Leerzaam. samen leren in Dalton en VMBO

Leerzaam. Samen leren in dalton en VMBO. Negen portretten. - Lucas, J.(2004).

Bundel verhalen waarin aan de hand van schoolbezoeken en vraaggesprekken met betrokkenen het portret wordt
geschetst van negen verschillende vmbo-scholen met daltononderwijs.

Antwrpen-Apeldoorn: Garant.
ISBN: 90 441 1723 8