De 83 jarige NDV nodigt op 9 april haar leden uit voor een samenzijn op landelijk niveau. Ons congres met de titel “Dalton op koers” geeft voor een groot deel de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkander aan de hand van een aantal workshops de daltonidentiteit te beleven. Na een voorzichtige aanloop vlak voor de voorjaarsvakantie is toch de belangstelling voor dit congres de laatste weken overweldigend. We zijn uitverkocht. Dit in tegenstelling tot het vorige congres in 2011. Toen heeft het inhoudelijk sterke congres een greep gedaan uit de reserves van de NDV, omdat de baten niet opwogen tegen de kosten. Ook uit de andere traditioneel -vernieuwende onderwijsverenigingen, zoals Montessori en Jenaplan , kwamen berichten over tegenvallend bezoek aan hun congressen. Het heeft ons bestuur er niet van weerhouden om koers te blijven houden en voortvarend aan de organisatie van een nieuw congres te beginnen. Langs deze weg wil ik alvast dank zeggen aan de werkgroepleden “voorbereiding congres” voor de tijd en energie die zij in de voorbereiding hebben gestoken. Ook de workshopleiders wil ik alvast danken voor de inhoud van het congres. Zij zorgen voor een breed en gevarieerd aanbod, waardoor er voor een ieder iets te kiezen valt. Tenslotte wil ik Saxion bedanken voor hun gastvrijheid en de organisatie terplekke. Laten we hopen dat alle voorbereidingen er voor zorg dragen dat het congres goed verloopt en een ieder weer uitkijkt naar het volgende.
Tijdens het congres zullen nieuwe boektitels verschijnen in de reeks van de “SDUP” (Saxion Dalton University Press is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV), het lectoraat daltononderwijs van Saxion (SD) in Deventer en uitgeverij Leonon Media (LM). De boekenstand wordt dit congres extra groot door de aanwezigheid van uitgever ARKO. Deze uitgeverij heeft de afgelopen jaren de boekenreeks van Hans Wenke en Roel Röhner uitgegeven.
De nieuwe daltonidentiteit vraagt ook om een nieuwe verpakking. Tijdens het congres ontvangen alle aanwezige scholen een koker met de nieuwe daltonposters. Op een tweetal daltonscholen zijn foto’s gemaakt van praktijksituaties die op de posters in beeld terugkomen.
De commissie communicatie hoopt tijdens het congres de nieuwe website van de NDV te kunnen lanceren. De structuur van de nieuwe website is al bedacht, nu de invulling nog. Dit vraagt van een aantal bestuursleden en medewerkers op het bestuurskantoor een grote inspanning om het op tijd te klaren. Tot 1 april is de oude website nog in de lucht. In de eerste week van april wordt ons geduld even op de proef gesteld.
Ik hoop u als voorzitter van de NDV te mogen begroeten op het congres. De Algemene Leden Vergadering op 26 maart zal het mij wederom moeten gunnen om de komende vijf jaar weer uw voorzitter te mogen zijn. Ik heb er in ieder geval weer veel zin in. Mijn opdracht was en zal blijven om Dalton inhoudelijk te versterken en als kwaliteitsproduct in de etalage van het Nederlandse onderwijsbestel te plaatsen. Dat dit proces vrijwel altijd in goede harmonie verloopt, is tekenend voor de sfeer van vertrouwen die ik in alle geledingen van de vereniging aantref. In een onderwijslandschap dat zoekende is naar “21 century skills” is het goed om te weten dat een aantal van deze vaardigheden al opgesloten zitten in onze kernwaarden. Laten we daar zuinig op zijn.

Willem Wagenaar,
voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht