Zo tegen het eind van het kalenderjaar met de feestdagen voor de boeg is het goed om even te reflecteren op de daltonactiviteiten in 2014.
Het beleidsplan 2013 -2016 “De NDV beleeft haar kernwaarden” is de kapstok waar we onze daltonidentiteit zichtbaar aan ophangen. In dit beleidsplan staat de visitatie centraal. Nu we zo’n beetje op de helft zijn mogen we voorzichtig concluderen dat er al veel plannen zijn uitgevoerd. De scholen die het afgelopen jaar op de nieuwe wijze zijn gevisiteerd, moesten er even aan wennen, maar hebben ook ervaren hoe belangrijk een deugdelijke zelfevaluatie is. De visitatievoorzitters zijn het afgelopen jaar extra getraind om de kernwaarden van ons onderwijs goed in beeld te krijgen.
Het blad “DaltonVisie” blijkt ook een bron van inspiratie te zijn. Veel dank gaat uit naar de redactie. Tijdens de daltoncongres “Dalton op koers” op 9 april 2014 is de vernieuwde website de lucht ingegaan. De stille kracht achter de website is ons bestuurslid Richard Young. Hij zorgt er telkens voor om de website van nieuwe info te voorzien. De serie nieuwe daltonposters
waarop 5 van de 6 daltonkernwaarden visueel zijn gemaakt heb ik al op vele daltonscholen zien hangen. Nog niet gedaan? Gebruik de zesde kernwaarde “borging”om ze zichtbaar te maken.
Het daltonlectoraat is in de zomervakantie overgegaan in een verbreed lectoraat vernieuwingsonderwijs. De Jenaplanvereniging, de Freinetbeweging en de VBS (Vereniging Bijzondere Scholen)zijn in dit lectoraat onze partners. Vanuit het lectoraat wordt ook aan elke nieuwsbrief een bijdrage geleverd. Patrick Sins zal tot 2019 onze lector blijven.
De VBS neemt deze week wegens pensionering afscheid van haar directeur Simon Steen. Simon heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat we in gesprek konden gaan met politici, ambtenaren van het ministerie van Onderwijs en de top van de inspectie. Ook heeft Simon als gelegenheidsvoorzitter bijdragen geleverd aan verschillende daltonbijeenkomsten. We danken Simon zeer voor zijn ingebrachte deskundigheid en zijn warme belangstelling voor het (traditioneel) vernieuwend onderwijs in Nederland. Simon Steen wordt opgevolgd door Koen Groeneveld en Edward Moolenburgh. Zij vormen dan de tweehoofdige directie van de VBS. Koen kennen we al een lange tijd binnen ons daltononderwijs. Hij is jarenlang de ambtelijk secretaris
geweest van onze vereniging en kent onze vereniging door en door. We hebben er alle vertrouwen in dat beide heren ons onderwijs blijven omarmen. Veel succes mannen.
Op veler verzoek wordt een tweede inspiratiemiddag op 14 januari a.s. verzorgd door Hans Wolthuis. Op 12 november jl. heeft Hans een volle zaal geïnspireerd aan de hand van het onlangs
verschenen boek “Focus op Dalton” dat hij samen met René Berends geschreven heeft.
Hoe moet het onderwijs er in 2032 uitzien vraagt onze staatssecretaris zich af. Een ieder mag reageren via #onderwijs2032 om hiervan beeld te geven. Doe dit vooral om Sander Dekker
beeld te geven van ons daltononderwijs. De kernwaarden van ons onderwijs zullen in 2032 nog steeds broodnodig zijn om te kunnen functioneren in onze ingewikkelde samenleving. Wij houden wel koers.

Namens het algemeen bestuur van de NDV wens ik u allen prettige Kerstdagen toe en een gelukkig 2015. Dat het nieuwe jaar u in goede gezondheid weer veel daltoninspiratie mag geven.

Willem Wagenaar,
voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht