uit en ontstaat er een nieuwe macht. Een simpel you tube filmpje kan een miljoenenpubliek bereiken. Haar eindconclusie was dat het onderwijs niet iedereen langs dezelfde lat moet leggen, maar iedereen tot volle bloei moet laten komen.
Na haar kwam een collega vertellen over het 04NT concept. Er zijn nu ruim twintig scholen in Nederland die naar de ideeën van Maurice de Hond hun scholen inrichten. Hun concept is gebaseerd op het volgende:
– Vertrouwen
– Elk talent wordt gekend
– Leerling is eigenaar van eigen leerproces
– Keuzevrijheid voor het kind
– Een gepersonaliseerde leerreis
– Individueel ontwikkelingsplan
– Elke 6 weken een coachgesprek met ouder en kind
– 21e eeuwse vaardigheden
– Ieder kind een i-pad (24/7)
– Jaarklassensysteem doorbroken
– Stamgroepen, coaches en specialisten
– Veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling.
De school is ingericht met ateliers. Een taalatelier, rekenatelier, een wereldatelier, een projectatelier, een creatief atelier, een spelatelier, een techniekatelier etc. Naast de ateliers zijn er stiltepleinen waar leerlingen stil en zelfstandig aan het werk zijn. Ook is er veel ruimte voor workshops en presentaties door leerkrachten, leerlingen en ouders. Het kader aan afspraken en regels hebben ze omgezet in een tiental beloften aan het kind. Door het kiezen van een aantal kwalitatieve softwareprogramma’s worden de basisvaardigheden ingeoefend op een adaptieve wijze. Je bereikt een volgend level als je laat zien dat je dat aankan, anders blijf je oefenen in hetzelfde level.
In hun concept hebben ze aardig wat bouwstenen uit het daltononderwijs gebruikt. De inrichting van hun scholen met ateliers en stiltewerkplekken komen ook voor op daltonscholen. Wat sterk is in hun concept zijn de coachgesprekken met kind en ouder en door het gebruik van adaptieve programma’s zorgdragen voor een gepersonaliseerde leerweg.
Een aantal daltonscholen heeft het afgelopen jaar gekozen voor het gebruik van SNAPPET. Op een digitale wijze wordt middels een tablet leerstof aangeboden die parallel loopt met de methode die op school gebruikt wordt voor begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen etc . Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een extra aanbod dat er ook voor zorgt dat het kind op een adaptieve wijze kan werken aan zijn gepersonaliseerde leerweg. Met name over dat extra aanbod zijn de scholen zeer tevreden.
De daltonscholen kunnen zich verder profileren door nog steviger in te zetten op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling ,de cognitieve ontwikkeling adaptiever te maken door gebruik te maken van tablets en in het primair onderwijs de ouder meer deelgenoot te maken van de ontwikkeling van hun kind.
Wat is het toch fijn om geïnspireerd te worden en anderen weer te inspireren.
Willem Wagenaar , voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht