George Steiner […] definieert de eigenheid van het continent (Europa) aan de hand van vijf onderscheidende kenmerken. Het eerste is, interessant genoeg, de alomtegenwoordigheid van cafés, die hij, beschaafd als hij is, niet zozeer beschouwt als drenkplaatsen van de hopelozen waar zure vergetelheid wordt geschonken in een bodemloos glas, als wel als ontmoetingsplaatsen waar de intelligentisa samenzweert, schrijft en debatteert, en waar de bepalende filosofieën zijn ontstaan, alsmede de toonaangevende artistieke stromingen en de ideologische en esthetische revoluties.”
p.126, Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeiffer

De Nederlandse DaltonVereniging organiseert in samenwerking met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs een DaltonCafé op maandag 14 maart.
In het DaltonCafé delen we ontwikkelingen in het PO en VO waarbij onderzoek en praktijkervaringen centraal staan. We houden ontwikkelingen in onderwijsland tegen het licht en we delen onze dromen over fantastisch onderwijs.

Wij nodigen iedereen die werkzaam is in het daltononderwijs binnen het PO en VO uit!

  • dag:                            14 maart 2022
  • tijd:                             16.00 – 17.00 uur
  • plaats:                        online
  • presentator:             Patrick Fuchs
  • thema:                       Leerlingcoaches: leren van en met elkaar
  • doelgroep:                Alle betrokkenen bij Daltononderwijs in PO en VO.
  • toelichting:              “Tutoren” en “Peercoaching” zijn veelgebruikte begrippen in het onderwijs, maar hoe kunnen we dit concept gebruiken om “mensen met lef” op te leiden? In de woorden van Helen Parkhurst: “The Dalton Plan is an educational reorganization of the twin activities of teaching and learning”. Sinds 2020 is Patrick bezig om zijn 15/16-jarige leerlingcoaches niet alleen de 12/13-jarigen te laten ondersteunen, maar ook om ze hierin door te ontwikkelen. Zo ontstaat een leergemeenschap waarin leerlingcoaches een daadwerkelijk onderdeel van de begeleiding van een klas kunnen zijn, en zelfs door kunnen groeien tot het wekelijks werkzaam zijn op een Daltonbasisschool in de regio. Zo leren alle leerlingen van elkaar, met elkaar en door elkaar.

Aanmelden kan via deze link.
Al eerder aangemeld? Dan hoeft dit niet nogmaals.

Doe mee, denk mee, deel ervaringen!

Namens de NDV en het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Vera Otten, Marja Out en Patrick Sins

Deel deze pagina

Uitgelicht