NIEUWS

dinsdag, 22 juni 2021 00:00

Daltoncongres 3 november 2021

Beste daltoncollega’s, Het is zover. De aanmeldingsperiode voor het daltoncongres van 3 november 2021 is gestart. In de bijgaande brochure kan je lezen op welke locaties er een congresprogramma verzorgd wordt voor PO en VO. Tevens kan je per locatie zien hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn. Je kunt je aanmelden t/m 15 oktober 2021, maar wacht niet te lang met…

dinsdag, 22 juni 2021 00:00

Licenties

16 juni 2021 Visitaties VO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlening van de licentie voor 4 jaar: Stanislascollege Reinier de Graafpad Delft RSG Wolfsbos Hoogeveen   NDV/BM16062021

donderdag, 17 juni 2021 00:00

Daltoncongres 3 november 2021

Beste daltoncollega's,  De Nederlandse Dalton Vereniging bestaat 90 jaar op 3 november 2021. 90 jaar leren van elkaar door samen te delen. Dat heeft het daltononderwijs in Nederland volwassen gemaakt. Ruim 100.000 leerlingen genieten daarvan in het primair en voortgezet onderwijs. Vier samen met andere collega’s dit jubileumjaar op een locatie bij jou in de buurt. In plaats van een…

maandag, 26 april 2021 00:00

Nogmaals aandacht voor de prijsvraag

Beste leden, Het algemeen bestuur heeft het voornemen om een deel van het daltononderwijsfonds, dat de afgelopen jaren is gebruikt voor allerlei activiteiten die gericht waren op vernieuwing, te gaan inzetten voor het uitzetten van een prijsvraag voor de leden. Omschrijving: Leden wordt gevraagd hun daltoninspiratie om te zetten in concrete plannen die in de daltonpraktijk gebruikt kunnen worden en…

Op 9 april 2020 organiseerden we ons eerste DaltonCafé; digitaal onder de druk van de omstandigheden. De vraag die we toen stelden was: Hoe gaat het lesgeven ons nu af gezien de noodzaak van afstandsonderwijs en hoe geven we vorm aan daltononderwijs op afstand?  Uit de reacties in de chat en op de evaluatie konden we opmaken, dat het een…

maandag, 26 april 2021 00:00

Gefeliciteerd!

Op 24 maart heeft de Nederlandse DaltonVereniging de 3 locaties van RSG Wolfsbos in Hoogeveen gevisiteerd in verband met een licentieverlening. We troffen drie bruisende scholen aan, die werk maken van eigenaarschap, verantwoordelijkheid en samenwerken. Heel knap, vooral gezien het gegeven dat het om basisberoeps, kaderberoeps, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs gaat. We feliciteren de collega’s van Dikkenberg, Harm Smeenge en…

maandag, 26 april 2021 00:00

Aankondiging DaltonCafé

“George Steiner [...] definieert de eigenheid van het continent (Europa) aan de hand van vijf onderscheidende kenmerken. Het eerste is, interessant genoeg, de alomtegenwoordigheid van cafés, die hij, beschaafd als hij is, niet zozeer beschouwt als drenkplaatsen van de hopelozen waar zure vergetelheid wordt geschonken in een bodemloos glas, als wel als ontmoetingsplaatsen waar de intelligentisa samenzweert, schrijft en debatteert,…

donderdag, 25 maart 2021 00:00

Uitnodiging DaltonCafé 12 april 2021

Beste deelnemers aan het DaltonCafé, Sinds april vorig jaar (9 april 2020) is het DaltonCafé een jaar digitaal in de lucht. We hebben die eerste keer besproken hoe we het onderwijs op afstand vorm konden geven en we wisselden ervaringen met elkaar uit. Wie had gedacht dat we na een jaar nog steeds bezig zijn met het afwisselen van digitaal…

IKC Mayerslot, een nog in ontwikkeling zijnde Integraal Kind centrum in Broek op Langedijk, is op zoek naar een ervaren schoolleider die affiniteit heeft met het Daltononderwijs. Het IKC wordt gevormd door openbare Daltonschool De Phoenix, RKBS De Koolvlet en de opvanglocaties Tierlantijn en Krullevaar. Na een periode van interim-leiderschap, zijn wij per 1 augustus 2021 (of eerder indien mogelijk)…

Daltonschool De Vliegers is een kleinschalige, geborgen basisschool in Middelharnis, gelegen op het natuurrijke eiland Goeree-Overflakkee. De leerlingen van De Vliegers komen zowel uit Middelharnis als uit de omringende dorpen van het eiland. Veel van de ouders van de leerlingen kiezen bewust voor het daltononderwijs. Zo’n 180 leerlingen, verdeeld over momenteel 7 groepen volgen in een open, betrokken en kindgerichte…

Op 9 april aanstaande staat er weer een (online)bijeenkomst gepland van het netwerk daltonkindcentra. We hopen op een grote opkomst om met elkaar veel ervaringen en kennis uit te wisselen en te kijken naar de doorontwikkeling van Dalton binnen een kindcentrum. In de agenda vinden jullie het programma. Iedereen die werkzaam is bij of interesse heeft voor een daltonkindcentrum is…

dinsdag, 23 maart 2021 00:00

Verslag DigitaalDaltonCafé 15 maart 2021

Jate Terpstra en Nellie Wagner, respectievelijk docent Frans en Duits aan het Spinoza Lyceum in Amsterdam en beide WOA-onderzoeksdocent (WOA is een platform voor vo, mbo, hbo en wo, een samenwerkingsverband, waarbij docenten samen werken aan professionaliseren en opleiden; zie https://www.platformsamenopleiden.nl/), presenteerden hun onderzoek naar de effectiviteit van daltonuren. De aanleiding voor hun onderzoek was de werkhouding van de leerlingen…

maandag, 15 maart 2021 00:00

Algemene Ledenvergadering 17 maart 2021

Woensdag 17 maart vindt de Algemene Ledenvergadering plaatst van 14.30 tot 16.00 uur.  Hier vindt u de agenda en onderliggende stukken: Uitleg over het gebruik van Microsoft Teams Agenda ALV maart 2021 Statuten verzelfstandiging regio's Begroting 2021 Concept financiële jaarstukken 2020 Jaarplan 2021 Meerjaren begroting 2021-2024 Verslag ALV 7 oktober 2020 Jaarverslag NDV 2020  

donderdag, 25 februari 2021 00:00

Goedkoper dan Netflix

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool Sociaaleconomische status, het is me wat. In onderzoek gebruiken we vaak begrippen waar het fijn mee rekenen is. Om bijvoorbeeld een relatie te leggen met uitkomsten zoals de prestatie van kinderen op een reken- of taaltoets. En vaak zie je dan dat een lage sociaaleconomische status gepaard gaat met nogal wat…

We maken ons allemaal zorgen dat de eerdere schoolsluitingen hebben geleid tot leerachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs. Wij willen graag goed nieuws met je delen: uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat leerlingen die met Snappet werken tijdens het thuisonderwijs juist geen leerachterstanden hebben opgelopen en gemiddeld genomen zelfs harder zijn gegroeid. Uit dit onderzoek blijkt dat…

maandag, 22 februari 2021 00:00

Uitnodiging ALV

Aan de leden van de NDV, Het bestuur van de NDV nodigt u uit voor het bijwonen van deAlgemene Ledenvergadering op woensdag 17 maart 2021. Tijd: 14.30 - 16.00 uurOnline via Microsoft Teams U wordt verzocht zich middels bijgaand inschrijfformulier aan te melden. Circa een week van tevoren worden de stukken op de website www.dalton.nl geplaatst. Vacature bestuurslid PO:Geinteresseerde leden afkomstig…

donderdag, 28 januari 2021 00:00

Visitaties PO 20 januari 2021

De volgende school komt in aanmerking  voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar OBS De Esdoorn te Weerdinge K. Daltonschool Sint Martinus te Makkum

René Berends, 2021 There is nothing more unequal than the equal treatment of unequals.[1] Op het Rode Dorp in Deventer waar ik ben geboren, woonden destijds arbeiders en een enkele politieagent en onderwijzer. De meeste kinderen uit de buurt gingen naar de Enkschool om later in de fabriek te gaan werken. Mijn ouders stuurden me naar de ‘opleidingsschool’. Daar waren…

Bart deed een verslag van zijn onderzoek hiernaar onder veel belangstelling van collega’s uit po en vo: 72 deelnemers. Bart Smeets, teamleider aan het Erasmus College in Zoetermeer, volgde van 2017 tot 2019 de master educational leadership in Deventer. In 2019 deed hij in het kader van deze opleiding een onderzoek. In die tijd gebeurde er veel op het Erasmus:…

Wat levert onderwijsonderzoek op voor de praktijk van het vernieuwingsonderwijs? En hoe zetten we het vernieuwingsonderwijs hiermee nog meer op de kaart? Laat je inspireren en deel je kennis met onderwijsprofessionals en onderzoekers tijdens onze reeks online Meet & Greets. Op de vrijdagmiddag van 15-16 uur kom je in verbinding met het onderzoek dat er binnen het vernieuwingsonderwijs wordt gedaan en kom je erachter wat de…

woensdag, 16 december 2020 00:00

Prijsvraag

Beste leden, Het algemeen bestuur heeft het voornemen om een deel van het daltononderwijsfonds, dat de afgelopen jaren is gebruikt voor allerlei activiteiten die gericht waren op vernieuwing, te gaan inzetten voor het uitzetten van een prijsvraag voor de leden. Omschrijving: Leden wordt gevraagd hun daltoninspiratie om te zetten in concrete plannen die in de daltonpraktijk gebruikt kunnen worden en…

Wil jij je leerlingen effectief ondersteunen bij het ontwikkelen en activeren van zelfregulerend leren (ZRL) en vind je het leuk om daar samen met leerkrachten uit het po en vo praktijkgericht onderzoek naar te doen? Meld je dan aan bij de PLG Zelfregulerend Leren van het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Thomas More Hogeschool en ontwikkel samen met onderzoekers en andere onderwijsprofessionals…

maandag, 05 oktober 2020 00:00

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de NDV nodigt alle leden van de NDV uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering  op 7 oktober 2020 van 14.30 – 16.00 uur. Klik hier voor de stukken.

Over het MuziekopleidersAkkoord – medeondertekenaars Op 7 oktober wordt het MuziekopleidersAkkoord ondertekend. In dit akkoord sluiten de pabo’s en conservatoria een samenwerking voor de lange termijn. Dit is een enorme stap op weg naar muziekonderwijs voor álle kinderen op álle basisscholen in Nederland en het Caribisch gebied. NDV steunt dit Akkoord van harte. Wil je weten waar er met het…

donderdag, 24 september 2020 00:00

Visitaties VO

De volgende school komt in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 4 jaar Markenhage te Breda

donderdag, 24 september 2020 00:00

Digitaal Dalton Café wordt vervolgd!

Na drie succesvolle online bijeenkomsten wordt het Digitale Dalton Café komend schooljaar voortgezet en wel op: 21 september 2020 (deze sessie heeft reeds plaatsgevonden)Hoe kun je kinderen over maatschappelijke problemen leren nadenken?Presentatie onderzoek bèta burgerschap en toepassing in de praktijk.Door Lida Klaver, onderzoeker bij het lectoraat Vernieuwingsonderwijs. 26 oktober 2020Presentatie onderzoek sociale inclusie en toepassing in de praktijk.Door Renske de Leeuw, onderzoeker bij…

donderdag, 24 september 2020 00:00

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de NDV nodigt alle leden van de NDV uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering  op 7 oktober 2020.   Tijd: 14.30 – 16.00 uur. Locatie: Seats2Meet Amersfoort (naast het Centraal Station)  U wordt verzocht zich middels bijgaand inschrijfformulier aan te melden.  Circa een week van te voren worden de stukken op de website www.dalton.nl…

donderdag, 24 september 2020 00:00

In memoriam Peter Graafmans (1947-2020)

Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat Peter Graafmans op 3 juli jl. ons ontvallen is.  Peter behoorde tot de pioniers die ervoor zorgden dat de NDV weer nieuw leven werd ingeblazen. We spreken dan van eind jaren 1970. Hij was destijds directeur van de Mgr. Bekkersschool in Tilburg. Hij had een goed oog voor de ontwikkelingen in het veld…

donderdag, 24 september 2020 00:00

In memoriam Lilian Leferink (1957- 2020)

Lilian heeft een leven geleden waarin zij veel aandacht en liefde schonk aan de mensen om haar heen (al dan niet werkzaam binnen het onderwijs). Professioneel was ze (zowel vanuit het APS, de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep en haar eigen bedrijf Legio vof) erg gedreven om op zoveel mogelijke manieren bij te dragen aan de veiligheid en verbetering van de school /…

De tentoonstelling ‘Op de Schouders van Comenius – Comenius en de Reformpedagogiek ’behandelt de vijf grote onderwijsvernieuwers uit de eerste helft van de twintigste eeuw: Maria Montessori, Peter Petersen (Jenaplanschool), Helen Parkhurst (Daltonschool), Célestin Freinet en Rudolf Steiner (Vrije School). De tentoonstelling is te zien in het Comenius Museum in Naarden van vrijdag 03 juli 2020 t/m zondag 31 januari…

donderdag, 24 september 2020 00:00

Vacature Schoolleider Lorentzschool Hilversum

De Lorentzschool in Hilversum is op zoek naar een schoolleider (0,8 -1,0 fte). In de bijlage vindt u meer informatie.

donderdag, 24 september 2020 00:00

Nieuwtjes uit het lectoraat Vernieuwingsonderwijs

Meld je aan voor onze gratis online conferentie "Overbruggen: Verbinden van vernieuwingsonderwijs en onderzoek" Elke vrijdagmiddag een Meet & Greet - van 13 november 2020 tot en met 2 april 2021 Wat levert onderwijsonderzoek op voor de praktijk van het vernieuwingsonderwijs? En hoe zetten we het vernieuwingsonderwijs hiermee nog meer op de kaart? Laat je inspireren en deel je kennis met onderwijsprofessionals en onderzoekers tijdens…

Per 1 januari 2021 is Openbare Daltonschool De Phoenix op zoek naar een enthousiaste, ervaren en ambitieuze Schooldirecteur. Klik hier voor meer informatie.

donderdag, 25 juni 2020 00:00

Digitaal Dalton Café wordt vervolgd

Na drie succesvolle online bijeenkomsten wordt het Digitale Dalton Café komend schooljaar voortgezet en wel op: 21 september 2020 26 oktober 2020 18 januari 2021 15 maart 2021 17 mei 2021 Noteer deze alvast in de agenda! Voor het aanmelden zal nog een aparte mailing uitgaan. Alle sessies zijn van 16.00 uur tot 17.00 uur. Het digitaal dalton café wordt geïnitieerd…

donderdag, 25 juni 2020 00:00

Marjoleintje

Al decennia ligt ze op mijn nachtkastje, maar deze week pakte ik haar weer eens in mijn handen: Marjoleintje. Ik bekijk dit relikwie uit mijn jeugd met nieuwe ogen… Ik kreeg Marjoleintje in 1960 als verjaardagcadeau. Mijn moeder had verschillende truitjes, kousen, zelfs een gebreid broekje uitgehaald en van de oude wol dit popje gebreid. De liefde waarmee het gemaakt…

dinsdag, 23 juni 2020 00:00

Dalton laat zien wat je in huis hebt

Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, Saxion en Thomas More Hogeschool Als we kijken naar hoe de situatie op daltonscholen in Nederland anno nu is, zien we dat het Plan in de huidige vorm wel erg verschilt van de basis zoals Parkhurst die voor ogen had. En dat is jammer omdat het daltononderwijs het voortouw kan nemen door zich te profileren…

Elke vrijdagmiddag een Meet & Greet - van 13 november 2020 tot en met 2 april 2021 Wat levert onderwijsonderzoek op voor de praktijk van het vernieuwingsonderwijs? En hoe zetten we het vernieuwingsonderwijs hiermee nog meer op de kaart? Laat je inspireren en deel je kennis met onderwijsprofessionals en onderzoekers tijdens onze reeks online Meet & Greets.Tijdens de Meet & Greets kom je in…

dinsdag, 23 juni 2020 00:00

Visitaties

17 juni 2020  Visitaties PO De volgende school komt in aanmerking  voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar Den Omgang te Schaijk ’t Gijmink te Goor   Visitaties VO De volgende school in aanmerking voor een verlening van de licentie voor 4 jaar Het  Calandlyceum te Amsterdam

dinsdag, 23 juni 2020 00:00

Mededeling secretariaat

Het secretariaat van de NDV is in week 31 (27 juli tot en met 31 juli) gesloten.   

dinsdag, 23 juni 2020 00:00

Vacatureplaatsingen

Het bestuur van de NDV heeft besloten dat leden middels de Nieuwsbrief gratis vacatures kunnen plaatsen. Hiervoor dient functie, naam school , plaats en de link gemaild te worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

dinsdag, 02 juni 2020 00:00

Visitaties PO 27 mei 2020

Aan de volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: OBS de Schoener te Brouwershaven   De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie van 5 jaar: Openbare Daltonschool Naaldwijk te Naaldwijk Christelijke Daltonschool Koningin Emma te Zwolle Openbare Daltonschool Elserike te Markelo Christelijke Basisschool De Maten te Den Ham  

dinsdag, 26 mei 2020 00:00

Mind the gap

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool Even een break. Mijn zoon Gijs en ik hebben net thuis hard gewerkt aan zijn schoolproject over piraten. We gaan buitenspelen op het grasveld voor ons huis. Een gastouder uit de buurt loopt met haar kinderen langs en roept me vriendelijk toe dat het “net zomervakantie is” nu. Daar moet ik…

Meld je aan voor het Digitaal Dalton Café op woensdag 3 juni 2020. Dit keer hebben we twee sessies voor daltonleraren in petto. Jate Terpstra en Marie Uijtdehaage-Croes presenteren om 15.00 uur hun onderzoek naar de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. In het tweede gedeelte, om 16.00 uur, hebben we een Meet & Greet met de auteur…

STIP Hilversum zoekt voor deze innovatieve Daltonschool een enthousiaste en transparante directeur die samen met het team de school verder kan ontwikkelen op de ingezette weg naar een professionele leergemeenschap. Klik hier voor de vacature.

In mei 2020 zal er een nieuw boek over het daltononderwijs verschijnen. Het boek gaat over een bekend probleem: het geven van daltononderwijs in groep 3. De fusie van de kleuter- en lagere school die in 1985 tot stand kwam, had tot doel om een ononderbroken ontwikkelingslijn te creëren, om het onderwijs meer af te stemmen op de behoeftes en…

Patrick Sins en René Berends, lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool Met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs organiseren we de bijeenkomsten van de Dalton Onderzoeksgroep, waar met belangstellende ‘daltonianen’ uitgewisseld wordt over het doen van praktijkonderzoek in het daltononderwijs. Nu het organiseren van fysieke bijeenkomsten niet mogelijk is, heeft het lectoraat samen met de Nederlandse Dalton Vereniging onlangs het eerste Digitale…

dinsdag, 14 april 2020 00:00

Licenties

08 april 2020 Visitaties PO Aan de volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar Aquamarijn te Dronten De volgende scholen komen in aanmerking  voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar Obs de Achtbaan te Voorhout Basisschool De Bem te Zevenaar Obs de Brink te Emmen Daltonschool de Hobbedob te Weesp

zaterdag, 04 april 2020 00:00

Licenties

04 maart 2020 Visitaties PO Aan de volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar De Blauwe Morgenster te Middenbeemster CBS de Westerkim te Zaandam   De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar Daltonschool Hillegom te Hillegom Daltonschool Neptunus te Amsterdam DKC ’t Kompas te Gasselternijveen Odbs De Wingerd te Roosendaal…

donderdag, 26 maart 2020 00:00

Corona en NDV

De NDV volgt de richtlijnen van de Overheid inzake het Corona-virus. In dit kader zijn tot aan de meivakantie al alle bijeenkomsten, vergaderingen en visitaties door de NDV geannuleerd. Gelet op de nieuwe richtlijn van afgelopen maandag 23 maart wordt de termijn verlengd tot 1 juni 2020. Tevens werkt het secretariaat zoveel als mogelijk vanuit huis.

dinsdag, 17 maart 2020 00:00

Annulering visitaties/bijeenkomsten

In verband met het corona-virus zijn alle bijeenkomsten/visitaties, waaronder de ALV van woensdag 18 maart, geannuleerd.

donderdag, 27 februari 2020 00:00

Vergeet de leraar niet

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool Zeven jaar lang heeft de weldoener Bill Gates miljoenen dollar geïnvesteerd om onderwijs effectiever te maken en hiermee de prestaties van leerlingen te bevorderen. Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat dit initiatief heeft gefaald. Hoe kan dit? Omdat de leraar is vergeten. In 2006 publiceerde de Amerikaanse onderwijseconoom en hoogleraar…

dinsdag, 25 februari 2020 00:00

Deel en denk mee in het Dalton Café

“George Steiner [...] definieert de eigenheid van het continent (Europa) aan de hand van vijf onderscheidende kenmerken. Het eerste is, interessant genoeg, de alomtegenwoordigheid van cafés, die hij, beschaafd als hij is, niet zozeer beschouwt als drenkplaatsen van de hopeloze waar zure vergetelheid wordt geschonken in een bodemloos glas, als wel als ontmoetingsplaatsen waar de intelligentsia samenzweert, schrijft en debatteert,…

dinsdag, 25 februari 2020 00:00

Uitnodiging ALV

Aan de leden van de NDV.Het bestuur van de NDV nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene LedenVergadering op 18 maart 2020. Tijd: 14.30 - 16.00 uur.Locatie: Seats2Meet Amersfoort (naast het Centraal Station) U wordt verzocht zich middels bijgaand inschrijfformulier aan te melden. Circa een week van tevoren worde de stukken op de website www.dalton.nl geplaatst.  

dinsdag, 25 februari 2020 00:00

Inspiratiemiddag woensdag 15 april

Op woensdag 15 april a.s. wordt er weer een inspiratiemiddag door de Nederlandse Dalton Vereniging georganiseerd. Het Thema van deze middag is “Dalton en het jonge kind”  Locatie: Seat2meet te AmersfoortTijden: van 14.00 tot 16.30 uur.   Deze middag wordt door Hilde-Marie van Slochteren en Marrit Demmer verzorgd.   In de 2e week van maart ontvangt u van ons meer…

SPO WIJ de Venen is voor Daltonschool De Diamant in Zevenhoven op zoek naar een directeur die het daltononderwijs een warm hart toedraagt kijk op www.wijdevenen.nl

donderdag, 30 januari 2020 00:00

Vacature

Ben je ambitieus en ga je voor ontwikkeling? Dan moet je bij OPSPOOR zijn! De toekomstmakers, dat zijn wij. Bij OPSPOOR helpen we onze leerlingen om zich op een eigentijdse manier te kunnen ontwikkelen. Het Parelhof zoekt een mens zonder vrees!Directeur Dalton kindcentrum (1fte), per 1 augustus 2020. Het Parelhof zoekt een nieuwe directeur. Iemand die lef combineert met menselijkheid,…

woensdag, 22 januari 2020 00:00

Licenties

16 januari 2020 Visitaties PO Aan de volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar RK daltonbasisschool St. Jozef te Loil De Kleine Wereld te Twello   De volgende scholen komen in aanmerking  voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar Daltonschool Het Palet te Kesteren Daltonschool Innova te Elburg Burgemeester Van Bommelschool te Heinoord Daltonschool Sint Jozef…

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool “Dat is toch ouderwets, wat is daar nou vernieuwend aan!?” Als ik vol enthousiasme vertel dat ik onderzoek doe voor en met traditionele vernieuwingsscholen dan komt het weleens voor dat er scherp wordt gereageerd op de blijkbaar verwarrende combinatie van traditioneel en vernieuwing. Hoe kan je over vernieuwing spreken als het…

donderdag, 19 december 2019 00:00

Uniek Daltonkwartet op de markt!

Op welke manier kun je de kernwaarden van ons daltononderwijs op een speelse manier (en in kindertaal) een mooie plek geven binnen je school? Na het unieke prentenboekje ‘Dalton doe je niet, dat ben je’ is er nu ook een heus kwartetspel over daltononderwijs op de markt: Het Daltet! Het Daltet is een luxe kwartetspel en bestaat uit 36 kaarten…

dinsdag, 03 december 2019 00:00

Licenties

21 november 2019 Visitaties PO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar -          Dalton basisschool De Bever te Dordrecht-          Sint Jozefschool te Heerenveen-          Amersfoortse School Vereniging (ASV Daltonschool)            te Amersfoort-          OBS De Tweemaster te Winschoten De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw…

vrijdag, 29 november 2019 00:00

Differentiatie en de daltonklas

‘Ongelijke behandeling is soms nodig’ Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool  Inleiding Differentiatie betekent omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. En die verschillen zijn op sommige gebieden enorm. Hoe stem je als leraar je onderwijs hierop af zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? In deze bijdrage laat ik aan de hand van onderzoek zien…

Als het draait om eigenaarschap binnen de NDV dan is het lid zijn van de visitatiecommissie primair onderwijs een uitgelezen plek. Ben je reeds visiteur, visitatievoorzitter of op een andere manier sterk betrokken bij visitaties en de kwaliteit van ons daltononderwijs dan kan je samen met de andere leden beleid maken dat gericht is op het verbeteren van de visitaties.…

woensdag, 30 oktober 2019 00:00

Uit het AB

Verslag door Astrid Claessens, sinds april 2019 lid van het Algemeen Bestuur van de NDV. Als groentje in het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Daltonvereniging helpt het mijzelf om een verslag te maken om zo snel wegwijs te raken in de eerbiedwaardige NDV. En als dat verslag toch gemaakt wordt, dan is de stap om het te delen met de…

woensdag, 30 oktober 2019 00:00

Contact met de regio

Het Algemeen Bestuur heeft een aantal keren gesproken over de rol van de contactpersonen uit het AB en de verbinding met de regio’s. Er wordt veel en indrukwekkend werk verzet in die regio’s en het zou de bekendheid van het Daltononderwijs in Nederland kunnen  bevorderen als we de landelijke en de regionale initiatieven meer bundelen en deze samen meer bekendheid…

woensdag, 30 oktober 2019 00:00

Verwondering in het daltononderwijs

In het kader van het ‘Wonderful Education project’ (https://wonderfuleducation.nl/) van de Vrije Universiteit zoekt Dr. Judith Conijn naar leerkrachten, vakleerkrachten en schoolleiders die zouden willen reageren op o.a. de volgende vragen: - Hoe stimuleert u als leerkracht of schoolleider verwondering bij uw bovenbouwleerlingen?  - Wat zijn de optimale onderwijsomstandigheden om verwondering bij leerlingen te kunnen stimuleren?  Eén van de onderzoeksvragen…

donderdag, 10 oktober 2019 00:00

Licenties

25 september 2019 Visitaties PO Aan de volgende scholen wordt een licentie voor 5 jaar toegekend -          Cbs De Klimop te Aalten-          Basisschool Sint Jozef te Niftrik   De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar -          CKC De Vaart te Hoogersmilde-          Daltonschool Sint Joris te Borculo-          De Finneblom te Boornbergum-          Helen Parkhurst…

dinsdag, 24 september 2019 00:00

‘Finding the game’ in reflectiegesprekken

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool Sytse stapt de toneelvloer op en doet net alsof hij kopjes omdraait. Zonder vooropgezet plan ga ik naast hem staan en doe hetzelfde. Ook begin ik te dansen. Sytse danst nu ook. We draaien allebei kopjes om en dansen om en over elkaar heen. Na diverse danscapriolen te hebben uitgevoerd, draaien…

donderdag, 01 augustus 2019 00:00

Gesloten

Het secretariaat van de NDV is gesloten van vrijdag 26 juli tot en met vrijdag 16 augustus. In geval van nood kunt u ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Openbare Daltonbasisschool De Klinker-Schiedam zoekt per 1 augustus 2019 een leerkracht of leerkrachten voor een midden- of bovenbouwgroep. Parttimers kunnen ook reageren. Dagen: in overleg.   Lees hier de volledige vacature.

donderdag, 04 juli 2019 00:00

GEZOCHT: leerkracht Poolzee

Binnen het bestuur Innoord werken twee Dalton scholen samen binnen een pilot. De samenwerking  bestaat uit het delen van elkaars expertise en creativiteit. Op het ogenblik is er op beide scholen  vacature ruimte, we zijn op zoek naar een parttime en fulltime gepassioneerde leerkracht voor de  onder-, midden- of bovenbouw   Wat we met onze scholen willen bereiken? We willen onze…

woensdag, 26 juni 2019 00:00

Licenties

19 juni 2019 Visitaties PO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar -          OBS De Achtbaan te Zwanenburg -          Katholieke Basisschool Eloy te Ugchelen -          Kbs De Plataan te Meppel -          Daltonschool De Tweemaster te Lisse -          Daltonschool De Kleine Kapitein te Amsterdam -          OBS De Driebond te Groningen De volgende school…

Het bestuur van LiemersNovum zoekt per 01-08-2019 voor basisschool Het Klokhuis een Groepsleerkracht Groep 8 (WTf 0.6-1.0)   Lees hier de hele vacature.   

maandag, 20 mei 2019 00:00

Licenties

15 mei 2019 Visitaties PO   De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar -          KC De Dissel te Ruinerwold -          Louis Bouwmeesterschool te Amsterdam -          Daltonschool Oegstgeest te Oegstgeest -          Odbs Theo Thijssen te Boven Pekela -          Chr. daltonbasisschool ’t Warmelinck te Aalten -          Christelijke Daltonschool De Groen te Dedemsvaart -          Daltonschool…

De Openbare Dalton Scheel De Oosterbrink zoekt per 1 augustus 2019 een Directeur (0,7 - 1,0 fte). Bekijk hier de hele vacature.

Het burgerschapsonderwijs is op dit moment weliswaar verplicht maar te vrijblijvend.  'De school is meer dan een plek om kinderen op te leiden tot een baan. Het is een plek om je op te leiden voor het leven', aldus minister Slob in 2018 Middelbare daltonschool “Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand” heeft het antwoord op de discussie over burgerschap al jaren in huis.…

maandag, 25 maart 2019 00:00

Licenties

20 maart 2019   Visitaties Dalton Kind Centra Aan de volgende Dalton Kind Centra wordt een DKC licentie toegekend voor 5 jaar - IKC Klimboom te Zoetermeer - Kindcentrum De Eshorst in Beilen Visitaties Hogescholen en Opleidingscentra Aan de volgende Hogeschool wordt een verlenging van de licentie toegekend voor 4 jaar en een verlening van licentie voor 4 jaar voor…

dinsdag, 19 maart 2019 00:00

Licenties

06 maart 2019 Visitaties PO Aan de volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar - Openbare Daltonschool De Bundeling te Bunde   De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar - Daltonschool ’t Startblok te Elst - De Phoenix te Broek op Langedijk

maandag, 28 januari 2019 00:00

Licenties

09 januari 2019 Visitaties PO De volgende scholen worden een licentie verleend voor 5 jaar - Oecumenische Basisschool De Omnibus te Almere- De Ontdekking te Almere- Basisschool De Diamant te Zevenhoven- Daltonschool De Leilinde te Papendrecht- KDBS De Dolfijn te Heino- De Hagenpoort te Deventer- Openbare Daltonbasisschool ’t Prisma te Rijswijk ZH De volgende scholen worden over 2 jaar opnieuw…

woensdag, 19 december 2018 00:00

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht

Het Algemeen Bestuur van de NDV is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden (m/v) die beide werkzaam zijn in het primair onderwijs (PO) en actief lid zijn van een van de regio’s PO.   De kandidaten zijn personen die op een enthousiaste en inspirerende wijze willen meebouwen aan de toekomst van de daltonvereniging. Na een inwerk- en meeloopperiode is het…

woensdag, 19 december 2018 00:00

Nieuwe leden 2018

De NDV heeft de volgende scholen in 2018 als nieuw lid mogen verwelkomen. Palmentuin te Rotterdam Stanislascollege Reinier de Graafpad te Delft Montfort College te Rotterdam RSG Wolfsbos, sector vmbo te Hoogeveen De Kleine Wereld te Twello Huibersschool te Amsterdam OBS De Schoener te Brouwershaven   Per 1 januari 2019 zijn bij de NDV 343 PO scholen, 28 VO scholen…

donderdag, 01 november 2018 00:00

Gezocht: Leerkrachten met passie!

De Openbare Daltonbasisschool De Klinker-Schiedam zoekt m i.v. 1 december 2018 en per 1-1-2019 meesters/juffen voor een groep 3 of groep 5, parttime is bespreekbaar. Bekijk hier de hele vacature. 

zondag, 28 oktober 2018 00:00

Licenties

10 oktober 2018 Visitaties PO De volgende scholen worden een licentie verleend voor 5 jaar- Helen Parkhurst te Den Haag- Dalton obs de Oosterbrink te Boijl

donderdag, 27 september 2018 00:00

Licenties

05 september 2018 Visitaties PO De volgende school wordt een licentie verleend voor 5 jaar: - Daltonschool Willibrordus, Ruurlo De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: - CKC De Wingerd, Bovensmilde- Odbs Het Valkhof, Roden- Obs De Vlonder, Emmen- Antoniusschool, Oirschot- ODS Daalhuizen, Velp- Katholieke daltonschool De Sprong, Leeuwarden- Obs Het Palet,…

lAls je bij ons komt werken word je onderdeel van een hecht en samenwerkend team én je krijgt de kans om veel ervaring op te doen die bijdraagt aan je eigen professionele ontwikkeling. Je mag rekenen op een goedbegeleidingstraject. Bekijk de volledige vacature hier >>

maandag, 09 juli 2018 00:00

Licenties

20 juni 2018 Visitaties PO De volgende scholen worden een licentie verleend voor 5 jaar: - De Klipper te IJmuiden- Cbs Willem Alexander te Harderwijk- De Tweeklank te Aadorp De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: - RKBS ’t Carillon te Etten-Leur- OBS DeBuut te Soest- Openbare Dalton basisschool De Horizon te…

maandag, 02 juli 2018 00:00

Licenties

04 april 2018 Visitaties PO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: - Openbare Daltonschool De Klimop, Nieuw Bergen- De Gondelier, Amersfoort- KDS De Zevensprong, Houten- Juliana Daltonschool, Bussum De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd: - Openbare Daltonschool Nellestein, Amsterdam Visitaties Opleidingsinstituten De volgende opleidingsinstituten komen in aanmerking voor een verlenging…

Wil jij een master halen en je tegelijkertijd verder professionaliseren in het daltononderwijs? Neem je graag het voortouw in het verbeteren van het daltononderwijs op jouw school? Schrijf je dan voor 15 augustus 2018 in voor de Master Leren en Innoveren Onderzoekende Ontwerper (MLI OO) van Saxion in Deventer. Deze master heeft een speciale en unieke track daltononderwijs, waarbij je…

dinsdag, 29 mei 2018 00:00

Licenties

16 mei 2018 Visitaties PO De volgende scholen komen in aanmerking  voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar - De Kleine Prins, Rotterdam- Daltonbasisschool Jacobus, Eersel- Daltonschool de Vlier, Winterswijk- OBS Kloosterveen, Assen- Daltonbasisschool Nettelhorst, Lochem- Daltonschool Talentrijk, Helmond- Daltonschool de Skâns, Frieschepalen De volgende basisschool wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd - CBS De Noordkaap, Uithuizermeeden Visitaties…

Tijdens de AB vergadering van februari 2018 is besloten dat voorzitters en visiteurs in de eigen regio mogen visiteren. Alleen voorzitters en visiteurs PO die werken bij hetzelfde bestuur als de te visiteren school mogen dat niet. Tot op heden nam de NDV het initiatief richting de daltoncoördinatoren om mee te lopen met visitaties in het kader van de eigen…

Het College van Bestuur van de Vivente-groep te Zwolle zoekt voor de Christelijke Daltonschool Koningin Emma met ingang van het nieuweschooljaar een innovatieve en charismatische: DIRECTEUR. Bekijk hier de volledige vacature.  

donderdag, 26 april 2018 00:00

DaltonVisie online

In 2012 is voor het eerst ons tijdschrift Daltonvisie verschenen. We zitten nu in de 6e jaargang. In de afgelopen jaren zijn er veel interessante artikelen verschenen. Vandaar dat we deze artikelen ook digitaal toegankelijk willen maken. Er is nu een online-bibliotheek gemaakt van alle artikelen en bijdragen tot en met Jaargang 5. René Berends heeft bij alle artikelen een…

Daltonbasisschool De Leer te Hengelo (GLD) is één van de 14 basisscholen van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8). Onze school telt komend schooljaar acht groepen. Basisschool De Leer staat voor de daltonprincipes; zelfstandigheid, effectiviteit, samenwerken, reflectie en verantwoordelijkheid. Deze aspecten worden gezamenlijk uitgedragen door het team, ouders en leerlingen.Het team sluit aan bij de mogelijkheden van alle kinderen en heeft oog…

De Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs CHRONO telt 15 basisscholen in de gemeente Hardenberg, waaronder één school voor speciaal onderwijs. Wij zijn voor de ''CDS de Groen'' te Dedemsvaart per 1 september 2018 of zo snel mogelijk daarna op zoek naar een Directeur m/v/. Meer informatie? Klik hier >>

Wij zoeken een ervaren ABC Schoolleider m/v voor Dalton basisschool De Plantage (32-40 uur per week). Klik hier voor meer informatie of kijk op www.oo-h.nl. 

donderdag, 29 maart 2018 00:00

Licenties

07-03-2018 Visitaties PO Het IKC wordt een licentie verlening toegekend voor 5 jaar - IKC De Wieken, Nijmegen De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar - Daltonschool De Tweemaster, Pijnacker- Daltonschool De Klinker, Vlaardingen- OBS Groenehoek, Bergschenhoek- Dr. M.L. Kingschool, Denekamp De volgende basisschool wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd - Rehobothschool, Kampen

Kinderen komen hier samen om te spelen, te ontwikkelen en te leren. Op 22 januari heeft burgemeester Heijkoop, samen met de bestuurder van de Nederlandse Dalton Vereniging, directie, bestuur en kinderen van de kinderraad SOL Villa Ambacht Dalton speel-ontwikkel-leerplein geopend. Zowel bij de locatie IJdenhove (Kinderopvang Ambacht) als Jan Wissenslaan (Daltonschool obs de Dukdalf) is de nieuwe naam en het nieuwe logo onthuld.…

De NDV feliciteert beide scholen met dit prachtige resultaat. Het predicaat Excellente School is toegekend aan 49 nieuwe scholen. Sint Joris en De Edelsteen behoren tot de 16 nieuwe scholen in het primair onderwijs. Naast de twee dalton scholen kwamen er nog veertien excellente scholen in het po bij, 31 scholen in het voortgezet onderwijs en twee in het speciaal…

donderdag, 25 januari 2018 00:00

Licenties

10-01-2018 Visitaties PO De volgende scholen worden een licentie toegekend voor 5 jaar: - Daltonschool Spaarndammerhout, Amsterdam- OBS Delfshaven, locatie Palet, Rotterdam- Sint Martinusschool, Schijf De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: - Daltonschool De Vijver, Den Haag- Daltonbasisschool de Raamdonk, Grave- Daltonacademie De Meiboom, Nijmegen- Openbare Daltonschool De Bongerd, Oene- OBS…

Onderwijsgroep PRIMOvpr zoekt per 1 augustus 2018 een Directeur (1 fte) Een daadkrachtige leider die passie heeft voor het daltononderwijs. Onze toekomstige directeur: - verbindt door transparant en open te communiceren naar leerlingen, ouders en leerkrachten;- werkt aan een professionele cultuur waarin teamleden zich prettig voelen en de ruimte en tijd krijgen om samen te leren en zich verder te…

Kindcentrum Theo Thijssen is een openbaar kindcentrum waar onderwijs wordt gegeven vanuit de Dalton-visie. Individueel werken op eigen niveau is een zeer belangrijk uitgangspunt, zeker voor wat betreft de basisvaardigheden. Klik hier voor de volledige vacature.

