“George Steiner […] definieert de eigenheid van het continent (Europa) aan de hand van vijf onderscheidende kenmerken. Het eerste is, interessant genoeg, de alomtegenwoordigheid van cafés, die hij, beschaafd als hij is, niet zozeer beschouwt als drenkplaatsen van de hopelozen waar zure vergetelheid wordt geschonken in een bodemloos glas, als wel als ontmoetingsplaatsen waar de intelligentisa samenzweert, schrijft en debatteert, en waar de bepalende filosofieën zijn ontstaan, alsmede de toonaangevende artistieke stromingen en de ideologische en esthetische revoluties.” 

p.126, Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeiffer

De Nederlandse DaltonVereniging organiseert in samenwerking met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs een DaltonCafé op maandag 17 mei.

In het DaltonCafé delen we ontwikkelingen in het PO en VO waarbij onderzoek en praktijkervaringen centraal staan. We houden ontwikkelingen in onderwijsland tegen het licht en we delen onze dromen over fantastisch onderwijs. Wij nodigen iedereen die werkzaam is in het daltononderwijs binnen het PO en VO uit!

dag

17 mei 2021

tijd

16.00 – 17.00 uur

plaats

online, de link naar de sessie wordt toegestuurd

presentator

Bart van den Bosch, werkzaam in po en vo en medeoprichter van Kraak Onderwijs. Bart is afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van Spinoza20First. Daarvoor werkte hij jarenlang op de Nicolaas Maesschool in Amsterdam. Hij werkt nu op een basisschool en als trainer voor het onderwijs.

thema

Eigenaarschap

toelichting

Bart gaat ons vertellen over Het Narratief: een onderwijsaanpak die leerlingen motiveert en waardoor leerlingen eigenaarschap ervaren. Het narratief kan in po en vo ingezet worden.

doelgroep

PO en VO

Aanmelden kan via deze link: https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5iGFefuJDco4RNz

Al eerder aangemeld? Dan hoeft dit niet nogmaals.

Doe mee, denk mee, deel ervaringen!

Namens de NDV en het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs,
Vera Otten, Marja Out & Patrick Sins

Deel deze pagina

Uitgelicht