Daltononderwijs in Nederland.Berends, R. & Sanders, L. (2014).

Onder leiding van professor Kohnstamm onderzoekt een onderwijscommissie van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen in 1924 het daltononderwijs in Engeland. De onder-zoekers raken enthousiast over de brede persoonsontwikkeling die de onderzochte scholen voorstaan en de flexibele wijze waarop het onderwijs er georganiseerd wordt. De onderzoekers zien hierin een kans om het volksonderwijs in Nederland inhoudelijk en organisatorisch te vernieuwen. Nog in hetzelfde jaar leidt het onderzoeksverslag tot de opzet van de eerste daltonexperimenten in Nederland. Sindsdien maakt het daltononderwijs deel uit van het Nederlandse onderwijsbestel.

Daltononderwijs in Nederland schetst de geschiedenis van het Nederlandse daltononderwijs vanaf de eerste experimenten uit 1924. Tegenwoordig is deze vernieuwingsbeweging zeer succesvol – er zijn ruim 400 daltonscholen in Nederland –, maar dat is in haar 90-jarige historie niet altijd het geval geweest. Daltononderwijs in Nederland beschrijft de ‘ups’ en ‘downs’ en verklaart deze bewegingen in de tijd aan de hand van een vijftal criteria: tijdgeest, pioniers en gebruikers, de rol van de overheid, ontwikkelingen in de theorie en wetenschap en opbouw van een organisatie. Het boek beschrijft de ideeënwereld van de daltonpioniers en de pragmatiek van de daltonpraktijk in een viertal periodes. Soms zijn deze in de geschiedenis fijnmazig op elkaar afgestemd, soms ook twee van elkaar gescheiden grootheden.
Klick [hier] voor een recensie.

René Berends en Luuck Sanders zijn werkzaam als hoofddocent en onderzoeker aan de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion in Deventer. Beiden zijn ook daltonopleider.

Het boek is te bestellen via www.saxiondalton.com en kost € 24,95. ISBN: 978 9490239 060

Deel deze pagina

Uitgelicht