Dalton Plan: oorsprong en theorie van het daltononderwijs

Dalton Plan: oorsprong en theorie van het daltononderwijs - Ploeg, P. van der (2010).

Kennismaking met de theoretische achtergronden van het oorspronkelijke Dalton Plan van Helen
Parkhurst. Uitgave van het lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing.

Deventer: Saxion Dalton University Press.

ISBN: 978 94 90239 02 2