WIE ZIJN WIJ ?  -  LID WORDEN

Het lidmaatschap van de Nederlandse Dalton Vereniging biedt scholen iets extra's:

  • een daltonschool maakt deel uit van een daltonscholennetwerk in de eigen regio. De daltonregio is een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring, en het geven van feedback. Scholen kunnen de regio gebruiken voor het verder ontwikkelen van daltonaspecten en voor het verder verbeteren van de eigen kwaliteit.
    Op landelijk niveau worden er scholingsdagen georganiseerd, over zowel onderwijsinhoudelijke als organisatorische thema's;

  • docenten van daltonscholen hebben meer ontwikkelingsmogelijkheden: zij hebben de mogelijkheid om naast hun taken op school visiteur te worden voor de Nederlandse Dalton Vereniging;

  • daltonscholen kunnen gebruik maken van het informatiemateriaal van de Nederlandse Dalton Vereniging over het daltononderwijs, zoals folders voor ouders en nieuwsbrieven voor de scholen zelf.

Ook aspirant-Daltonscholen kunnen van het aanbod van de Nederlandse Dalton Vereniging gebruik maken.

Aanmelden

Voor opgave van het aantal leerlingen dient u een officieel afschrift van de leerlingtelling naar het secretariaat te sturen, Binckhorstlaan 36 - M 1.19, 2516 BE Den Haag
Na ontvangst van de gegevens wordt de school ingeschreven en ontvangt u hiervan een officiële bevestiging. Tevens ontvangt u een factuur voor de jaarbijdrage.

De jaarlijkse tarieven zijn als volgt:
tarief scholen / IKC's: € 55,00
tarief per leerling: € 3,20
tarief individuele leden: € 34,25
tarief Hogescholen: € 1100,00

Inschrijfformulier

U kunt [hier] klikken voor het inschrijfformulier.