Door Lida Klaver, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs Burgerschap in het onderwijs kan op vele manieren vorm krijgen. In het project Bèta Burgerschap zijn leerlingen burgers die groepsgewijs problemen oplossen. Vanuit verschillende perspectieven (bijvoorbeeld de consument, het bedrijfsleven, de gemeente) onderzoeken leerlingen een maatschappelijk vraagstuk en komen samen tot een oplossing. Met de hulp van experts kunnen zij met actuele bèta techniek…

woensdag, 22 november 2017 00:00

VERHUISBERICHT Dalton secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse Dalton Vereniging gaat per 1 december 2017 verhuizen Nieuw adres:Secretariaat NDVBinckhorstlaan 36 - M 1.192516 BE  Den Haag

vrijdag, 17 november 2017 00:00

Vacature Daltonschool IKC Zeven Zeeën   

Vacature Daltonschool IKC Zeven Zeeën         Dalton coördinator - Leerkracht (LB) 1 dag coördinatie, naast lesgevende taken (Fulltime 1,0 of 0,8 Fte) Klik op logo voor meer info.                               

vrijdag, 17 november 2017 00:00

Licenties november 2017

       Visitaties PO   De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: •      Kbs De Wegwijzer, Losser De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: •      Openbare Daltonschool De Horst, Apeldoorn •      CDBS ’t Kofschip, Hoogeveen

donderdag, 26 oktober 2017 00:00

Dalton 21 - No method, no system, no limits.

Dalton 21Refereert aan onze 21e eeuw, Dalton in 2021, 21st century skills, kortom: een verwijzing naar de toekomst. Maar misschien ook wel naar 21, ..eindelijk volwassen. We zoeken naar bijdragen met een meer visionaire blik op komende Dalton-doorontwikkeling, een toekomstgericht dalton. Wat kunnen we de komende jaren verwachten? En welke scholen, collega’s kunnen ons al een glimp van de toekomst…

donderdag, 26 oktober 2017 00:00

Locatie Inspiratiemiddagen 2018

Locatie Inspiratiemiddagen 2018   De locatie van de Inspiratiemiddagen op woensdag 17 januari en woensdag 18 april 2018 is bekend: Amersfoort. In de Nieuwsbrief van november hopen we u de onderwerpen te kunnen laten weten.

maandag, 16 oktober 2017 00:00

Licenties oktober 2017

Visitaties PO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: ·         Openbare Daltonschool Bommelstein, Almere ·         Daltonschool De Blinker, Bolsward ·         OBS Oosterboerschool, Meppel Visitaties VO De volgende school komt in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 4 jaar: ·         Spinoza Lyceum, Amsterdam

woensdag, 27 september 2017 00:00

Praat mee over Dalton IDee

Zoals u weet, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het Dalton IDee (voorheen Dalton Paspoort). Wilt u daar nog een keer uw mening over geven? Dat kan op 11 oktober 2017. Lees meer >>

woensdag, 27 september 2017 00:00

Licenties

Het NDV-bestuur heeft wederom licenties verlengd. Lees verder >>

woensdag, 27 september 2017 00:00

Data inspiratiemiddagen

Ter herinnering en voor in de agenda: de volgende inspiratiemiddagen vinden plaats op 17 januari 2018 en 18 april 2018. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

woensdag, 27 september 2017 00:00

Nieuw visitatiekader

De visitatiekaders in het PO en VO zijn bijgesteld. U vindt ze hier.

dinsdag, 26 september 2017 00:00

Rectificatie: datum congres

In het septembernummer van DaltonVisie wordt in het artikel dat Roel Röhner schreef (pagina 21) 17 november 2018 genoemd als de datum waarop het volgende congres zal plaatsvinden. Dat moet echter zijn WOENSDAG 7 (zeven) november 2018.

woensdag, 20 september 2017 00:00

Praat mee over Dalton IDee

Praat mee over Dalton IDee   Zoals u weet, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het Dalton IDee (voorheen Dalton Paspoort). Wilt u daar nog een keer uw mening over geven? Dat kan op 11 oktober 2017. Van 14.30  tot 17.00 uur vindt er in Utrecht (Seats2Meet, Moreelsepark 65) een bijeenkomst plaats waar de leden hun input kunnen geven.…

woensdag, 20 september 2017 00:00

Licenties september 2017

Licenties september 2017   Het NDV-bestuur heeft wederom licenties verlengd: Visitaties PO.  De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: Openbare Dalton Basisschool ’t Hazzeleger, Balk Daltonbasisschool De Borgwal, Bemmel Basisschool De Bakelgeert, Boxmeer De Vijfster, katholieke basisschool voor daltononderwijs, Capelle aan den IJssel Christelijke Daltonschool De Rank, Deventer Christelijke basisschool voor Daltononderwijs…

woensdag, 20 september 2017 00:00

Data inspiratiemiddagen

Data inspiratiemiddagen   Ter herinnering en voor in de agenda: de volgende inspiratiemiddagen vinden plaats op 16 januari 2018 en 18 april 2018. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

woensdag, 20 september 2017 00:00

Nieuw visitatiekader

Nieuw visitatiekader   De visitatiekaders in het PO en VO zijn bijgesteld. U vindt ze op de site van de NDV. Het nieuwe visitatieformat PO 5 kernwaarden vindt u hier. http://www.dalton.nl/primair-onderwijs-documenten  Het nieuwe visitatieformat VO 5 kernwaarden vindt u hier. http://www.dalton.nl/voortgezet-onderwijs-documenten

Licentie toekenning en verlenging Door het NDV-bestuur zijn wederom licenties toegekend en verlengd. Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: GBS De Parel, Assen De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: Dalton basisschool De IJsbreker, Amsterdam Daltonbasisschool ’t Otterke, Beek en Donk Basisschool Beekpark, Borne Openbare Dalton…

dinsdag, 30 mei 2017 00:00

Daltonschool is wars van dogma's

Daltonschool is wars van dogma's

Op de ALV van 22 maart is het Dalton Paspoort (werktitel) gepresenteerd. De discussie erover resulteerde in de afspraak dat in het najaar een bijeenkomst belegd wordt waarop de leden nogmaals input kunnen geven aan het voorstel dat er nu ligt; zowel op de inhoud als de naamgeving van het document. Het bestuur van de NDV zou graag zien dat…

woensdag, 24 mei 2017 00:00

Dalton Congres 2018 Internationalisering

Op 7 november 2018 vindt het Dalton Congres 2018 plaats. Het thema is internationalisering. De voorbereidingen zijn begonnen. We houden u op de hoogte.

woensdag, 24 mei 2017 00:00

Bestendiging bestuurskracht

Binnen een termijn van een à twee jaar zal een aantal lang meelopende bestuursleden stoppen. Dit geldt ook voor de visitatiecommissie PO. De vereniging is daarom op zoek naar leden die zich bestuurlijk voor de NDV willen inzetten. Kent u geschikte kandidaten? Polst u ze eens. En misschien bent u zelf wel kandidaat. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u meer informatie krijgen.…

woensdag, 24 mei 2017 00:00

Data inspiratiemiddagen

Voor het schooljaar 2017-18 zijn de volgende data voor de inspiratiemiddagen vastgesteld: - 15 november 2017 - 17 januari 2018 - 18 april 2018 (deze is in ieder geval voor het PO) Thema’s en locatie worden zo spoedig als mogelijk bekend gemaakt.

woensdag, 24 mei 2017 00:00

Daltondag 2018

De Daltondag 2018 is op woensdag 21 maart. ’s Middags is in Amersfoort de ALV van de NDV.

woensdag, 24 mei 2017 00:00

Regioraad opgeheven

Op woensdag 10 mei 2017 kwam de Regioraad bijeen. Uit de regio’s Midden-Nederland (1) , Groot-Zwolle (1) e en Friesland (2)  reisden vertegenwoordigers af naar Amersfoort voor de vergadering. Een veeg teken. Wat is er aan de hand? In 2008 ontstond de behoefte aan een platform  waarop de regio’s en het bestuur van de NDV elkaar konden ontmoeten, uitwisselen, elkaar…

  Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: Lukasschool, Amsterdam CBS Het Kompas, Nieuwleusen CBS Hoogengraven, Stegeren De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: Openbare Basisschool De Molenwiek, Haarlem Daltonschool Rhenen-Elst, Rhenen Cbs Het Gebint, Sellingen Gertrudisschool, Utrecht PC Daltonschool De Hommel, Venray De volgende school worden…

woensdag, 24 mei 2017 00:00

Erkenning adviesbureau

Wenke Perspectief is onlangs door de NDV erkend als Dalton gecertificeerd adviesbureau.

Denk mee over het Dalton Paspoort (werktitel) Op de ALV van 22 maart is het Dalton Paspoort (werktitel) gepresenteerd. De discussie erover resulteerde in de afspraak dat in het najaar een bijeenkomst belegd wordt waarop de leden nogmaals input kunnen geven aan het voorstel dat er nu ligt; zowel op de inhoud als de naamgeving van het document. Het bestuur…

zondag, 21 mei 2017 00:00

Visitatie PO mei 2017

Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: ·         St. Lukasschool, Amsterdam ·         CBS Het Kompas, Nieuwleusen ·         CBS Hoogengraven, Stegeren De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: ·         Openbare Basisschool De Molenwiek, Haarlem ·         Cbs Het Gebint, Sellingen ·         Gertrudisschool, Utrecht ·         PC Daltonschool De Hommel, Venray…

donderdag, 20 april 2017 00:00

Verlening en verlenging

Master Leren & Innoveren Saxion Hogeschool Thomas More, Rotterdam Iselinge, Doetinchem

donderdag, 20 april 2017 00:00

Onderwijsinspectie

Met de Onderwijsinspectie heeft in het kader van het jaarlijks Onderwijsverslag een gesprek plaatsgevonden. Onder meer is gesproken over het boekje Eigenaarschap, meedenken en Opdenken en de 100.000ste daltonleerling.

donderdag, 06 april 2017 00:00

Licenties april 2017

Visitaties PO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: ·         Katholieke Daltonschool De Valkenheuvel, Driebergen-Rijsenburg ·         ODS De Eskampen, Peize ·         Obs De Sleutel, Schalkhaar

vrijdag, 31 maart 2017 00:00

Geef leerlingen een stem in het leerplan

Het curriculum in Nederland is in beweging. Naar verwachting worden op termijn nieuwe kerndoelen vastgesteld (curriculumvandetoekomst.slo.nl). In de weg daarnaartoe is een grote rol weggelegd voor leraren en scholen. Leerlingen kunnen ook betrokken worden bij de vraag: wat is van waarde om te leren op school? Het betrekken van leerlingen is een manier om invulling te geven aan persoons- en…

vrijdag, 17 maart 2017 00:00

Licenties maart 2017

  Visitaties PO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: ·         2e Daltonschool Pieter Bakkum, Amsterdam ·         Chr. Daltonschool A. Baron van Dedem, Dalfsen ·         De Globetrotter Katendrecht, Rotterdam De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd ·         Katholieke Dalton basisschool Het Tangram, Rotterdam

100.000 leerlingen in het Daltononderwijs. Daar zijn we trots op !!!   Bij openbare basisschool De Magneet te Amersfoort staat de 100.000ste dalton leerling ingeschreven. Dat is op woensdag 8 maart op de school gevierd. Naast de leerlingen, leerkrachten, directie en bestuur van De Magneet, was het Dagelijks Bestuur van de NDV, tweede kamer leden Eppo Bruins (CU) en Loes…

dinsdag, 07 maart 2017 00:00

Licenties februari 2017

Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: De Heemde, Almelo Daltonbasisschool De Welle, Bergen op Zoom Dalton Kindcentrum Campus Columbus, Heerhugowaard Basisschool De Vloedlijn, Julianadorp De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: 3e Daltonschool Alberdingk Thijm, Amsterdam Odbs Europa, Enschede Daltonschool Meander, Leersum Openbare Daltonschool De Finne,…

woensdag, 15 februari 2017 00:00

Vacature Haarlemmer Lyceum

Katholieke Dalton basisschool de Globetrotter Katendrecht ontvangt het predicaat Excellente School 2016-2018    .    Als school zijn wij enorm trots op het krijgen van het predicaat Excellent. Het is de bekroning van vernieuwend willen zijn, lef durven hebben en met elkaar hard werken om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij altijd het doel voor ogen houden dat onze kinderen hier…

donderdag, 26 januari 2017 00:00

Licenties januari 2017

Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: ·         Basisschool De Poseidon, Amsterdam De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: ·         CBS Het Anker, Hasselt ·         OBS Daltonschool 't Schöppert, Hengelo ·         odbs de Holterenk, Holten ·         Openbare Daltonschool 't Palet, Leusden ·         Openbare Daltonschool Meester Aafjes, Meteren…

maandag, 09 januari 2017 00:00

vacature Windwijzer Almere

Wij hebben vacature ruimte bij ons op school! Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?   Twee collega’s volgen hun hart en gaan ons hechte team verlaten. Daarom  zoeken we met ingang van  1 maart 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna) nieuwe collega’s. De vacatures betreffen een plek in groep 2/3 (5 dagen) en groep 5 (3 dagen).  Bij goed…

dinsdag, 20 december 2016 00:00

Licenties november 2016

Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: ·         Openbare Basisschool Vlisterstroom, Haastrecht De volgende school komt in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: ·         Daltonschool De Vliegers, Middelharnis De volgende scholen worden over 2 jaar opnieuw gevisiteerd ·         De Optimist, Oecumenische basisschool voor daltononderwijs,  Almere ·         Daltonbasisschool De Borgwal, Bemmel Visitaties…

      Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag, die wordt gehouden op   woensdag 30 november 2016 14.00 –17.00 uur in vergadercentrum Seats2Meet te Amersfoort (boven het station) “Leerlingen opleiden tot wereldburgers van deze eeuw”   door Lars Henning - Onderwijskundig Projectmedewerker Bureau Professionalisering en TechYourFuture Saxion en Patrick Sins - Lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas…

dinsdag, 18 oktober 2016 00:00

Licenties oktober 2016

Visitaties PO De volgende school komt in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: Roald Dahlschool, Hoorn De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd De Omnibus, oecumenische basisschool voor daltononderwijs, Almere Visitaties VO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 4 jaar: Helen Parkhurst, Almere Markenhage, Breda rsg de…

  Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst die wordt gehouden op   woensdag 23 november 2016   14.00 - 17.00 uur   in Seats2meet te Amersfoort     Het Strategisch Fundament van de NDV     De bijeenkomst staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen. Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom.…

donderdag, 15 september 2016 00:00

Belangrijke mededeling!

8 november 2016 De Haagse Hogeschool:   Middagsymposium Kwaliteit in Zich(t) gaat niet door.

dinsdag, 13 september 2016 00:00

Licenties mei 2016

Visitaties PO De volgende scholen wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:   OBS De Voorpoort, Vollenhove   De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:   De Toonladder, nutsbasisschool voor daltononderwijs, Delden CBS de Zevenster, Enschede Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers, Groningen Daltonschool De Rank, Hengelo OBS De Plantage, Houten Gereformeerde Basisschool De…

dinsdag, 13 september 2016 00:00

Licenties september 2016

  Visitaties PO   De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:   Openbare Daltonschool De Reiziger, Apeldoorn   De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:   OBS Theo Thijssen, Assen Openbare Dalton basisschool Waterland, Den Haag PC Basisschool De Branding, Den Oever Chr. Dalton Basisschool De Regenboog, Leens Openbare…

maandag, 27 juni 2016 00:00

Nieuwe bestuursleden gezocht

Nieuwe bestuursleden gezocht Het Algemeen Bestuur van de NDV is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden (m/v)  die beide werkzaam zijn in het primair onderwijs (PO) en actief lid zijn van een van de regio’s PO. De kandidaten zijn personen die op een enthousiaste en inspirerende wijze willen meebouwen aan de toekomst van de daltonvereniging. Na een inwerk- en meeloopperiode…

dinsdag, 21 juni 2016 00:00

Licenties juni 2016

  Visitaties PO De volgende scholen wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: Daltonschool Reggewinde, Nijverdal OBS de Ridderspoor, Zwolle De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: OBS De Achtbaan, Amersfoort G.Th. Rietveldschool, Badhoevedorp Daltonschool Ees, Ees Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar, Doesburg RK Daltonbasisschool St. Plechelmus, Hengelo Warinschool, Nederhorst den Berg…

Aanmeldingsformulier voor de inspiratiemiddag op woensdag 1 juni 2016 Aanvang: 14.00 uur Locatie: Saxion Hogeschool Deventer Met als onderwerp:Excelleren doe je niet alleen School    Contactpersoon   Adres/huisnummer   Postcode/plaats   Emailadres contactpersoon   Neemt met ………… personen deel aan de inspiratiemiddag (30 euro per persoon) NAAM EMAILADRES                        …

Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag, die wordt gehouden op woensdag 1 juni 2016 14.00 - 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in Saxion Hogeschool, Deventer “Excelleren doe je niet alleen” door Alieke van Dijk en Patrick Sins, onderzoeker en lector van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs en Tessa Eysink, onderzoeker aan de Universiteit Twente Kinderen kunnen veel…

donderdag, 21 april 2016 00:00

Een geslaagd congres.

Een geslaagd congres. Woensdag 13 april mochten we (weer) veel van onze leden welkom heten in de Deventer Schouwburg waar we even na 10.00 uur de aftrap gaven van ons congres. Velen waren, hoorden we later in de wandelgangen, goed te spreken over het boeiende verhaal van Claire Boonstra. En dat bleek ook uit de reacties die wij mochten ontvangen…

Korte evaluatie congres NDV - "LEF" - dd. 13 april 2016                                                               aant. scores  % reacties gem. score   Faciliteiten                   1a…

Daltoncongres 13 april 2016 Op veler verzoek hierbij een link naar de presentatie van Claire Boonstra: http://operation.education/claire-vragend-veranderen-onderwijs/

dinsdag, 12 april 2016 00:00

Licenties februari 2016

Visitaties PO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: ·         Daltonschool Jeanne d'Arc, 't Harde ·         Openbare daltonschool Engelenberg, Kampen ·         OBS Het Kompas, Ter Aar ·         OBS Weemewereld, Vriezenveen

dinsdag, 12 april 2016 00:00

Licenties april 2016

Visitaties PO De volgende scholen wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: ·         PCBO Willem van Oranje, Apeldoorn De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: ·         Daltonschool De Poorter, Gorinchem ·         Casimirschool, Gouda ·         Openbare Daltonbasisschool De Klinker, Schiedam ·         R.K. Daltonschool de Driesprong, Soest De volgende school worden over 2 jaar…

dinsdag, 15 maart 2016 00:00

Documenten ALV NDV 23 maart 2016

  AgendaALVNDVmaart2016 JaarverslagNDV2015 Meerjaren Begroting 16 - 19 Ned Dalton Vereniging Jaarrekening 2015 met beoordelingsverklaring accountant VerslagALVNDV25maart2015 Begroting 2016 Contributie 2016

dinsdag, 16 februari 2016 00:00

Vooraankondiging ALV 23 maart 2016

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering NDV: 23 maart 2016 te Amersfoort. Noteer de datum alvast in uw agenda! Het Algemeen Bestuur van de NDV is op zoek naar een nieuw bestuurslid afkomstig uit het VO. Het nieuwe bestuurslid is iemand, die op een enthousiaste en inspirerende wijze wil meebouwen aan de toekomst van onze daltonvereniging en actief lid is van de…

vrijdag, 29 januari 2016 14:17

Vacature

Vacature Spinoza Lyceum dalton  

dinsdag, 26 januari 2016 20:02

Licenties januari 2016

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 14 januari 2016  zijn de volgende licenties vastgesteld Visitaties PO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: De Windwijzer, Oecumenische basisschool voor Daltononderwijs, Almere Openbare basisschool Aldoende, Amsterdam Katholieke Daltonschool Sint Walfridus, Bedum CBS De Eshorst, Beilen Daltonschool Culemborg, Culemborg Prins Mauritsschool, Deventer IKC…

dinsdag, 26 januari 2016 19:59

Lef

LEF Congres NDV  -  13 april 2016 - Deventer Op 13 april a.s. vindt in Deventer het tweejaarlijkse congres van de NDV plaats. Na de Keynote van Claire Boonstra (“Breek met de gewoonte”) kan er gekozen worden uit 32 workshops / presentaties voor PO en VO. Bij deze workshops / presentaties hebben leerkrachten uit PO en VO, pabo-docenten én daltonopleiders…

maandag, 14 december 2015 15:54

Van rendementsdenken naar kwaliteitsdenken

Van rendementsdenken naar kwaliteitsdenken  Door Alieke van Dijk , onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs  Kwaliteit in het onderwijs                                                                                                                                                                                          Om kwaliteit in onderwijs te operationaliseren wordt de focus steeds meer op cognitieve resultaten gelegd. Goed onderwijs moet leiden tot een verhoging van het leerrendement. Ook het onderzoeksveld draagt hieraan bij. Een belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen, is: wat verstaan we onder…

woensdag 20 januari 2016 14.00 - 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in La Place Vergadercentrum te Utrecht “Reflecteren is effectief”   voor overige informatie klik hier. Aanmeldingsformulier voor de inspiratiemiddag klik hier.

