Dalton en 100.000 leerlingen,

Zeer binnenkort zullen we de 100.000 ste leerling verwelkomen. Elke school krijgt posters aangeleverd om van dit heugelijke feit de schoolbevolking op de hoogte te stellen. Ook de open daltondag 15 maart aanstaande koppelen we aan het bereiken van dit mooie ronde aantal leerlingen. Het bestuur van de NDV zal met een persbericht de landelijke pers informeren. Aan de scholen is het om hier ruchtbaarheid aan te geven in de plaatselijke media. Tot op heden is het nog onbekend op welke school de 100.000 ste leerling zal zitten. Natuurlijk zullen we hier ook acte de présence geven.

De afgelopen jaren  zagen we het leerlingenaantal iets teruglopen. Daar waren verschillende redenen toe. Fusie van kleine scholen waarbij de daltonidentiteit verloren ging, scholen die niet meer in staat waren de daltonkwaliteit te bieden en het lidmaatschap van de NDV moesten inleveren en scholen die uit eigen beweging een andere koers gingen varen. Na deze periode van “indikken” brak de tijd aan van vele nieuwe aspirant-leden, scholen die de weg naar daltonschool met veel elan gingen maken. Wat helaas achterblijft is de mogelijkheid om via de pabo-opleiding de daltonspecialisatie te volgen. Steeds minder studenten verlaten de pabo met een daltoncertificaat, dit betekent dat de vraag naar daltonnascholing toeneemt.

Het vervult mij met grote trots om de vereniging zo te zien groeien en bloeien. In een gesprek met de inspectie was goed te merken dat ons daltongedachtengoed ook van invloed is geweest bij het tot stand komen van het nieuwe waarderingskader en de wijze waarop de inspectiebezoeken plaats vinden. Ons nieuwe visitatiekader dat veel meer ruimte biedt aan de school om haar daltononderwijs  te evalueren wordt door de inspectie graag als bron gebruikt. Met alleen maar de basis op orde mag een daltonschool niet tevreden zijn. Als alle kernwaarden goed verweven zijn in het onderwijsaanbod laten we een leerling echt in zijn persoonlijke ontwikkeling groeien.  Het algemeen bestuur reist binnenkort weer af naar Schiermonnikoog om eens lekker door te waaien en nieuwe inspiratie op te doen om de vereniging te voeden met nieuwe ontwikkelingen. Hopelijk zal onze ambtelijk secretaris  Ben Mom dan ook weer aanwezig zijn. Nu hij een periode door ziekte is uitgeschakeld merken we welk een belangrijke positie hij inneemt binnen onze organisatie. 

In de komende maand zal de verkiezingskoorts weer uitbreken in Nederland. De Tweede Kamer verkiezing zal voor vele politieke partijen het moment moeten zijn om de kwaliteit van onderwijs hoog op de agenda te zetten. De klassen die de afgelopen jaren weer beetje bij beetje groter zijn geworden, de vele administratieve handelingen die verricht moeten worden ter verantwoording van het primaire proces en “passend onderwijs” dat door de vele bezuinigingen allang niet meer past, maken het voor de leerkracht steeds moeilijker om het werk naar behoren te doen. Daarbij komt nog dat het steeds lastiger wordt om vervangend personeel te vinden bij ziekte of verlof, waardoor intern begeleiders en directieleden als vervanger optreden of groepen verdeeld moeten worden, waardoor de groepen weer grote worden. Ik bemerk dat vele teams al vrij snel op hun reserve interen. Het zal toch niet zo zijn dat er in de komende jaren door economische voorspoed ruimte komt om klassen kleiner te maken, maar dat dat niet kan omdat er onvoldoende personeel voorhanden is.

De politieke partij die onderwijs op de eerste plaats zet, zal de grootste moeten worden. Goed onderwijs dat uitgaat van vertrouwen en uit is op samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. En ook nog eens ruimte biedt voor reflectie en efficiency,  kan niet anders dan een waardevolle bijdrage leveren aan onze samenleving waar heden ten dage deze kernwaarden onder druk zijn komen te staan. Hoeveel zetels leveren 100.000 stemmen eigenlijk op?

 

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht