Leren met het digitale schoolbord op de basisschool – Batenburg, T. van, Bouma, B., Keuning, T., & Kock, W. de (2009)

Op zoek naar de didactiek voor daltononderwijs. Kortlopend onderwijsonderzoek. Vormgeving van leerprocessen, 76.

Resultaten van een door het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs uitgevoerd onderzoek naar effecten van didactische
varianten en de plaats daarin van het digitale schoolbord. Een serie geschiedenislessen voor groep 5 is uitgewerkt in drie didactische methodes; de daltonvariant met als kenmerken het
zelfontdekkend en taakgericht leren in een ICT-omgeving; de directe instructievariant met een PowerPoint presentatie met alleen beeldmateriaal en zelfstandig werken uit het leerboek; en de interactieve variant met
klassendiscussie waarbij de verwerking deels klassikaal via het digitale schoolbord verloopt.

Groningen: GION.

ISBN: 90 6690 517 7

Deel deze pagina

Uitgelicht