woensdag, 25 november 2015 19:54

Licenties november 2015

Het bestuur van de NDV heeft op 18 november 2015 het volgende vastgesteld.Visitaties PO De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd: - Basisschool De Dorendal, Doorwerth Visitaties Hogescholen en Opleidingsinstituten De volgende hogeschool ontvangt een verlenging van de licentie:- Instituut Theo Thijssen Hogeschool Utrecht

woensdag, 25 november 2015 19:48

SDUP wordt SPEUP

In 2010 schreef de toenmalige lector daltononderwijs Piet van der Ploeg het boek ‘Dalton Plan, oorsprong en theorie van het daltononderwijs’. Het werd uitgegeven onder de vlag van Saxion Dalton University Press (SDUP) in samenwerking met het lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing van de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion Deventer, de Nederlandse Dalton Vereniging en Uitgeverij Leonon Media. Inmiddels…

Voor het onderzoeksproject “Samen werken aan bèta burgerschap” zijn wij op zoek naar scholen waar wij binnenkort twee vragenlijsten mogen afnemen. Deze vragenlijsten zijn bestemd voor groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs en de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs.    Thema van het onderzoek Huidige en toekomstige wereldwijde ontwikkelingen vragen om wetenschappelijke en technische oplossingen. Daarom zijn…

woensdag, 25 november 2015 00:00

Burgerschapsvorming anders!

Door Laurence Guérin, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs In het project “Samen werken aan Bèta Burgerschap” werken vijf bedrijven (Machinefabriek Boessenkool, VDL Enabling Technology Group en URENCO, Techniek Museum Hengelo (HEIM), WETSUS, Lectoraat Waterschap, acht PO en drie VO scholen, Saxion Hogescholen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente aan een programma van leeractiviteiten bèta en techniek. Het wordt een bèta en…

donderdag, 29 oktober 2015 19:59

De effectiviteit van het daltononderwijs

Op 22 oktober is Symen van der Zee gepromoveerd op het onderzoek "De effectiviteit van daltononderwijs". Zorgen over de effectiviteit van vernieuwend onderwijs gelden niet voor daltononderwijs Symen van der Zee deed onderzoek naar de effectiviteit van daltononderwijs. De eerste vraag daarbij is waarom daltononderwijs focust op effectiviteit. De belangrijkste reden hiervoor blijkt de discussie in de samenleving te zijn…

Patrick Sins, Lector Vernieuwingsonderwijs, schreef het volgende artikel.Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dat alle leraren vanaf 2020 doen aan peer review: elkaar feedback geven na lesbezoeken. Ook op andere scholen. Goed idee?OCW heeft in het 'Actieplan Leraar 2020 – Een krachtig beroep' de ambitie geformuleerd dat in 2020 alle scholen structureel peer review toepassen, in het…

donderdag, 29 oktober 2015 19:36

Licenties

Tijdens een vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 7 oktober 2015 is het volgende vastgesteld. Visitaties PODe volgende school komt in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:• Openbare daltonschool Het Kompas, Overdinkel Visitaties VODe volgende school komt in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 4 jaar:• Wolfert Lyceum, Bergschenhoek (rectificatie, per abuis in AB…

woensdag, 23 september 2015 17:05

Onderzoekslijn Stimuleren van zelfgestuurd leren

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, schreef het onderstaande artikel.De hoeveelheid informatie en kennis groeit vandaag de dag in een veel sneller tempo dan ooit tevoren. Hierdoor is het primaire doel van leren verschoven van het kunnen herinneren en herhalen van informatie, naar het zelf effectief kunnen vinden en gebruiken ervan. Vanuit het perspectief van levenslang leren wordt het leren leren dan…

woensdag, 23 september 2015 16:49

Inspiratiemiddag 11 november 2015

Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag, die wordt gehouden op woensdag 11 november 2015, 14.00 - 16.30 uur in vergadercentrum Vredenburg19 Vredenburg 19 3511 BB  Utrecht   “Zelfgestuurd leren word je aangeleerd” Patrick Sins, René Berends en Alieke van Dijk - onderzoekers lectoraat Vernieuwingsonderwijs, Saxion Emmy Vrieling – onderzoeker Welten-instituut, Open Universiteit Heerlen Zelfgestuurd leren is cruciaal voor…

zondag, 20 september 2015 17:46

Manifest Vernieuwingsonderwijs

Manifest Verniewingsonderwijs 2032 Meer dan 800 vernieuwingsscholen in Nederland staan voor kwalitatief onderwijs, dat is gebaseerd op een breed onderwijspersepctief met als doel ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke, zelfstandige volwassenen. Deze brede benadering ten aanzien van de persoonsvorming van kinderen - naast leren wat moet -  is een belangrijk aspect van eigentijds onderwijs en verdient een centrale plek binnen de…

zondag, 20 september 2015 17:41

Licenties september 2015

De volgende licenties zijn op 9 september 2015 vastgesteld. Visitaties PO De volgende scholen wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:• PCBS Ichthus, Apeldoorn• OBS 't Echtenest, Echten• Basisschool De Overlaat, Tolkamer De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:• Daltonschool De Meer, Amsterdam• OBS De Poolster, Amsterdam• Interconfessionele Daltonbasisschool 't Bastion, Bredevoort•…

woensdag, 24 juni 2015 16:31

Licenties juni 2015

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 17 juni 2015 zijn de volgende licenties toegekend of verlengd.Visitaties PO De volgende scholen wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:• OBS De Hobbedob, Weesp• Basisschool De Bem, Zevenaar De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:• De Uitkijck, Baarn• Daltonschool De Schatkamer, Biddinghuizen• Delftse…

woensdag, 24 juni 2015 16:23

Onderzoekslijn Brede vorming

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, schreef onderstaand artikel. Brede vorming wordt door onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders van vernieuwingsonderwijs en -scholen ruim opgevat. De opvattingen variëren van algemene vorming (Bildung) en 21st century skills(voorbereiden op de toekomst) tot sociaal-emotionele ontwikkeling, talentontwikkeling en persoonlijkegroei. Dit beeld wordt bevestigd door een inventariserende studie dat door onderzoekers van hetKohnstamminstituut in 2012 is uitgevoerd. Daardoor wordt brede…

maandag, 25 mei 2015 14:01

LIcenties april en mei 2015

DB NDV 15-04-2015 Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:• Dalton IKC Zeven Zeeën, Amsterdam De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:• OBS Liereland, Alkmaar• Daltonschool Lange Voren, Barneveld• Christelijke dalton basisschool De Maten, Den Ham• Openbare Dalton Basisschool De Lindehof, Een• Openbare Daltonschool De Brink, Emmen•…

zaterdag, 23 mei 2015 08:58

Uitnodiging Inspiratiemiddag 3 juni a.s.

Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag op woensdag 3 juni 2015 van 14.00 tot 16.30 uur: Zou het helpen als je (eerst) zelf mag denken? De middag wordt verzorgd door Dolf Janson & Brigitte Witmus en vindt plaats in vergadercentrum Seats2meet te Amersfoort, stationsplein 49. (zie de routebeschrijving) Als daltonschool heb je de (vijf) kernwaarden als…

dinsdag, 19 mei 2015 20:04

Website

Helaas is onze website enkele weken geleden gehackt. Hierdoor was het niet mogelijk om actuele informatie op de site te zetten, klopt de vormgeving niet en kan het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. niet gebruikt worden. Er wordt alles aan gedaan om de problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, schreef het volgende artikel. De kwaliteit van het onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van de leraar. Professionele ontwikkeling vanleraren op dit gebied is dan ook cruciaal. Die ontwikkeling verloopt niet per definitie lineair en vooriedereen op dezelfde manier. Onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren in hundagelijkse beroepspraktijk is dan ook noodzakelijk voor de…

donderdag, 26 maart 2015 18:39

Notitie Daltonidentiteit

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NDV is de notitie 'Daltonidentiteit' door de aanwezige leden vastgesteld. De notitie kunt u [hier] downloaden.

Op woensdag 25 maart jl. is de algemene ledenvergadering van de NDV gehouden. De volgende punten zijn aan de orde gekomen. • Het voorstel van het bestuur om de contributiebedragen m.i.v. januari 2015 niet te verhogen is met algemene stemmen aanvaard.• We hebben afscheid genomen van Jan Veltman, Gerry van Ewijk en Richard Young als bestuurslid van de NDV.• Tot…

Patrick Sins, lector vernieuwingsonderwijs, schreef onderstaand artikel. Met bijna achthonderd scholen maakt het traditioneel vernieuwingsonderwijs substantieel deel uit van het Nederlandse basisonderwijs: zo'n tien procent van het totaal aantal basisscholen is een traditionele vernieuwingsschool. Gezien de maatschappelijke discussie over met name de effectiviteit van traditioneel vernieuwingsonderwijs, ontstond de behoefte van het werkveld naar een praktijkrelevante wetenschappelijke beschouwing en verdere aanscherping…

zondag, 15 maart 2015 10:28

Licenties maart 2015

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur op 4 maart 2015 is het volgende vastgesteld. Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:• KBS Burgemeester van Mierlo te Rijen De volgende school komt in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:• Daltonbasisschool Den Omgang te Schaijk

dinsdag, 10 februari 2015 19:02

Licenties

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur is het volgende vastgesteld. Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:• Openbare Daltonschool 't Gijmink, Goor De volgende school komt in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:• Obs Daltonschool De Margriet, Rotterdam

dinsdag, 10 februari 2015 18:55

Promoveren als daltononderzoeker

Op 26 maart 2015 verdedigt Dick de Haan zijn proefschrift ´Schoolverbetering in het daltononderwijs´, waarin hij het verband onderzoekt tussen daltononderwijs, schoolverbetering en onderwijskwaliteit. In DaltonVisie werden reeds de belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek gepubliceerd.Collega´s uit het daltonwerkveld zijn uitgenodigd aanwezig te zijn bij de promotie om 11 uur in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5 9712 CP…

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs en Symen van der Zee, lector Wetenschap en Techniek schreven het onderstaande artikel. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: over de effectiviteit van traditioneel vernieuwend onderwijs is op het moment nog relatief weinig bekend. Bovendien is het erg lastig een eenduidige conclusie te trekken op basis van bevindingen uit de weinige studies…

donderdag, 29 januari 2015 18:08

Excellente scholen

Op 26 januari 2015 heeft staatssecretaris Dekker aan 106 scholen het predicaat Excellente School 2014 uitgereikt. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het predicaat is 3 jaar geldig.Van de 34 basisscholen die dit predicaat in de afgelopen jaren hebben verkregen zijn er 6 daltonscholen: [lees verder]

dinsdag, 27 januari 2015 16:43

Inspiratiemiddag 11 februari a.s.

Op woensdag 11 februari organiseert het lectoraat vernieuwingsonderwijs een bijeenkomst die open staat voor leden van de Nederlandsche Dalton Vereniging (NDV), de Nederlandse Jenaplanvereniging en de Freinet beweging met als onderwerp: De kracht van het Vernieuwingsonderwijs.Klik [hier] voor meer informatie & het aanmeldingsformulier of kijk bij de 'agenda' items.

René Berends schreef onderstaand artikel. Het impulsieve plaatsen van 'je suis Charlie' op Facebook heeft me de dagen daarna beziggehouden. Klopt het eigenlijk wel? 'Iets' van je zorgen laten horen is prima, maar ben ik wel Charlie? Is het niet hypocriet om dat bericht te plaatsen? Ik strijd zeker niet met gevaar voor eigen leven voor de vrijheid van meningsuiting.…

vrijdag, 09 januari 2015 09:17

Licenties

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 7 januari 2015 is het volgende vastgesteld.Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:· OBS Prinses Margrietschool, Balkbrug De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:· De Zeppelin, Barendrecht De volgende scholen worden over 2 jaar opnieuw gevisiteerd:· Christelijke Daltonschool De…

Laurence Guérin, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs, heeft het onderstaande artikel geschreven.Groepsgewijsproblemen oplossen als burgerschapsvorming: vier didactische principesDe kernactiviteit van democratisch burgerschap is gezamenlijk overleg en besluitvorming. Om hieraan deel te nemen, moeten burgers kunnen discussiëren over alle mogelijke kwesties, oplossingen kunnen bedenken, discussiebijdragen en aangedragen oplossingen kunnen vergelijken en evalueren en tot overeenstemming kunnen komen. Om die reden is groepsgewijs probleem…

vrijdag, 05 december 2014 11:23

Onderwijs 2032?

Op 17 november j.l. heeft staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker een campagne gelanceerd met de naam "Onderwijs 2032". Een kind dat in 2014 voorhet eerst naar school gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. Leert dit kind nú op school wat het dan nodig heeft om een vliegende start te maken?En hoe bereiden basisscholen en middelbare scholen kinderen optimaal…

maandag, 24 november 2014 14:50

Licenties

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 19 november 2014 is het volgende vastgesteld. Visitaties PO De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlengingvan de licentie voor 5 jaar: · Openbare Daltonschool De Kleine Kapitein, Amsterdam· Openbare Dalton Basisschool De Meridiaan, Dordrecht· Het Palet, OBS voor Daltononderwijs, Nieuw-Vennep· Openbare Dalton Basisschool De Wingerd, Roosendaal De volgende scholen worden…

maandag, 17 november 2014 16:22

Eindtoets basisonderwijs: keuze uit drie

Met ingang van het lopende schooljaar 2014-2015 is het gebruik toegestaan van drie eindtoetsen: ROUTE 8 van A-VISION B.V. IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE. CITO De eindtoetsen zijn voor een periode van vier jaar toegelaten. Jaarlijks wordt bezien of deze eindtoetsen van voldoende kwaliteit zijn. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs worden hiervan op de hoogte gebracht.…

Patrick Sins, lector verneiuwingsonderwijs, heeft onderzoek gedaan of, en zo ja in hoeverre, vernieuwingsonderwijs een effectieve bijdrage levert aan zelfgestuurd leren van leerlingen. Klik [hier] voor het artikel. 

woensdag, 29 oktober 2014 12:58

Is onderwijskwaliteit wel te meten?

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, heeft een nieuw artikel geschreven met de titel: 'Is onderwijskwaliteit wel te meten?' Klik [hier] voor het artikel.

woensdag, 29 oktober 2014 12:46

De 24-uurs conferentie 2014 regio vo

Op 1 en 2 oktober j.l. was weer de jaarlijkse 24-uurs conferentie van regio vo. Dit jaar stond de conferentie in het teken van 'verantwoordelijkheid' en was de organisatie gekoppeld aan het 25-jarig daltonjubileum van Lentiz Daltonmavo Naaldwijk.Het eerste deel van de conferentie was in 'Het oude Postkantoor' in Delft. Na een welkomstwoord van Frans v.d. Sman, directeur van de…

vrijdag, 17 oktober 2014 13:47

Visitaties

Het dagelijks bestuur van de NDV heeft op 8 oktober 2014 de volgende visitaties goedgekeurd. Visitaties PO De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: · OBS Klim-op, Hoornaar De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: · Daltonschool Nicolaas, Doorn· PC Daltonbasisschool Het Drieluik, Huissen· Daltonschool De Schutse, Maasland De…

Door Patrick Sins, lector daltononderwijs en vernieuwingsonderwijs Net voor de zomervakantie vernam ik van het college van bestuur van Saxion dat we het praktijkonderzoek van ons lectoraat met zes jaar mogen verlengen. Ik vind dit werkelijk fantastisch nieuws en ben ontzettend dankbaar dat we hiertoe de gelegenheid hebben gekregen. Niet alleen omdat we hiermee het daltononderwijs nog meer op de…

zaterdag, 13 september 2014 15:20

Presentatie Focus op Dalton

Woensdag 10 september jl. werd tijdens de studiedag van de visitatievoorzitters PO bij Saxion Deventer het nieuwe boek "Focus op Dalton" gelanceerd. De auteurs René Berends en Hans Wolthuis (beiden links voor op de foto) vertelden over het tot stand komen van het boek. Het allereerste exemplaar dat van de pers is gerold, werd door Patrick Sins de lector daltononderwijs…

zaterdag, 13 september 2014 15:15

Normeringsonderzoek eindtoets Route 8

AVISION zoekt scholen die mee willen werken aan een normeringsonderzoek om te komen tot een volwaardige eindtoets. Het is de bedoeling dat u een zeer betrouwbaar beeld krijgt van de leerling afgestemd op zijn/haar mogelijkheden en inzicht biedt in het persoonlijk functioneren van de leerling. Het onderzoek vindt plaats van september tot 10 oktober 2014. Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

zaterdag, 13 september 2014 15:05

Visitaties

Het dagelijks bestuur van de NDV heeft op 10 september jl. de volgende visitaties goedgekeurd. Visitaties PO De volgende scholen wordt een licentie toegekend voor 5 jaar: · OBDS Ayundo, Assendelft· OBS Hilmare, Hillegom De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar: · Daltonschool De Rietakker, De Bilt· CDS 't Kompas, Gasselternijveen· Obs…

maandag, 30 juni 2014 11:05

Reflectie en 'schools' leren

Reflectie en 'schools' lerenDoor Patrick Sins, lector daltononderwijs en onderwijsvernieuwing Reflectie is het herinterpreteren van ervaringen en kennis. Reflectie gaat om zowel de ervaringen (zoals observaties, handelingen of problemen), die iemand heeft, als om de kennis over die ervaringen, waaronder de veronderstellingen (zoals waarden, assumpties of perspectieven), die ten grondslag liggen aan die kennis.[i] Reflectie gaat om het onderzoeken, het…

woensdag, 25 juni 2014 00:00

Licenties

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 18 juni 2014 is het volgende vastgesteld. Visitaties primair onderwijs De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:• Daltonschool Neptunus, Amsterdam• Daltonschool Het Lover, Asten• Groen van Prinstererschool, Dedemsvaart• Daltonschool Eelde, Eelde• R.K. Daltonbasisschool De Leer, Hengelo (Gld)• Daltonschool Oegstgeest, Oegstgeest• Daltonschool De Polderhof, Oss•…

Onderstaande column is geschreven door Patrick Sins, lector daltononderwijs & onderwijsvernieuwing aan de Academie Pedagogiek & Onderwijs, Saxion Hogescholen Talent wordt gezien als iets dat aangeboren is en dat vroeg bij kinderen te signaleren is. Echter zou ik vraagtekens bij dit talent-denken willen plaatsen, door te stellen dat exceptionele gedrag (talent) het gevolg is van toegewijde en doelgerichte oefening. Bovendien stel ik, dat…

Voor het schooljaar 2014-2015 is het netwerk dalton/ OMO Levensbeschouwing van de Scholengemeenschap Roncalli te Bergen op Zoom op zoek naar nog vier scholen (eigenlijk de secties levensbeschouwing) welke een meer intensievere band met elkaar willen aangaan. Doelen zijn daarbij; elkaar bemoedigen, inspireren en uitdagen! Het model kan er als volgt uitzien; elke school is een keer gastheer, de overige…

zondag, 06 april 2014 14:44

Presentatie nieuwe boeken

Tijdens het daltoncongres op 9 april jl. werden twee nieuwe boeken gepresenteerd: reflectie in het daltononderwijs van René Berends en Patrick Sins; Daltononderwijs in Nederland van René Berends en Luuck Sanders. De boeken zijn te bestellen via www.saxiondalton.com en kosten € 24,95 per stuk. Klik [hier] voor meer informatie.