Dalton en 2015

Het jaar 2015 is vrijwel rond, de laatste schooldagen tikken weg en een welverdiende Kerstvakantie staat te wachten. 

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de nieuwe wijze van visiteren, waarbij de zelfevaluatie van de school uitgangspunt is. Nu een flink aantal scholen op deze wijze is gevisiteerd, wordt het tijd om te evalueren. Hiertoe heeft het lectoraat samen met de directeur van de VBS , Koen Groeneveld, een onderzoek ingericht. Wij verwachten in de eerste helft van 2016 de uitslag van dit onderzoek. Uit de schoolverslagen mogen we opmaken dat de meeste scholen deze wijze van visiteren een goede ontwikkeling vinden. De school wordt meer dan vroeger gevraagd de eigen daltonontwikkeling te evalueren. Hierdoor komt het eigenaarschap echt bij de school te liggen. 

Het lectoraat vernieuwingsonderwijs heeft dit jaar een bredere basis gekregen doordat ook de NMV ( Nederlandse Montessori Vereniging) zich aangesloten heeft. Het netwerk SOVO, waar alle traditioneel vernieuwende verenigingen bij zijn aangesloten, bedient zich van wetenschappelijk onderzoek verzorgd door lector Patrick Sins, lector Aziza Mayo (vrije scholen) en Bert van Oers die OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs) ondersteunt.  In november 2016 wil SOVO een conferentie organiseren om de meerwaarde van ons onderwijs breed onder de aandacht te brengen. 

Het algemeen bestuur van de NDV is in 2015 begonnen met het schrijven van een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Het streven is er op gericht om er een compact geheel van te maken. 

Ook de voorbereidingen voor het daltoncongres op 13 april 2016 zijn in volle gang. Maak deze datum vrij in uw agenda, het programma ziet er veelbelovend uit. Begin februari mag u de uitnodiging verwachten. 

Omdat de opleiding tot het behalen van het certificaat daltonmanagement haar waarde meer dan bewezen heeft, hebben we deze aangemeld bij het Schoolleidersregister PO met de bedoeling om deze opleiding te laten meetellen voor herregistratie d.m.v. formeel leren. We hopen dat het binnenkort rond is.  Ik mag nu ook zelf ondervinden hoe boeiend het is om met een groep schoolleiders het leidinggeven aan een daltonschool te mogen delen. Wat wel heel opvallend bij deze groep is, is dat het aantal startende directeuren heel groot is. Er wordt daardoor heel fris tegen daltonzaken aangekeken. Als het team in staat is geweest om voor de borging zorg te dragen, kan dat een uiterst boeiend proces te weeg brengen. Als de borging van dalton niet op orde is, dan maak ik mij zorgen. De continuïteit van de ontwikkeling van een daltonschool is van grote waarde en daar moet ieder teamlid eigenaar van zijn.

Op naar 2016. 

Namens het algemeen bestuur van de NDV wens ik u allen prettige Kerstdagen toe, een goed uiteinde en een voorspoedig 2016.

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht